Mimarlık Eleştirisinin Üç N'si: Mimarlar (Ne / Neden / Nasıl) Konuşuyor (?)

2020-06-01
Mimarlık gündelik yaşam, yani popüler kültür ortamı ile akademik kültür ortamı arasında birbirlerinden farklı önceliklerle gündeme geliyor, farklı dillerle konuşuluyor ve farklı değer kademelenmeleri içeriyor. Zaman zaman geçirgenlikler oluşsa da bu iki kültür ortamının öne çıkardığı örnekler, isimler, değer normları, sorun ve değer öncelikleri taban tabana zıt olacak kadar farklılaşabiliyor. Bu iki uç noktadaki kültür ortamının arasındaki geçiş alanını içeren profesyonel kültür ise her iki alana da geçirgen bir yapı barındırıyor.
Serbest Mimar Dergisi

Suggestions

Determinants of Regional Innovation in Turkish NUTS 3 Regions from the Spatial Dependence Perspective
Varış, Sıla Ceren; Özdemir Sarı, Özgül Burcu; Department of City and Regional Planning (2021-11-3)
Combining the existing knowledge in different ways, production, and absorption of the new knowledge, and transformation of all these into innovation in a region are the main driving forces of regional economic performance and connect the region with national and international economies. The relationship of innovation with space has been the subject of many disciplines as economics, regional science, and planning. Innovation is defined as the innovation outputs accepted as an indicator of the knowledge base ...
Kentsel Dönüşümün Mekana Yansıması: Bir Küresel Kent ve Bir Başkent Karşılaştırması
Topal Yılmaz, Aylin; Voyvoda, Ebru(2014-12-31)
Küresel kapitalizmin dünya ölçeğindeki hakimiyeti ve 1980’li yıllarda uygulanmaya başlanan neoliberal politikalarla ulusal ve uluslararası gayrimenkul sektörünce kentsel toprak rantının ve kentsel mekanın kendisinin en önemli sermaye birikim aracı haline geldiği gözlenmektedir. Bu süreç, kent mekanına dönük yoğun ilginin arttığı, küresel kentlerin ve yeni kentsel hiyerarşilerin belirginleştiği bir döneme işaret ederken, büyük kentsel altyapı yatırımları (ulaşım, baraj, vb.) ve büyük kentsel projelerin (alış...
A computer graphic program for architectural drafting
Özgüç, Bülent; Pultar, Mustafa (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1979)
Bilgisayar grafiğinin mimari tasarımı etkilendiği önemli yönlerden ikisi a) mimari çizimlerin bilgisayarlar tarafından çizilebilmesi, ve b) mimari tasarım sırasında seçeneklerin üretilmesi işlemine bilgisayar yeteneklerinin büyük Ölçüde yardımcı olabilmes idir. Bu yazı, her iki yönde de kullanılabilecek bir bilgisayar izlencesinin dayandığı temel noktaları tanıtmakta ve izlencenin yapısı ile kullanılışı üzerine bilgi içermektedir. PLAN adı ile tanınan izlence bilgisayarın Özek birimine ek olarak çıktı için ...
Felsefe Diyalogları
Karademir, Aret (2016-01-01)
Felsefe ile akademik anlamda ilgilenen kişilerin ele alıp incelediği felsefi sorunları, gündelik hayatımızın seyri içinde, çoğu zaman ya göremeyiz ya da görmezden geliriz. Bu sorunlar, aslında, sadece gündelik hayatımızla değil, bütün yaşamımızla doğrudan ilgili olmalarına rağmen, gereksiz sorunlar gibi görülürler ve onları ciddiye almanın aklı karıştırmaktan başka bir işe yaramadığı düşünülür. Bu durumun ortaya çıkmasının, yani felsefenin ilgilendiği sorunların sıradan insanların ilgileri dışında kalmasını...
Mimarlık Eğitiminde Karma Gerçeklik Etkileşimi ve Ciddi Oyun Uygulaması
Sürer, Elif; Gürsel Dino, İpek(2018-12-31)
Bu projede, geleneksel ve dijital mimari yöntemleri arasındaki bilgi akışını etkin kılmak, bu iki farklı düzlemi birleştirmek ve mimarlık öğrencilerine etkin ve motive edici bir ders materyali sağlayabilmek amacıyla karma gerçeklik ve ciddi oyun uygulaması kullanılması planlanmaktadır. Microsoft HoloLens [4] kullanılarak yaratılacak karma gerçeklik ortamı ile iki öğrencinin aynı anda tek bir model üzerinde çalışabilmesi ve tasarımda işbirliği yapabilmesi mümkün olacaktır. Ayrıca, geleneksel yöntemler halen ...
Citation Formats
C. A. Güzer, “Mimarlık Eleştirisinin Üç N’si: Mimarlar (Ne / Neden / Nasıl) Konuşuyor (?),” Serbest Mimar Dergisi, pp. 76–80, 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.tsmd.org.tr/TR,271/serbest-mimar-dergisi.html.