The sources and limits of authenticity in contemporary architecture

Download
2021-9-09
Dingil, Seçkin
Regulated by economic and political ambitions, the pursuit of authenticity has evolved into a practice, which is oriented towards formal novelty. This practice is cultivated by the visual culture, emerged in consequence of the developments in information and communication technologies and the capitalist system of operations. Especially in popular and professional culture, the formal characteristics of the architectural work has become the most effective determinant of its authenticity claim, rather than the essential ideas that constitute the design. In this study, the intellectual framework or the conceptual background of any architectural product is considered as one of the most prominent and comprehensive sources of its authentic nature. Within academic culture, up until postmodern artistic production, the search for an absolute origin, a beginning from ground zero is considered to be essential for producing original artworks. The repercussions of consumer society and reproduction techniques has defined new ways of producing and evaluating art, hence provoking an intellectual inquiry on the concepts of copy, imitation and reproduction. The association of originality with the "origin" has started to diminish since the beginning of 20th century, bringing it closer to the concept of authenticity, boundaries of which are discussed throughout this study. Any architectural design element (idea, form, technique) can be associated with antecedents and subsequences to a certain extent. However, authenticity has often been discussed and evaluated solely by means of retrospective analyses, while the significance of the future and potentialities are often neglected. In a world that everything is a copy of another, this study concentrates upon the difference between direct copying and critical referencing, regarding the relationships established with the past. In future oriented discussions, the emphasis is put on the effects of the building after its realization upon the surrounding social/built environment, on architectural field and its potentiality to become a reference point for future works. In this thesis, the structure of architectural authenticity is studied through a complex network defined as "system of references". This complex network is formed with multitude of relationships defined between various domains, events, forms, techniques and methods that are directly or indirectly relevant to architectural design. In order to enframe this extensive scope, the sources and limits of architectural authenticity is studied through prominent domains that have a significant influence on the discipline. Design considerations and priorities within these prominent domains can act as the prominent constituent of the building's authenticity, or may become a part of a non-hierarchical structure. It is both controversial and difficult to label an architectural product as original or authentic in its entirety, hence this study promotes fractional assessments on its specific architectural qualities. As a result, authenticity is not conceived as a label to define or classify an architectural work, but rather portrayed as a tool of comprehending and criticizing its architectural characteristics.

Suggestions

The Ideal Of Handicrafts and the Modern Design Formation: Coincidences and Failures
Tsoumas, Johannis (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2013-12-1)
Bu araştırma günümüzde modern tasarım olarak adlandırılan kavramın el sanatları kavramıyla yakından ilişkisini incelemektedir. Esas amacı, yalnızca kuramsal olarak değil, aynı zamanda karanlık Orta Çağdan günümüze uzanan bir dizi anahtar tarihsel örnekten hareket ederek el sanatlarının, Batı toplumlarında başarıya ulaşan endüstriyel tasarımın temelini oluşturduğunu göstermektir. Bu göz ardı edilemeyecek ilişkinin gelişimindeki önemli dönüm noktası 19. yüzyıl İngiltere’sidir. Çünkü bu dönem Sanayi Devrimi’ni...
A Study on Visibility Analysis of Urban Landmarks: The Case of Hagia Sophia (Ayasofya) In Trabzon
Kalın, Arzu; Yılmaz, Demet (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2012-6-1)
Nüfus artışını kaldırabilecek fiziksel mekânları, fiziksel altyapıları aynı hızla ve düzenle büyütemeyen kentler için doğa ile bütünleşmenin kaybolduğu ve toplumsal yaşam biçimlendirme birlikteliğinin koptuğu plansız, kimliksiz, estetikten uzak, yaşanabilirliği zayıf mekânlara dönüşmek, kaçınılmazdır. Bu değişim kendini en çarpıcı biçimde insankent ilişkisinde göstermektedir. İnsanlar kolay anlaşılır, kimlikli, okunabilir kentler yerine çarpık yapılaşmanın olduğu kalitesiz çevrelerde yaşamlarını sürdürmek z...
The Effect Of Tall Buildings On Solar Access Of The Environment, İstanbul Levent As Case
Sakınç, Esra; Şerefhanoğlu Sözen, Müjgan (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2012-6-1)
Çağımızın bilim ve teknoloji alanındaki ilerlemeleri, yapı ve yapım sistemlerindeki gelişmeler, küreselleşme sonucu olan uluslararası etkileşimler ve yatırımcı yaklaşımları, yüksek yapıların, kentin doğal bir oluşumu olarak algılanmasına, büyüklük ve sayılarının gün geçtikçe artmasına neden olmaktadır. Günümüzde İstanbul gibi tarihi köklü olan kentlerde bile bu tür yapıların arttığı ve yaygınlaştığı yadsınmaz bir biçimde gözlenmektedir. Bir tür gelişmişlik, zenginlik ve modernlik göstergesi olan bu yapıları...
Goal-directed imitation in pre-school and elementary school children
Fallahzadeh, Pardis; Hohenberger, Annette Edeltraud; Department of Cognitive Sciences (2011)
Imitation is a fundamental way of acquiring knowledge in human development. In their theory of goal-directed imitation (GOADI), Wohlschläger et al. (2003) divide the representation of observed movements into hierarchically organized aspects the highest of which is usually the goal. In a face-to-face imitation task young children usually copy the (spatial) goal of the body movement in terms of perceptual mirror symmetry rather than match them conceptually onto their own body, as adults do. We refer to these ...
Exploring the Role of the City as a Learning Environment for Heritage Education
Şimşek, Gökçe; Acar, Esin; Çayırezmez Atalan, Nurdan; Elitok Kesici, Ayşe (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2013-12-1)
Günümüzde, toplumların kültürel miras üzerine eğitimi önemli küresel uğraşlardan biri haline gelmektedir. Kültürel miras eğitimi, tarih, koruma, eğitim gibi farklı disiplinlere çalışma konusu olmakta ve geçmişe ilgi uyandırmak, geleneklerin devamlılığını sağlamak, kentlilerde yaşadıkları çevreye yönelik farkındalık oluşturmak, kentliler arasında birlik duygularını, dayanışmayı sağlamak gibi çeşitli amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Küresel düzeyde, özellikle kentlerin yaşam alanı olarak önem kaz...
Citation Formats
S. Dingil, “The sources and limits of authenticity in contemporary architecture,” M.Arch. - Master of Architecture, Middle East Technical University, 2021.