Pre-service Teachers’ Expectations From their Mentors in Practicum

2008-05-23
12th International INGED ELT Conference, Anadolu University

Suggestions

Pre-Service Teachers’ Knowledge Regarding the Area of Triangle
Durmaz, Asli Bilik; Işıksal Bostan, Mine (2022-04-01)
The aim of this study is to investigate the knowledge of pre-service middle school mathematics teachers on possible misconceptions and difficulties held by students regarding the area of triangle. In line with this aim, qualitative case study research design was used to obtain deep information. As the participants of the study, two pre-service middle school teachers were chosen purposively. Data were collected from lesson plans, semi-structured interviews and observations of pre-service teachers’ related le...
Pre-service Teachers’ Perception of Their English Language Proficiency
Gürbüz, Nurdan (2006-11-03)
Pre-service Teachers’ Perception of Their English Language Proficiency
Gürbüz, Nurdan (2016-11-03)
Öğrenme rotaları temelli öğretimde öğretmen adaylarının matematiksel alan bilgilerini yeniden yapılandırmaları
Yılmaz, Zuhal; Haser, Çiğdem (2018-01-01)
Çalışmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarının eşpaylaşım konusu ile ilgili matematiksel alan bilgilerini (MAB) öğrenme rotaları temelli bir öğretim ortamında nasıl yeniden yapılandırdıklarını incelemektir. Bu bağlamda dokuz öğretmen adayı ile bir öğretim deneyi eşpaylaşım öğrenme rotası kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın bulguları, adayların mevcut kavram yanılgı ve hatalarını düzelttiklerini ve bu yanılgı ve hataların altında yatan sebepleri açığa çıkardıklarını ortaya koymaktadır. Aynı zamanda, ...
Pre-service Teachers’ Views Regarding Classification of Mathematical Tasks Based on Level of Cognitive Demands
Aytekin, Emine; Ayan, Rukiye; Işıksal Bostan, Mine (2017-06-15)
Citation Formats
N. Gürbüz, “Pre-service Teachers’ Expectations From their Mentors in Practicum,” presented at the 12th International INGED ELT Conference, Anadolu University, Eskişehir, Türkiye, 2008, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/94105.