Nanoboyutlu Yüzey Pürüzlülüğünün Nöral Hücre Davranışlarına Etkisi

2019-08-15
Kendini yenileyebilme özelligine sahip olan sinir hücrelerinde meydana gelen hasarların iyilesmesini hızlandırmak amacıyla son yıllarda sinir yönlendirici kanalların (nerve guidance channels) kullanımı artarken, bu kanal malzemelerinin gelistirilmesine yönelik çalısmalar hız kazanmıstır. Bu amaçla hazırlanan malzemelerin sahip olması gereken en önemli özellik, malzemelerin kullanılacagı biyolojik doku ortamına (ECM) uyumlu davranıp, o bölge ile uygun etkilesimi saglayabilmesidir. ECM?de bulunan moleküler yapıların nano boyutlara sahip olması ve hücreler ile olan etkilesimlerini nano düzeyde gerçeklestirmesi, doku mühendisliginde kullanılan malzemelerin nanomalzemeler olmasını veya nanopürüzlü yüzeylere sahip malzemeler olmasını beraberinde getirmektedir. Literatürde nanopürüzlülügün mezenkimal kök hücre, endotel hücre, fibroblast vb. birçok hücre tipine olan etkisi üzerine arastırmalar mevcut iken, nöral hücreler üzerine etkisini inceleyen çalısmalar kısıtlı olup yüzey pürüzlülügünün mikronaltı seviyede oldugu yüzeyler yaygın olarak kullanılmıstır. Bu nedenle, önerilen projenin amacı sinir yönlendirici kanalların yapımında sıklıkla kullanılan PLGA polimeri yüzeyinde nanopürüzlü (100 nm altında) yapıların olusturulması ve bu nanopürüzlülügün nöral hücreler üzerine olan etkilerinin arastırılmasıdır. Bu sayede sinir yönlendirici kanalların gelistirilmesinde kullanılacak hücre ara yüzeyleri için en uygun boyuttaki nanoboyutlu yüzey pürüzlülügünün belirlenmesi saglanabilir. Bu amaçla, anodizasyon yöntemi kullanılarak paslanmaz çelik üzerinde 30 nm ve 80 nm çaplarında nanohendek morfolojisine sahip yapılar olusturulmus ve bu hendekler üzerine PLGA (poli laktik-co-glikolik asit) polimeri dökülmüstür. Elde edilen PLGA filmlerinin yüzey kimyasal analizi ve nanoboyutlu pürüzlülügü çesitli karakterizasyon islemleriyle belirlenmistir. PLGA numuneler üzerindeki nöral hücrelerin (N2a hücre hattı, fare nöroblastoma) çogalmaları MTT analizi, hücre aktiviteleri c-fos protein seviyelerinin incelenmesi ve hücrelerin yüzeyler üzerindeki morfolojileri immünofluoresan görüntüleme yöntemleri ile belirlenmistir. Proje sonuçları, 30nm ve 80nm boyutlarındaki pürüzlülüge sahip PLGA yüzeylerinde nöral hücre yogunlugunun kontrole (anodize olmayan yüzeyden kaldırılan PLGA filmler) göre artıs gösterdigi ve hücre aktivitesinin de daha yüksek oldugunu göstermistir. Benzer sekilde 30nm ve 80nm boyutlarındaki pürüzlülüge sahip PLGA yüzeylerin daha hidrofilik oldugu, buna baglı olarak da nöral hücrelerin daha fazla alana yayılım gösterdikleri belirlenmistir.

Suggestions

Effect of porosity on the efficiency of DSSC produced by using nano size TiO2 powders
Bilgin, Nursev; Park, Jongee; Öztürk, Abdullah (2014-01-01)
Gözenekliliğin, 20 nm ve 200 nm TiO2 partiküllerinin farklı oranlarda karıştırılmasıyla oluşturulan pastalar kullanılarak hazırlanan boyaya duyarlı güneş pillerinin (DSSC'ler) enerji dönüşüm verimine etkisi araştırılmıştır. Macunların mikroyapısını incelemek için XRD ve SEM analizleri yapılmıştır. DSSC'lerin enerji dönüşüm verimliliği, tam akım yoğunluğu-voltaj eğrisi çizilerek belirlendi. Ağırlıkça% 40 20 nm ve ağırlıkça% 60 200 nm TiO2 partiküllerinden oluşan karışım kullanılarak hazırlanan DSSC,% 6.74'lü...
Nanotanecik yapılı titanyumun üretimi ve biyouyumluluğu
Efe, Mert; Ercan, Batur(2017-12-31)
Ortopedik protezlerin vücuttaki kullanım sürelerini artırmak amacı ile titanyumun yüzeyindeki tanecik boyu freze işleminde yapılacak parametre ayarları ile kontrol edilip, nanoboyutta kristal elde edilmesi sağlanacaktır. Elde edilen nanokristal yüzeyli titanyum malzeme, optik mikroskop (mikroyapı), SEM (yüzeyin nanoyapısı), XRD (kristalografik yapı) ve EBSD (yüzeydeki düzlemlerin kristolografik oryantosyonları), goniyometre (ıslanabilirlik) yöntemleri ile karakterize edilecektir. Üretilen nanotanecik yüzey...
Antibacterial properties and osteoblast interactions of microfluidically synhtesized chitosan – spion composite nanoparticles under external static magnetic field
Kafalı, Melisa; Ercan, Batur; Erdem, Emine Yegan; Department of Metallurgical and Materials Engineering (2022-8-18)
In this research, a multistep microfluidic reactor was used to fabricate chitosan superparamagnetic iron oxide composite nanoparticles (Ch - SPIONs) to develop antibacterial agents that can be targeted to infection foci and visualized with magnetic resonance imaging. Monodispersed Ch – SPIONs had an average particle size of 8.8 ± 1.2 nm with a magnetization value of 32.0 emu/g. These nanoparticles were used to fight against Staphylococcus aureus (S. aureus) and Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa), which ...
Nano Alümoksanın Epoksi İle İşlevselleştirilmesi Ve Yüzey Kaplamaları İçin Reçine Üretiminde Kullanılması
Gündüz, Güngör(2009-12-31)
Bu çalışmanın amacı nano alümoksan parçacıklarını epoksi ile işlevselleştirmek, fiziksel, mekanik özellikleri geliştirilmiş polimer nanobileşiklerini üretmek ve bu bileşikleri yüzey kaplamaları için kullanılabilecek hale getirmektir. Çizilme direnci yüksek malzeme üretiminde TEOS yaygın olarak kullanılmaktadır. Fakat ülkemizde üretilmemektedir, ayrıca pahalıdır. Bu projenin amacı ülkemizde çokça bulunan alüminyum hidroksiti kullanarak çizilme dayanımı yüksek boya ve kaplama malzemeleri için kullanmaktır. Bu...
Nano yapılı metalik alaşımların mikrodalga sinterleme yöntemiyle üretilmesi
Dericioğlu, Arcan Fehmi(2011)
Bu çalışmada, mikrodalga sinterleme yönteminin konvansiyonel yönteme kıyasla yumuşak manyetik özellikler gösteren toz metalurjik nano yapılı Nikel-Demir alaşım sisteminde faz oluşumu ve yoğunlaşım ile mikroyapısal, manyetik ve mekanik özelliklere etkisinin araştırılması hedeflenmiştir. Proje kapsamında, mikron yapılı Nikel-Demir alaşım sisteminde ön çalışmalar ile paslanmaz çelik sisteminde çalışmalar yapılmış ve mikrodalga sinterleme yönteminin oluşan fazlar ve yoğunlaşım ile mikr...
Citation Formats
D. Mimiroğlu, “Nanoboyutlu Yüzey Pürüzlülüğünün Nöral Hücre Davranışlarına Etkisi,” 2019. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95917.