“Behzat Ç.: Seni Kalbime Gömdüm” Filminin Psikopatoloji ve Nesne İlişkileri Temelinde İncelenmesi

2021-2-23
Gül, Kamuran
Şen, Ahmet
Canbolat, Fazilet
Bu eser incelemesinin amacı, 2011 yılında Serdar Akar tarafından yönetilen “Behzat Ç.: Seni Kalbime Gömdüm” filminde yer alan Emin Altınkaya karakterini psikopatolojik bağlamda ve nesne ilişkileri açısından ele almaktır. Kendisine “Red Kit” ismini veren bu karakter, erken dönem aile kaybına bağlı olarak ortaya çıktığı düşünülen psikopatik kişilik tipi üzerinden ve nesne ilişkileri kapsamında değerlendirilmiştir. Psikopatik kişilik tipi McWilliams’ın psikanalitik tanı kriterleri bağlamında açıklanırken, nesne ilişkileri ise Klein ve Winnicott’ın görüşleri bağlamında ele alınmıştır. Red Kit’in ailesi, devletin düzenlediği gizli bir operasyonla “Daltonlar” isimli bir ekip tarafından öldürülmüştür. Köpeğini, babasını, annesini ve kız kardeşini öldürenlerden alacağı intikam için mezar kazmayı öğrenen Red Kit, kaybettiği her bir fert için katillerin ailelerinden birer kişi öldürmüştür. Kurbanlarını canlı bir şekilde Ankara’daki farklı parklara gömen ana karakter, kendini ihbar edip polislerin kurbanları arayabilmesi için yer bilgisi paylaşmıştır. Filmin esas odağı çocuk yaşta ailesi öldürülen bir bireyin yetişkin olduğunda kendi adaletini sağlama eylemleri (tümgüçlü kontrol) üzerinden ilerlemektedir. Psikopatik kişilik gelişiminin açıklanabilmesi ve nesne ilişkilerinin gözlemlenebilmesi açısından bu filmin kaynak teşkil edebileceği düşünülmüştür.

Suggestions

ODTÜ de Sürdürülen İnsansız Hava Aracı Çalışmaları
Yaman, Yavuz; Özgen, Serkan; Şahin, Melin; Erdoğan Tolga, İnsuyu; Ünlüsoy, Levent; Yılmaz, Ayşen; Bayram, Göknur; Uludağ, Yusuf (null; 2009-05-22)
Bu bildiride ODTÜ’de yapılan ve yapılması planlanan İnsansız Hava Aracı çalışmaları tanıtılmaktadır. Bildirinin ilk bölümünde bir TÜBİTAK projesi kapsamında sürdürülen, kanatların kambur ve burulma özelliklerini kontrol etmeyi hedefleyen bir çalışma sunulmuştur. Bildirinin ikinci kısmında ise büyük oranda şekil değiştirebilir kontrol yüzeylerinin geliştirilmesinin planlandığı bir çalışmanın ana hatları sunulmaktadır. Bu çalışma ile temel olarak daha az yakıtla daha uzun süre havada kalabilecek çevreye duy...
Mimarlık Eğitiminde Karma Gerçeklik Etkileşimi ve Ciddi Oyun Uygulaması
Sürer, Elif; Gürsel Dino, İpek(2018-12-31)
Bu projede, geleneksel ve dijital mimari yöntemleri arasındaki bilgi akışını etkin kılmak, bu iki farklı düzlemi birleştirmek ve mimarlık öğrencilerine etkin ve motive edici bir ders materyali sağlayabilmek amacıyla karma gerçeklik ve ciddi oyun uygulaması kullanılması planlanmaktadır. Microsoft HoloLens [4] kullanılarak yaratılacak karma gerçeklik ortamı ile iki öğrencinin aynı anda tek bir model üzerinde çalışabilmesi ve tasarımda işbirliği yapabilmesi mümkün olacaktır. Ayrıca, geleneksel yöntemler halen ...
Narsistik Kişilik Örgütlenmesinin Bağlanma Kuramı Çerçevesinde Ele Alınması: Vaka Örneği
İnan, Emine (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2015-3-1)
Bu çalışmanın amacı, Bağlanma kuramı çerçevesinde narsistik kişilik özellikleri gösteren bir vakayı, Bay R., detaylı bir şekilde ele alırken, alanda çalışan terapistlere bu kişilik özelliklerinin etiyolojisinin nasıl ele alınabileceği konusunda yol gösterici olmaktır. Narsisizm görkemlilik, onaylanma ve beğenilme ihtiyacı, başkalarına karşı ilgisizlik ve empati yoksunluğu ile karakterize bir psikolojik problemdir. Bu kişilik örgütlenmesinin bireylerin erken dönem yaşantılarında ebeveynleriyle olan iliş...
ODTÜ'de Yapılan İnsansız Hava Aracı Çalışmaları
Yaman, Yavuz; Özgen, Serkan; Şahin, Melin; Ünlüsoy, Levent (null; 2011-05-06)
Bu bildiride ODTÜ'de bir TÜBİTAK projesi kapsamında yapılan ve bir İnsansız Hava Aracının kanatlarını kambur ve burulma açısından kontrol etmeyi hedefleyen bir çalışma sunulmuştur. Projede, göreve uyumlu kanatları olan bir insansız hava aracı tasarlanmış, kanadın yer titreşim testleri yapılmış ve hava aracı ürettirilmiştir. İlk uçuş testlerinin ardından hava aracının göreve uyumlu kanadı tüm uçakta yaklaşık % 8 ağırlık azalması sağlanacak şekilde yeniden tasarlanmış ve bu yeni kanat ürettirilmiştir. Son uçu...
Mimarlık Bölümünün Eğitim Ve Araştırma Etkinliklerine İnternet Üzerinden Erişim Ve Sorgulama İmkanı Veren Veri Tabanının Oluşturulması.-Archweb Sitesinin İçerik Yönetim Sistemi Kullanılarak Yeniden Yapılandırılması.
Sargın, Güven Arif(2013-12-31)
Bu proje, ODTÜ Mimarlık Bölümü’nün son on yıl içerisinde yapmş olduğu tüm eğitim ve araştırma etkinliklerini içeren veri tabanının oluşturulması, bu veritabanına internet ortamından erişim ve sorgulama olanakları sağlayan web sitesi ve arama motorunun geliştirilmesi kapsamındaki çalışmaları içerir. Bu veritabanı, Mimarlık Bölümü’nün akademik kadrosunu, araştırma sahalarını, bu güne kadar yapılmış olan ve halen devam etmekte olan eğitim-öğretim, araştıma etkinliklerini tanımlayan ve tanıtan bir arşiv niteliğ...
Citation Formats
K. Gül, A. Şen, and F. Canbolat, ““Behzat Ç.: Seni Kalbime Gömdüm” Filminin Psikopatoloji ve Nesne İlişkileri Temelinde İncelenmesi,” Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, vol. 8, no. 1, pp. 126–142, 2021, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ayna/issue/60437/701127.