Çocukluk Dönemi Yürütücü İşlevler Envanteri Ebeveyn Formu'nun Okul Öncesi Dönem Çocuklar İçin Geçerlik Güvenirlik Çalışması

2020-10-12
Hamamcı, Beyza
Acar, İbrahim Hakkı
Uyanık, Gülden

Suggestions

Çocukluk Dönemi Yürütücü İşlevler Envanteri-Ebeveyn Formunun Okul Öncesi Dönem Çocukları İçin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Acar, İbrahim Hakkı; Hamamcı, Beyza; Uyanık, Gülden (2021-12-01)
The present study aims to adapt the parent-report of the "Childhood Executive Functioning Inventory (CHEXI)" into Turkish to use with preschool children. The CHEXI is a rating instrument by which parents evaluate the executive functioning of children between ages of 4 and12 years. The sample of the present study consists of parents of 212 children attending 37 public preschools during 2019 – 2020 academic year. Children’s ages range from 48 to 72 months. Parents completed the CHEXI, Children's Behavior Ques...
Çocuklukta cinsel istismar ve buna bağlı duygusal bastırma:yetişkinlerle psikoterapi süreci ve sürecin terapiste etkileri
Özbağrıaçık Çağlayan, Pınar (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2014-2-1)
Bu çalışmanın amacı, travmatik yaşam olaylarından kaynaklanan duygusal bastırmaya, bastırmanın travma mağdurlarına etkilerine, psikoterapi sürecinde izlenen tedavi yöntemlerine, ve psikoterapi sürecinde travma hikayelerini dinleyen ve bunlarla çalışan terapistlerin duygularına değinmektir. Bu makalede, Türkiye’de sıkça yaşanan ve uzun dönemde ruhsal problemlere yol açan travmaların başında gelen çocukluk dönemi cinsel istismarına odaklanılmıştır. Yazar, travma ve duygusal bastırma hakkındaki teorik bilgiler...
The relationship between parenting style and learned resourcefulness
Türkel, Yeşim Deniz; Tezer, Esin; Department of Educational Sciences (2006)
The purpose of the present study is to investigate the relationships of different types of perceived parenting style and learned resourcefulness. The sample of the study consisted of 834 (360 males, 474 females) volunteered high school students in Yenimahalle Alparslan High School in Ankara. The data were gathered by administering two instruments, namely Parenting Style Inventory (PSI) and Rosenbaum’s Self-Control Schedule (SCS). The results of ANOVA employed to learned resourcefulness scores of the student...
The Roles of childhood trauma, personality characteristics, and interpersonal problems on psychological well-being
Çabuk, Onur Can; Gençöz, Tülin; Department of Psychology (2015)
The current study aimed to examine (1) age and gender differences on the childhood trauma, personality traits, interpersonal problems, psychological symptoms, affect, and life satisfaction; (2) the interrelationships between the measures of the study; and (3) to examine the factors associated with the personality traits, the interpersonal problems, and the measures of psychological well-being. For these purposes, data was collected from 413 people between the ages 18-61. Results indicated that personality t...
Çocuk, Aile, Sağlık Çalışanı ve Eğitimci Gözüyle Kronik Hastalıklı Çocukların Oyun Hakkı
Öztürk Kahriman, Deniz; Olgan, Refika (null; 2011-04-07)
Citation Formats
B. Hamamcı, İ. H. Acar, and G. Uyanık, “Çocukluk Dönemi Yürütücü İşlevler Envanteri Ebeveyn Formu’nun Okul Öncesi Dönem Çocuklar İçin Geçerlik Güvenirlik Çalışması,” presented at the EJER Congress, 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/92453.