Gözden uzak olan gönülden de uzak mı olur? Uzak mesafe evlilik ilişkilerinin doğası

2022-01-01
Akçabozan Kayabol, Nazlı Büşra
Aydoğan, Didem
Sümer, Zeynep
Özbay, Yaşar
Bu çalışma, uzak mesafe evlilik ilişki dinamiklerini ve özelliklerini derinlemesine incelemeyi amaçlamaktadır. Nitel desenle yapılandırılan bu çalışmaya, evliliklerini yaklaşık dört yıldır uzak mesafeli olarak sürdüren 15 evli birey (10 kadın, 5 erkek) katılmıştır. Araştırmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanmış olup, elde edilen verilerin değerlendirilmesinde içerik analizi tekniğinden yararlanılmıştır. İçerik analizi sonrasında uzak mesafe evliliğe geçiş ve uzak mesafe evlilik süreci kategorileri ve bu kategoriler içinde geçişe hazırlık, rol ve sorumluluklar, çatışmayla baş etme stratejileri, aile rutin ve ritüelleri, uzak mesafe evliliğin avantajları, uzak mesafe evliliğin dezavantajları, uzak mesafe evliliği kolaylaştırıcı etmenler, uzak mesafe evlilikteki fedakârlık davranışları ve yakın mesafe evliliğe bakış açısı temaları belirlenmiştir. Araştırmanın sonuçları, uzak mesafeye rağmen etkili iletişim, teknoloji kullanımı, yapıcı çatışma çözme stratejileri, olumlu kişilik özellikleri ve ilişkisel kaynaklar gibi faktörlerin, eşler arasındaki duygusal yakınlığı sürdürmeyi desteklediğini ortaya koymuştur.
Başkent University Journal of Education

Suggestions

Çoklu Bellek Sistemleri Bakış Açısı ile Nörogelişimsel Bozuklukların, Stres ve Ergenlik Dönemi ile İlişkili Psikopatolojilerin İncelenmesi: Bir Derleme Çalışması
Konaç, Aslı; Ünal, Çağrı Temuçin (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2022-2)
Bu derleme çalışmasının amacı, belirli psikopatolojilerin incelenmesinde ve tedavisinde daha etkili seçeneklerin geliştirilmesine katkı sağlayabileceği düşünülen çoklu bellek sistemleri teorisini klinik psikoloji alan yazınına tanıtmaktır. Öncelikle psikopatolojinin tanımına ve disiplinler arası çalışmaların günümüzdeki önemine yer vererek başlayan çalışma, devamında çoklu bellek sistemlerini ve bu sistemlerin gelişimsel süreçte takip ettiği basamakları açıklamaktadır. Son olarak stres temelli bozukluklar, ...
THE IMPLICATIONS OF BIG DATA ON SUBJECTIVITY: A CASE STUDY OF CAMBRIDGE ANALYTICA
Şinşek, Muhammed Yasin; Bahçecik, Şerif Onur; Department of International Relations (2022-1)
This thesis analyzes the implications of big data on subjectivity with a genealogical approach through the case of Cambridge Analytica. The changes in the epistemology, episteme, rationalities and the regimes of truth as a result of data pervasion are discussed. The statistics and the cybernetics as the antecedents of data politics are reviewed and data politics as a new mode of power is put forward. The targets, the objectives, the technologies and the rationalities of this new mode of power are analyzed. ...
BREATHING PATTERNS DURING READING SPEECH IN TURKISH
Eşdur, Gamze; Acartürk, Cengiz; Department of Bioinformatics (2021-8-02)
Breathing is a process that is actively involved in speech production and has an impact on pace of reading. The main purpose of this thesis is to study the relationship between text complexity and the breathing pattern of the readers. This study approaches this question from two distinct aspects. First, it asks whether the syntactic complexity of a text affects the breathing frequency during reading in Turkish. Secondly, it investigates whether text complexity influences the readers' decisions on where to r...
Effect of meteorology and transport on particle concentrations and size distribution in Eastern Mediterranean atmosphere
Uzunpınar, Elif Sena; Tuncel, Süleyman Gürdal; İmamoğlu, İpek; Department of Environmental Engineering (2022-3-25)
This study aims to examine the relationship between particle sizes and processes in the atmosphere and the effect of dust transport on particle size distribution. Number (0.2 μm to 32 μm) and mass (PM1, PM2.5, and PM10) concentrations were collected at rural (Mediterranean coast - Marmaris) and suburban (Central Anatolia - Ankara) stations between April 1, 2017, and October 31, 2018. The coarse particles were more dominant in the Ankara while the Marmaris contained relatively smaller-sized particles. The lo...
A classification system for excavation of surface coal measures
Karpuz, Celal (1990-02-01)
A classification system based on the relevant rock mass and material properties of the ground and their influence on excavation equipment performance is described. An excavation rating system is proposed utilizing some rock mass and material properties which influence excavation performances; namely, uniaxial compressive strength, hardness, discontinuity spacing, degree of weathering and seismic wave velocity. The work was carried out in operating Turkish surface lignite mines. It is suggested that this sys...
Citation Formats
N. B. Akçabozan Kayabol, D. Aydoğan, Z. Sümer, and Y. Özbay, “Gözden uzak olan gönülden de uzak mı olur? Uzak mesafe evlilik ilişkilerinin doğası,” Başkent University Journal of Education, vol. 9, no. 1, pp. 14–29, 2022, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/413.