Çizge Veritabanı İçin Haber Odaklı Metin ve Sosyal Ağ Verilerinden Bilgi Çıkarımı Amaçlı Çizge Madenciliği Kütüphanesi

2020-10-15
Karagöz, Pınar
Yılmaz, Burcu
Mutlu, Alev
Günümüzde veri miktarının artmasının yanı sıra daha kompleks yapıda verilerin üretilmesi bu tip veriler üzerindeki araştırmaların artmasına neden olmaktadır. Çizge (graph) veri yapısı farklı tipteki daha küçük veriler arasındaki ilişkileri tutabilmekte, bu sayede daha karmaşık örüntüleri ifade edebilmektedir. Çizge verileri üzerindeki çalışmaların artması ile birlikte bu tip verilerin saklanması ve sorgulanması için çizge veritabanları geliştirilmeye başlanmıştır. Çizge verilerinin saklanması ve analizi konusundaki gelişmelerle paralel olarak projemizde de çizge veri modeli ve çizge veritabanı üzerine bir çalışma gerçekleşmiştir. Projemizin iki ana odağı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi metin analizi ile olay tahminine yönelik örüntülerin keşfidir. Bu noktada çizge yapısını merkeze alan bir yaklaşım izledik. Projemizin ikinci odak noktası, oluşturulan çizge modellerini çizge veritabanı üzerinde tutmak ve çizge tabanı yapı ve sorgu özelliklerinden faydalanmaktır. Bu ikinci odak noktasının bir devamı olarak çizge veritabanında saklanan verileri ve çizge işleme ve analize yönelik geliştirdiğimiz kodları açık kaynak kodlu bir kütüphane olarak sunmayı hedefledik. Proje sonuç raporunda, metin verilerini çizge olarak modelleme, oluşturulan çizge modelini kullanarak örüntü çıkarma ve tahminleme konusunda geliştirdiğimiz algoritma ve metotları ve analiz ve deney sonuçlarını sunmaktayız. Proje kapsamındaki çalışmalarımızın diğer bir önemli yönü de Türkçe metinler üzerinde çalışmış olmamızdır. Bu nedenle Türkçe metin analizi konusunda bazı alt problemlere de eğildik ve bunlar için de çözüm geliştirdik. Bu çözümleri ve sonuçlarını da raporumuzda sunulmaktadır. Proje kapsamındaki akademik endüstri işbirliği çerçevesinde, geliştirdiğimiz çözümlerin endüstri ortağımız tarafında test edilmesi ve bir kısmının proje ortağı tarafından kendi çözümlerine entegre edilmesi de projenin önemli çıktılarından birini oluşturmaktadır.

Suggestions

İnsansız araçlarla düzlemsel olmayan alanların taranması
Semiz, Fatih (null; 2011-10-01)
Günümüzde insansız araçlarla alan taraması, yani bir alanın tümünün veya bir kısmınıninsansız araçlarla en az efor ile dolaşılması, alan taramasına duyulan ihtiyaç ve insansızaraçların kullanımının artmasıyla beraber hızla önem kazanmaktadır. İnsansız araçlarlaalan taramasının, İHA'lar (İnsansız Hava Araçları) ile bir alanda keşif yapmaktanrobotlar ile mayınlı arazilerin mayınlardan arındırılmasına, büyük alışverişmerkezlerinde yerlerin robotlarla temizlenmesinden büyük arazilerde çim biçmeyekadar pek çok u...
Investigating the effects of climate change on the surface runoff potential over Kızılırmak basin
Barkış, Numan Burak; Yılmaz, Mustafa Tuğrul; Department of Civil Engineering (2022-9-2)
The aim of this study is to analyze the expected change in the surface runoff potential that will occur due to climate change in the Kızılırmak Basin until 2100. HBV hydrological model was run in this study to investigate the expected change in 3 sub-basins (SB 1535, SB 1541, and SB 1545) of Kızılırmak Basin. Total of 56 CMIP5-based GCM/RCM daily model datasets, downloaded from CORDEX EUR-11 at 0.110 spatial resolution and reflect RCP 8.5 emission scenario, were utilized. Among these model datasets, 10 of t...
Çocuk İstismarı / İhmali ve Depresif Semptomatoloji: Erken Dönem Uyumsuz Şemaların Aracı Rolü
Ünal Elif ; Gençöz, Tülin (2019-01-01)
Son dönemlerde, çocuk istismarı / ihmalinin erişkinlik döneminde psikopatolojinin gelişimini nasıl öngördüğünü anlamaya yönelik çalışmaların sayısında artış bulunmaktadır. Bu çalışmalar daha çok bu ilişkide etkili olan mekanizmalarının saptanması ve değerlendirmesi üzerine odaklanmaktadır. Bu bakımdan, şema terapi, erken dönem uyumsuz şemalar aracılığıyla yetişkin dönem psikopatolojisi ve çocukluk istismarı ve ihmalin arasındaki ilişkiyi açıklamaktadır. Mevcut çalışmada, üniversite öğrencileri örnekleminde ...
IMPACT OF CLIMATE CHANGE OVER THE VARIABILITY OF DROUGHT CHARACTERISTICS OVER 25 BASINS OF TURKEY
Ersoy, Nuri Erhan; Yılmaz, Mustafa Tuğrul; Department of Civil Engineering (2022-3-11)
Analyzing the effects of drought and making accurate predictions for the future under changing climate conditions are of great importance in the agricultural, drinking water, industrial and ecosystem policies to be determined. The climate projection simulations generated over CORDEX domains are one the most popular datasets used today in climate change related studies. In this study impact of climate change over the variability of drought characteristics over 25 basins of Turkey were investigated using clim...
Doğal gazdan tek kademeli proses ile petrokimya ürünlerinin elde edilmesi
Altın, Orhan; Önal, Işık; Erarslanoğlu, Yeşim(1993)
Bu çalışmanın amacı metanı elan ve etilene nispeten düşük sıcaklıklarda aktif ve seçici bir şekilde dönüştürebilecek etkili katalizörler bulmaktır. Deneyler beş değişik grup katalizör kullanılarak yapılmıştır. Bunlar; saf oksitler, imprègne edilmiş oksitler, spineller, perovskitler ve süper iletken tipi maddelerdir. Katalizör test deneyleri iki gruba ayrılarak incelenebilir : a)En aktif ve seçici katalizörün bulunabilmesi için yapılan ön eleme testleri ve; b)En seçici katalizör bulunduktan sonra yapılan det...
Citation Formats
P. Karagöz, B. Yılmaz, and A. Mutlu, “Çizge Veritabanı İçin Haber Odaklı Metin ve Sosyal Ağ Verilerinden Bilgi Çıkarımı Amaçlı Çizge Madenciliği Kütüphanesi,” 2020. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95937.