Mimarlık Eleştirisinin Üç N'si: Mimarlar (Ne / Neden / Nasıl) Konuşuyor (?)

2020-06-01
Mimarlık gündelik yaşam, yani popüler kültür ortamı ile akademik kültür ortamı arasında birbirlerinden farklı önceliklerle gündeme geliyor, farklı dillerle konuşuluyor ve farklı değer kademelenmeleri içeriyor. Zaman zaman geçirgenlikler oluşsa da bu iki kültür ortamının öne çıkardığı örnekler, isimler, değer normları, sorun ve değer öncelikleri taban tabana zıt olacak kadar farklılaşabiliyor. Bu iki uç noktadaki kültür ortamının arasındaki geçiş alanını içeren profesyonel kültür ise her iki alana da geçirgen bir yapı barındırıyor.
Serbest Mimar Dergisi

Suggestions

Determinants of Regional Innovation in Turkish NUTS 3 Regions from the Spatial Dependence Perspective
Varış, Sıla Ceren; Özdemir Sarı, Özgül Burcu; Department of City and Regional Planning (2021-11-3)
Combining the existing knowledge in different ways, production, and absorption of the new knowledge, and transformation of all these into innovation in a region are the main driving forces of regional economic performance and connect the region with national and international economies. The relationship of innovation with space has been the subject of many disciplines as economics, regional science, and planning. Innovation is defined as the innovation outputs accepted as an indicator of the knowledge base ...
Cultural And Conceptual Frames For Architectural Criticism
Güzer, C.Abdi (1994-1-1)
Since the beginnings of seventies 'everyday architecture*, as a non-crilical and mass-produced form of architectural practice, is celebrating an acceleratingly dominant ground of freedom. The outcome of this liberation is a 'no-rule' architecture presenting itself as a sceneography based form-fetishism. The commodity based promolion of numerous 'isms' and their image-based mass productions remove architecture from being a critical practice and create a false consciousness due to its representative relations...
Institutionalizing Artifacts: Designating Legal And Moral Rights Over Architectural Artifacts
Savaş, Ayşen (1992-1-1)
Son yıllarda mimarlık çizimleri, maketleri, fotoğrafları ve yazılı belgeler, müzeler, arşivler ve galeriler gibi birçok özelleşmiş mimarlık kurumunda saklanmakta, korunmakta, sergilenmekte ve yayınlanmaktadır. Tüm bu etkinlikler sırasında gündeme gelen telif hakları ile ilgili uyuşmazlıklar, kurumların ait oldukları ülkelerin yasaları ile kısıtlı anlık kararlarla çözümlenmeye çalışılmaktadır. Bu özelleşmiş kurumlardan biri olan Fransa’da, Institut Français d’Architecture (IFA)’ya bağlı olarak kurulan mimarl...
Place, Craft And The Ambiguity Of High-Tech
Bozdoğan, Sibel (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1988)
Bu yazı, endüstriyel malzemeler ve parlak renkler kullanarak teknolojik bir estetik sergileyen her yapının kolayca "High-Tech" kategorisine sokulup bir stil meselesine indirgenmesinin eleştirisinden yola çıkmaktadır. Günümüz mimarlık ortamında bu stilistik bakış açısı öylesine hakimdir ki, kimileri buna bir tepki olarak "High-Tech"i sadece rasyonellik ve ekonomiklik düzeyinde tanımlayıp estetik boyutu tümüyle red ederken, kimileri de özellikle bu boyutu alkışlayıp, teknolojinin estetize edilmesini, post-mod...
Mimarlık Eğitiminde Tepkimeli Kinetik Sistem Yaklaşımı
Sorguç, Arzu; Ülgen, Serkan; Özgenel, Çağlar Fırat; Kruşa Yemişcioğlu, Müge (null; 2017-06-15)
Mimarlık, farklı şekillerde ve farklı amaçlar dahilinde hareket ve değişimi mimarlık paradigmasında barındırabilmek için tarih boyunca çeşitli yollar aramıştr. Bununla birlikte, mimarlık doğası gereği değişen ihtyaçlara, koşullara ve işlevlere cevap verebilecek, uyum sağlayabilecek şekilde kurgulanırken geçici değil, statk olmayı gerektrmektedir. Yapıların sürekli değişen koşullara nasıl cevap vereceği karmaşık bir tasarım problemi olarak karşımıza çıkmakta ve birçok farklı tasarım arayışını beraberinde get...
Citation Formats
C. A. Güzer, “Mimarlık Eleştirisinin Üç N’si: Mimarlar (Ne / Neden / Nasıl) Konuşuyor (?),” Serbest Mimar Dergisi, pp. 76–80, 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.tsmd.org.tr/TR,271/serbest-mimar-dergisi.html.