Süpersingüler İzojen Tabanlı Kriptografik Protokollerin Geliştirilmesi

2021-02-15
Projenin genel amacı kuantum sonrası kriptografi alanında gelecek vaat eden süpersingüler izojen tabanlı kriptografiyi kullanarak verimli ve güvenli kriptografik protokoller tasarlamaktır. Literatürde süpersingüler izojen tabanlı sayısal imza protokollerine ait çok az örnek bulunmaktadır. Bulunan örnekler ise istenen verimde çalışmamaktadır. Yapılan çalışmalar sonucunda bir halka için süpersingüler izojen tabanlı sigma protokolü, süpersingüler izojen tabanlı halka imza ve süpersingüler izojen tabanlı bağlanabilir halka imza protokolleri geliştirilmiştir. Ayrıca geliştirilen bu protokollerin güvenlik ve performans analizleri de gerçekleştirilmiştir. Halka imzalar bir metnin doğruluğunu anaonim olarak kanıtlamayı sağlamaktadır. 2014 yılında De Feo, Jao ve Plüt tarafından önerilen süpersingüler izojen tabanlı etkileşimli sıfır-bilgi kimlik doğrulama protokolü üzerine geliştirdiğimiz, bir halka için süpersingüler izojen tabanlı sigma protokolü, tasarlamış olduğumuz halka imzanın alt yapısını oluşturmaktadır. Sigma protokol üzerine Fiat-Shamir dönüşümü uygulanmış ve böylece halka imza protokolü elde edilmiştir. Merkle ağacı uygulaması sayesinde imza protokollerinin daha verimli çalışması sağlanmıştır. Ayrıca bu halka imza şeması üzerinde yapılan bazı güncellemelerle bağlanabilir halka imza şeması tasarlanmıştır. Bağlanabilir halka imzalar özellikle e-oylama ve blokzincir gibi günümüzde yaygın olarak kullanılan ve gelcekte kullanımının artacağı düşünülen teknolojiler için büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle, kuantum sonrası kriptografide diğer rakiplerine göre daha küçük imza boyutlarıyla aynı güvenlik düzeyini sağlayan süpersingüler izojen tabanlı kriptografiyi temel alarak geliştirdiğimiz bağlanabilir halka imzanın yakın gelecekte uygulama alanında yer bulacağına inanıyoruz. Diğer yandan geliştirdiğimiz bağlanabilir halka imza protokolü üzerinde hali hazırda sürdürdüğümüz çalışmalar ışığında daha önce literatürde bulunmayan süpersingüler izojen tabanlı eşik değeri imzalama protokolü de geliştirilmektedir. Geliştirmiş olduğumuz protokollerin performans analizlerinin, bilim insanlarını bu alanda çalışmaya teşvik edecek sonuçlar doğurmuş olduğunu düşünmekteyiz.

Suggestions

"Schwarzschild-de Sitter" uzay-zamanında Rölativistik Burgers denklem modelinin sonlu hacim yöntemleriyle teorik ve nümerik olarak incelenmesi
Okutmuştur, Baver(2016-12-31)
Bu proje, yakın zamanda yapılmış çalışmaların geometri (uzay-zaman ve metrik) değiştirilerek benzer bulgular elde edilmesi, uygulanan tekniklerin genellenebilir olmasının sorgulanması ve bulunacak modelin özgün özeliklerinin incelenip ortaya çıkarılması fikirlerini amaçlamaktadır. Tüm bunların teorik ve nümerik olarak yapılması öngörülmektedir. Bunun için öncelikle “Schwarzschild-de Sitter” uzay-zamanında rölativistik Euler sistemlerinin yazılabilmesi gerekmektedir. Söz konusu Euler sis...
Mobil Zararlı Yazılımların Analizi Sistemi Geliştirilmesi
Baykal, Nazife; Özdemir, Okan Bilge(2016-12-31)
“Mobil Zararlı Yazılımların Analizi Sistemi Geliştirilmesi” projesinin amacı, Android işletim sistemini kullanan akıllı mobil cihazlar üzerindeki yazılımların kurulma aşamasında ve kurulum sonrasında sürekli olarak belirli aralıklarla statik ve dinamik analizlerinin yapılarak zararlı yazılımların tespit edilmesi için bir analiz modelinin geliştirilmesi ve uygulanmasıdır. Proje kapsamında öncelikli olarak, mobil yazılımların statik olarak analizini sağlayacak bir altyapı kurulması planlanmaktadır. Geleneksel...
Karma Gerçeklikte Etkileşim: Karakter Tasarımı ve Animasyonu
Temizel, Alptekin; Sürer, Elif(2017-12-31)
Bu projenin amacı, HoloLens kullanılarak yaratılacak karma gerçeklik ortamında kullanıcıyla etkileşime girecek karakterler tasarlamak, bu karakterlerde hareket noktaları belirleyerek gerçekçi animasyonlar yaratmaktır. Geliştirilecek platformun aşağıda belirtilen özellikleri, bu platformu hali hazırda geliştirilmiş olan karakter tasarımı ve animasyonu gereçlerinden ayıracaktır:1. Karma gerçeklik platformları için geliştirilecek olması2. Karakterlerin kullanıcının etkileşim içinde bulundukları odanın kısıtlar...
Development of stem activities for high school physics classes
Kartal, Nurgün; Eryılmaz, Ali; Department of Secondary Science and Mathematics Education (2021-1-06)
The purpose of this study is to develop STEM Engineering Design Process (STEM-EDP) activities for 10th and above grade levels by using an ADDIE instructional design model.When the literature wasreviewed in detail, it was very rareSTEM-EDPactivities which are developed based on systematic models. Therefore, the characteristics of STEM activities were formed bythe basis of ADDIE model. Also, for the implementation processes of the STEM activities, 7-step EDP modelwas used. As a r...
Şekil Deformasyonu ile Duruş Eniyilemesi
Sahillioğlu, Yusuf(2016-12-31)
Bilgisayar grafiği alanındaki bu projemizde özgün şekil deformasyonu algoritmaları tasarlayarak mevcut 3B modelleri özel duruşları getireceğiz. Bu özel duruşları detayları-koruyan (detail-preservşng) doğal poz (canonical pose) ve 2B eskiz ile örtüşen 3B poz olarak tanımladık. Bu özel pozları elde ettiğimiz takdirde çok önemli uygulamalar geliştirebileceğiz (örn. veritabanından şekil bulup getirme). Ayrıca zorlu 3B modelleme sürecini basite indirgeyerek tüketici konumdaki birçok ilgili kullanıcıyı potansiyel...
Citation Formats
M. Cenk, “Süpersingüler İzojen Tabanlı Kriptografik Protokollerin Geliştirilmesi,” 2021. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95941.