1 Nolu F Tipi Cezaevinde kalan mahkumların psikolojik durumlarının değerlendirilmesi

2002-11-01
Çençöz, Faruk
Durak, Şenol Emre
Cezaevleri mahkumların topluma tekrar kazandırılması için yapılanmış kurumlardır. Hüküm giydikleri süre içinde mahkumların cezaevinden maksimum yarar sağlayabilmeleri için cezaevindeki şartlara uyum sağlamaları önem kazanmaktadır. Stres, kaygı ve depresyon cezaevinde uyumu zorlaştırmaya neden olabilmektedir. Bu araştırmada mahkumların hissettikleri stres, kaygı ve depresyonun hangi faktörlerden kaynaklandığı araştırılmıştır. Bu amaçla ilk önce mahkumların stres seviyelerini belirleyen cezaevi şartlarına ait bir yaşam olayları ölçeği geliştirilmiştir. Mahkumların kaygı ve depresyon seviyelerini yordayan faktörler ise iki kategoride incelenmiş, birinci kategoride bireyin kişiliğine ait faktörler (intihar olasılığı, kontrol odağı) ikinci kategoride ise cezaevi şartlarına bağlı faktörler (oda tipi, hükümlü veya tutuklu olma ve cezaevi türü) yer almıştır. Mahkumların depresyon seviyelerini yordayan faktörün kişilik özellikleri olduğu bulunurken, kaygı seviyesini yordayan faktörler hem kişilik özellikleri hem de cezaevi şartlan olabilmektedir. Yüksek güvenlikli cezaevinde bulunan mahkumların kaygı seviyesi orta güvenlikli cezaevlerinde bulunan mahkumlara kıyasla daha düşüktür. Bu sonuçlar mahkumlara ceza evi şartlarında kişilik özelliklerine yönelik psikolojik yardım verilmesi gereğini ortaya koymakta ve yüksek güvenlikli cezaevlerinin mahkumların uyumlarını arttırıcı özelliklerinin olabileceği yönündendir.

Suggestions

Bir Sosyal Girişim Projesi: Bir Kucak Oyuncak
Çıtak, Melike; Şekercioğlu, Gözde; Külahçıoğlu, Elçin (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Önemsiyoruz, çocukların temel haklarına dair toplumsal farkındalık yaratmak ve çocukların kendi yaşamlarında karar verici olmaları için çalışan bir sosyal girişimdir. Ocak 2018 verilerine göre, Türkiye’de hapishanede annesi ile yaşamak zorunda olan 0-6 yaş aralığında 624 çocuk vardır. Çocukta, toplumsallaşmanın ilk açığa çıktığı yer oyun deneyimlerine dayanır. Bir Kucak Oyuncak projesi kapsamında Önemsiyoruz, 0-6 yaş aralığındaki bu çocukların kendini birey olarak algılamasını sağlamak ve çevresi ile kurduğ...
Okul Öncesi Öğretmenliği Eğitiminde Dijital Hikaye Kullanımı
İslim, Ömer Faruk; Yıldırım, İbrahim Soner (null; 2017-12-17)
Hikayeler, tarihin başlangıcından bu yana bilginin ve kültürün eğlenceli bir şekilde aktarılmasında kullanılmışlardır. Günümüzde teknolojinin de işin içine girmesiyle birlikte elektronik ortamda görsel, hem işitsel anlamda daha zengin, aynı zamanda da öğrenenin yaş ve bilgi düzeyine göre ilerleme hızı ve şekli değiştirilebilen dijital hikayeler ortaya çıkmıştır. Bu dijital hikayeler okul öncesi eğitimden lisansüstü düzeye, hatta yaşam boyu öğrenme modeli doğrultusunda yaşça çok daha büyük bireylerin eğitiml...
Investigation of Lean Manufacturing Practices And Plant Layout Design of a Water Bottling Plant From A Sustainability Perspective
Zarrar, Ahmed; Esat, Volkan; Solyalı, Oğuz; Sustainable Environment and Energy Systems (2021-9)
Companies around the globe are entering an ever-competitive environment, which harbours new challenges that need to be investigated and dealt with. Manufacturers are finding new ways to maximize operational efficiency, improve productivity, and minimize emissions while reducing direct and indirect costs. To achieve these objectives, lean manufacturing is one of the most renowned frameworks used by the industries' tycoons to stay competitive in the global market. The cardinal aim of this research is to...
Türkiye’de Sosyal Yardım Harcamaları ve İstihdam İlişkisi
Köse, Tekin; Öcal, Yıldırım Jülide; Bakır, Akif Mehmet; Özen, İlhan Can; Savaş, Ayşe(2017)
Bu projenin amacı sosyal yardımlardan yararlanma ile istihdam olma durumu arasındaki muhtemel eşanlılığı araştırmaktır. Dinamik tek bağımlı değişkenli ve dinamik iki bağımlı değişenki modeller çerçevesinde, bireylerin kendilerine ve hanelerine ilişkin çeşitli faktörler dikkate alınarak, sosyal yardım alma ve istihdama girme karar olasılıkları eşanlı olarak tahmin edilmiştir. Bu amaçla 2010 -2013 dönemine ait Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması (GYKA) veri seti kullanılmıştır. İlk olarak betimsel analizler ...
Akademik Danışmanların ve Öğrencilerin Akademik Danışmanlık Hizmeti İle İlgili Değerlendirmelerinin Karşılaştırılması
Demir, Ayhan Gürbüz (1995-01-01)
Bu araştırmada, akademik danışmanların ve öğrencilerin verilen akademik danışmanlık hizmetini değerlendirmeleri karşılaş tınlmıştır. Araştırmaya ODTÜ’nün değişik bölümlerinden 287 akademik danışman ile 735 lisans öğrencisi katılmıştır. Akademik danışmanların ve öğrencilerin verilen akademik danışmanlık hizmetini değerlendirmelerini saptamak amacıyla btı araştırma için geliştirilen Akademik Danışmanlık Değerlendirme Formu’nun iki paralel şekli kullanılmıştır. Akademik danışmanlar ile öğrencilerin verilen hiz...
Citation Formats
F. Çençöz and Ş. E. Durak, “1 Nolu F Tipi Cezaevinde kalan mahkumların psikolojik durumlarının değerlendirilmesi,” 2002. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95603.