Haldoc bilgisayarla döküman işleme

1995-10-01
Köksal, Metin
Bu doküman HALdoc adlı bilgisayarla doküman işleme projesinin sonuç raporunu oluşturmaktadır. HALdoc IBM-PC ve uyumlularında Microsoft Windows İşletim sisteminde gerçekleştirilmiştir. Ağ çalışabilen ortamında çok kullanıcılı bir sistemdir. Tarayıcı Kontrol alt sistemi ile doğrudan doküman görüntüleri alabilir ve bir optik karakter tanıyıcı modül içerir. Olabildiğince değişken bir- arşiv yapısına sahiptir. Kullanıcılar veri girmek için kullanılan formlar da dahil olmak üzere sistemin büyük bir bölümünü tasarlayabilirler. HALdoc kullanıcı ve kullanıcı gruplarına değişik erişim seviyeleri sağlayan bir güvenlik sistemi de içermektedir. HALdoc içinde yeralan optik karakter tanıma modülü çok foritlu harflerden oluşan basılı dokümanlar için tasarlanmıştır ve nöral ağlar kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Yapay sinir ağlan üzerine kurulu sistem giriş uzayının denetimsiz olarak parçalara ayrılması ile elde edilen hiyerarşik bir mimariye sahiptir.

Suggestions

Urban stigma: a morphological investigation of the marginality in the city
İnce, Büşra; Çalışkan, Olgu; Urban Design in City and Regional Planning Department (2021-9-09)
City is one of the most complex and sophisticated artifacts shaped by numerous inputs and many different programmatic layers that eventually form the urban fabric. In modern cities, the fabric is reproduced through standardized and sterilized spatial orders controlled by the local authorities and the state. The marginals (i.e., slum areas, refugee camps, red light districts), in this context, are conceived as deviations where the so-called legitimate spatial syntax is interrupted and deformed. Since the mar...
Odtü Açık Ders Sanal Laboratuvar Projesi
Çağıltay, Kürşat(2011-12-31)
Önerilen bu proje kapsamında ODTÜ ADM'de, açık sanal laboratuvar uygulamaları ile ülkemizde eksliklik duyulduğunu düşündüğümüz deney yapma örnekleri yer alacaktır. Projede Fen fakültelerinin fizik, kimya ve biyoloji gibi disiplinlerindeki önemli deneylerin tüm deney sürecini kapsayacak örneklerinin birebir yapılarak kaydedilmesi veya simulasyonlarının hazırlanması planlanmaktadır. Bu sayede değişik yerlerdeki araştırmacılar ODTÜ ADM'de yayınlanan önceden çekilmiş/ simulasyonu hazırlanmış bu deneyleri yapaca...
Buluntu Veri: Tasarım Araştırmasında Fikir Geliştiriciler Olarak Çevrimiçi Videolar
Eren, Gizem Hediye (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Çalıştay, tasarım araştırmasının erken aşamalarında buluntu veri olarak çevrimiçi videolardan yararlanma yollarını ele alacaktır. Tasarım öğrencileri, tasarım sürecinin erken aşamalarında yeterince zengin bir arka plan oluşturmak için problem alanını keşfe ihtiyaç duyarlar. Tasarım araştırmasında kullanıcılara doğrudan erişimin güç olduğu ya da sakıncalar içerdiği durumlarda veya öğrencilerin sınırlı bilgiye ve deneyime sahip oldukları problem alanlarında, çevrimiçi videolar zengin bir destekleyici veri sağ...
Farklı Aktörlerin Gözünden Genç İşsizliği Nedenlerini Anlamak:“İşsizlik Yok, İş Beğenmeme var!”
Kalaycıoğlu, Hediye Sibel; Topal, Çağatay(2016-12-31)
Farklı aktörlerin bakış açılarını dikkate alarak genç işsizliğinin nedenlerini anlamak bu projenin amacını oluşturmaktadır. Türkiye genç nüfuslu bir ülkedir ve aynı zamanda genç işsizliğinin yüksek olduğu bir ülkedir. Dünyada gençler arasında işsizlik, coğrafi farklılıklar göstermekle birlikte genelde artış eğilimi içindedir. Yapılan çalışmalar gençlerin yetişkinlerden iki, üç hatta dört kat daha fazla işsizlik oranına sahip olduğunu göstermektedir. Gençlerin ilk kez iş arıyor olmaları, çalışma yaşamına dai...
Kadıköy'ün Antikçağ Kültür Mirası Üzerine bir İnceleme ve Tanıtım Çalışması
Aytekin, Erden Attila; Yıldırım, Erdoğan(2014-12-31)
Bu proje, Antikçağ'ın üç önemli düşünürü üzerinden Kadıköy'ün Anadolu kültür mirasına katkısına odaklanacaktır. Öncelikli Kadıköylü Phaleas, Tyrasymakhos, ve Ksenokrates'un hayatı, eserleri ve Antikçağ düşüncesine katkıları araştırılacaktır. Daha sonra edinilen bulgular üzerinden Kadıköy'ün Antikçağ düşüncesindeki yerine dair bir belgesel hazırlanacaktır. Belgeselde Kadıköy yerleşiminin doğuşundan bugün İstanbul'un bir ilçesi olana dek gelişme tarihine de değinilecektir. Belgeselin bir genel amaçlı daha k...
Citation Formats
M. Köksal, “Haldoc bilgisayarla döküman işleme,” 1995. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95493.