Pre-service Teachers’ Perception of Their English Language Proficiency

2016-11-03
The 10th International INGED Conference

Suggestions

Pre-service Teachers’ Perception of Their English Language Proficiency
Gürbüz, Nurdan (2006-11-03)
Öğrenme rotaları temelli öğretimde öğretmen adaylarının matematiksel alan bilgilerini yeniden yapılandırmaları
Yılmaz, Zuhal; Haser, Çiğdem (2018-01-01)
Çalışmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarının eşpaylaşım konusu ile ilgili matematiksel alan bilgilerini (MAB) öğrenme rotaları temelli bir öğretim ortamında nasıl yeniden yapılandırdıklarını incelemektir. Bu bağlamda dokuz öğretmen adayı ile bir öğretim deneyi eşpaylaşım öğrenme rotası kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın bulguları, adayların mevcut kavram yanılgı ve hatalarını düzelttiklerini ve bu yanılgı ve hataların altında yatan sebepleri açığa çıkardıklarını ortaya koymaktadır. Aynı zamanda, ...
Pre-service Teachers’ Views Regarding Classification of Mathematical Tasks Based on Level of Cognitive Demands
Aytekin, Emine; Ayan, Rukiye; Işıksal Bostan, Mine (2017-06-15)
Pre-service Teachers’ Views Regarding Classification of Mathematical Tasks Based on Level of Cognitive Demands
Aytekin, Emine; Ayan, Rukiye; Işıksal Bostan, Mine (2017-05-14)
Pre-service Teachers’ Expectations From their Mentors in Practicum
Gürbüz, Nurdan (2008-05-23)
Citation Formats
N. Gürbüz, “Pre-service Teachers’ Perception of Their English Language Proficiency,” presented at the The 10th International INGED Conference, Konya, Türkiye, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/92993.