Department of Sociology

Browse
Search within this community and its collections:
Collections in this community

Filters

Entity Type
Thesis (538)
Publication (536)
Project (42)
Open Course (2)

Has File(s)
No (566)
Yes (552)

Author
Aydıngün, Ayşegül (64)
Jassal, Smita Tewari (58)
Beşpınar Akgüner, Fatma Umut (45)
Şen, Mustafa (44)
Zırh, Besim Can (43)

Subject
Sociology. (49)
Turkey (32)
Sociology and Political Science (29)
Women (23)
General Sociology. (17)

Date Issued
1980 - 1989 (28)
1990 - 1999 (133)
2000 - 2009 (324)
2010 - 2019 (499)
2020 - 2023 (133)

Item Type
Master Thesis (375)
Journal Article (192)
Ph.D. Thesis (163)
Book Chapter (152)
Conference Paper (61)

Recent Submissions

Turkey and The South Caucasus: Role of Memory and percpetions in Shaping Turkey's relations with regional States
Ergun Özbolat, Ayça (Palgrave Macmillan, London , 2023-10-01)
Tersine Göç. Almanya'dan Dönen Göçmenler
Rittersberger, Helga İda (Cem YAYINEVİ, 2023-10-01)
6 Şubat Depremlerinin Ardından Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Hakları Perspektifinden Bir Değerlendirme
Beşpınar Akgüner, Fatma Umut; Beşpinar, Lütfiye Zeynep (2023-09-01)
An analysis of social vulnerability in a multi-hazard urban context for improving disaster risk reduction policies: The case of Sancaktepe, İstanbul
Kalaycıoğlu, Mehmet; Kalaycıoğlu, Hediye Sibel; Çelik, Kezban; Christie, Ryerson; Filippi, Maria Evangelina (2023-06-01)
Despite concerted calls over the past 20 years to ensure that urban development is undertaken in a manner that reduces disaster risk, urban planning often remains myopically focused on the built environment, seeing buildin...
Türkiye’de Çocuk Bakıcılarının Ebeveynle İlişkisellik Ekseninde Şekillenen Bakım Emeği Deneyimleri
Çelik, Kezban; Beşpınar Akgüner, Fatma Umut; Erten, Ecem (2023-06-01)
Küresel bakım krizi süreçlerine paralel olarak, Türkiye’de de çocuk bakımında kurumsal hizmet sunumu oldukça sınırlıdır. Bu nedenle özellikle erken çocukluk döneminde bakım, yoğun olarak “aile-özel alan”da gerçekleşmekte,...
Türkiye’de Avrasya Çalışmaları
Ergun Özbolat, Ayça (İmge Kitabevi Yayınları, 2023-05-01)
Türkiye’de Uluslararası İlişkiler Çalışmaları-Alt Alanlar Bölgesel Odaklar
Ergun Özbolat, Ayça; Akgül Açıkmeşe, Sinem; Üstün, Çiğdem (İmge Kitabevi Yayınları, 2023-05-01)
Unpacking One Nation Two States
Ergun Özbolat, Ayça (2023-04-01)
Afetlerin "Yıktığı" Sınırlar ve Göç
Rittersberger, Helga İda (Töz Yayınları, 2023-03-01)
Türkiye’ye Göçün On Yılı: Sivil Toplum Açısından bir Değerlendirme
Zırh, Besim Can; DEMİRKOL COLOSİO, ESRA (2023-02-15)
Anavatan Çağırdığında: Ulus Devletlerin Küreselleşmesinde Diaspora İnşa Politikaları ve Yurtdışında Oy Kullanma Hakkı – Türkiye Örneği.
Zırh, Besim Can (2023-02-15)
Happiness Inequality in Post-Socialist Countries during Neoliberal Transition
Arslan, Hilal (2023-02-01)
Both average levels of happiness and its distribution have dramatically changed with neoliberal transition in post-socialist countries that have been marked by chronic unhappiness. This study aims to describe the distribut...
COVİD-19 Sürecinde Ulusötesi Çiftler Hollanda Örneği
Rittersberger, Helga İda; Kolbaşi Muyan, Gizem (2023-02-01)
Bringing classes back into poverty discussions
Özgün, Gizem; Dolcerocca, Antoıne (2023-1-17)
The 1980s saw a shift in the emphasis of discourse on poverty from production relations to consumption relations, with levels of consumption and purchasing power used to define poverty. Based on this concept, much of the r...
Politicising Death in the Covid-19 Outbreak: AKP, Necropolitics and Right-Authoritarianism in Turkey
Erden, Özgür Olgun (2023-01-01)
This study deals with the AKP (Justice and Development Party) right-authoritarianism during the COVID-19 pandemic in Turkey, as seen from the perspective of necropolitics. It examines the relationships between politics and...
“Our Plants are Slowly Dying here, Just Like us”: Coping with Pollution in Turkey’s “Cancer Valley”
Karagence, Mediha Didem; Dolcerocca, Antoıne (2023-01-01)
Air pollution has been plaguing Dilovası dwellers for more than two decades, and the proximity of large industrial facilities with residential areas has been associated with a strong prevalence of cancer among residents of...
Göç Hareketliliklerinin Aleviliğin Görünürlüğüne Etkisi ve Alevilik Bilgisinin Üretimi
Zırh, Besim Can (Ütopya, 2023-01-01)
In Between Invisibility and Recognition: The Sivas Massacre
Zırh, Besim Can (Amsterdam University Press, 2023-01-01)
Yadsımanın Nesnesinden Tanımlama Mücadelesi Öznesine Alevîlerin Uzun Onyılı: Seksenler
Zırh, Besim Can (İletişim Yayınları, 2023-01-01)
Göç Zamanın İki-Aradalığına Açılan Pencereler / Windows Opening to the In-Betweenness of Migration Timescape
Zırh, Besim Can (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2023-01-01)
Citation Formats