Doğu Akdeniz aerosollerinde biyojenik sülfat bileşeninin incelenmesi

2001-09-01
Bacanlı, Hayrettin
Bilici, Ö. Erdal
Kılınç, Hülya
İlhan, Ali İhsan
Uzun, Bahadır
Öz, Nezahat
Dündar, Cihan
Tuncel, Gürdal
Daha önce yapılan çalışmalarda Doğu Akdeniz Havzası'nın hava kirleticileri tespit edilmiştir. Denizden gelmeyen sulfat iyonu insan kaynaklı kirletici olarak kabul edilmiştir. Fakat,son yıllarda yapılan çalışmalarda, bu insan kaynaklı sufalt iyonun diğer insan kaynaklı kirleticiler ile aynı mevsimsel davranışı göstermediği bulunmuştur. Çıkan tartışmalar sonucunda havzadaki toplam sülfat miktarına insan kökenli sülfat dışında bir de biyolojil kökenli sülfat kaynağının ya da kaynaklarının etkisi olabileceği ihtimali üzerinde durulmaya başlanmıştır. Bu çalışmada üzerinde durulan nokta ise böyle bir kaynağın, Doğu Akdeniz Havzası'nda üretilen toplam sülfat miktarına hangi mevsimlerde ve ne kadar katkısı olduğudur. Kirleticilerin ortaya çıktığı bölgeleri tespit edebilmek için taşınım yolları reseptör modelleri ile hesaplanmıştır. Bunun dışında zenginleştirme faktörleri hesaplanmış, faktör analizleri yapılmıştır. Yapılan analizlerde metan sülfonik asidin (MSA) Doğu Akdeniz Havzası'nda hava sıcaklığı yükseldiğinde ve özellikle güneşli mevsimlerde arttığı görülmüştür. Buna ek olarak, atmosferde bulunan kirleticilerden özellikle NO3'ün havadaki MSA derişimini etkilediği görülmüştür.

Suggestions

Doğu Akdeniz Bölgesindeki Tsunami Tehlikesinin Belirlenmesi
Aydın, Baran; Kanoğlu, Utku(2018)
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Arastırma Kurumu (TÜBITAK) tarafından 3001 - Baslangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenen bu proje çalısması ile DoguAkdeniz bölgesinin tsunami potansiyelinin belirlenebilmesi ve bölge için hazırlanacak tsunamirisk ve taskın haritaları için bir altyapı olusturulması amaçlanmıstır. Bu dogrultuda bölgeiçerisinde seçilen önemli kıyı noktaları için çesitli deprem senaryoları olusturulmus, budepremler sonucunda meydana gelecek olası bir tsunaminin kıyılarımı...
Doğu Anadolu Jeotermal Sistemlerinin Hidrojeokimyasal Özellikleri
Aydın, Harun; Karakuş, Hüseyin; Mutlu, Halim; Güleç, Nilgün Türkan; Hılton, Davıd R (2018-04-27)
Tektonizma ve volkanizmanın tarihsel dönem kayıtlarının görüldüğü Doğu Anadolu bölgesindeki jeotermal potansiyelden batı Anadolu’da olduğu kadar yararlanılmamaktadır. Günümüzde Ağrı, Bitlis ve Van il sınırları içinde yer alan jeotermal kaynaklardan boşalan akışkanlar, yerel ölçekte sadece termal turizm ve kısmen seracılık amacı ile kullanılmaktadır. Doğu Anadolu bölgesindeki jeotermal potansiyelinin ortaya konması, bu sistemlerin hidrojeolojik kavramsal model bakış açısı ile incelenmesini gerektirmektedir. ...
Doğu Akdenizdeki enerji diplomasisi ve deniz gücünün artan önemi
Tanrısever, Oktay Fırat (null; 2018-04-30)
Bu konferans tebliği Doğu Akdenizdeki hidrokarbon kaynaklarının keşfi ve geliştirilmesine dönük faaliyetlerin bölgedeki ülkelerin enerji diplomasisi ve deniz güçlerinin kullanılabilme kabiliyetleri üzerindeki etkilerini incelemeyi amaçlamaktadır. Tebliğin ana argümanı söyledir: Bölge ülkelerinin enerji diplomasisi alanında artan rekabetlerinin sonucu olarak deniz güçlerinin önemi de çok arttığından, bu durum bölgedeki ülkelerin enerji projelerinde işbirliklerini daraltıcı yönde etkilemektedir. Tebliğde önce...
Hydrogeological characterization of a mine site in Eastern Anatolia
Tayyar, Doğukan; Yazıcıgil, Hasan; Department of Geological Engineering (2020-9)
Characterization of hydrogeological properties of water bearing rocks in a mine site is important for controlling groundwater flow to provide safe operating conditions. This study aims to characterize the groundwater flow in an active mine site in eastern Anatolia. Large diameter pumping wells were drilled in the surrounding carbonate rocks to determine the groundwater flow and boundary conditions along some critical cross-sections. Large diameter wells were also drilled in the mine site for hydraulic testi...
Seismic performance assessment of reinforced concrete overpass bridges with nonlinear analyses
Cantürk, Tolga; Baran, Eray; Department of Civil Engineering (2022-2)
In this study, seismic performance assessment of reinforced concrete overpass bridges located along the currently under construction Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Highway was conducted. Overpass bridges consisted of two-span precast concrete girders and reinforced concrete cast-in-place circular cross section columns. Because of proximity to active faults detailed seismic investigation of the region had already been conducted and site-specific seismic design spectrums had been developed. Structural de...
Citation Formats
H. Bacanlı et al., “Doğu Akdeniz aerosollerinde biyojenik sülfat bileşeninin incelenmesi,” 2001. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95713.