Gözden uzak olan gönülden de uzak mı olur? Uzak mesafe evlilik ilişkilerinin doğası

2022-01-01
Akçabozan Kayabol, Nazlı Büşra
Aydoğan, Didem
Sümer, Zeynep
Özbay, Yaşar
Bu çalışma, uzak mesafe evlilik ilişki dinamiklerini ve özelliklerini derinlemesine incelemeyi amaçlamaktadır. Nitel desenle yapılandırılan bu çalışmaya, evliliklerini yaklaşık dört yıldır uzak mesafeli olarak sürdüren 15 evli birey (10 kadın, 5 erkek) katılmıştır. Araştırmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanmış olup, elde edilen verilerin değerlendirilmesinde içerik analizi tekniğinden yararlanılmıştır. İçerik analizi sonrasında uzak mesafe evliliğe geçiş ve uzak mesafe evlilik süreci kategorileri ve bu kategoriler içinde geçişe hazırlık, rol ve sorumluluklar, çatışmayla baş etme stratejileri, aile rutin ve ritüelleri, uzak mesafe evliliğin avantajları, uzak mesafe evliliğin dezavantajları, uzak mesafe evliliği kolaylaştırıcı etmenler, uzak mesafe evlilikteki fedakârlık davranışları ve yakın mesafe evliliğe bakış açısı temaları belirlenmiştir. Araştırmanın sonuçları, uzak mesafeye rağmen etkili iletişim, teknoloji kullanımı, yapıcı çatışma çözme stratejileri, olumlu kişilik özellikleri ve ilişkisel kaynaklar gibi faktörlerin, eşler arasındaki duygusal yakınlığı sürdürmeyi desteklediğini ortaya koymuştur.
Başkent University Journal of Education

Suggestions

Vehicle Change in Right-Node Raising and Verb Phrase Ellipsis in English and Turkish
Eren Gezen, Emine; Gracanin Yüksek, Martina; Department of English Language Teaching (2022-9)
In this study, I aim to investigate the interpretation and processing of anaphors under ellipsis. In particular, I am interested in the role of Vehicle Change (VC) in anaphora resolution in two elliptical constructions: Verb Phrase Ellipsis (VPE) and Right Node Raising (RNR) in L1 Turkish and L1 and L2 English. VC is a semantic process that allows non-pronominals to be interpreted as pronominals under ellipsis. I examined whether sentences whose interpretation requires VC are processed with more difficultie...
İşsizliğin psikolojik etkisini incelemek için kullanılan ölçeklerin güvenirlik ve geçerlikleri üzerine bir çalışma
Yılmaz, Nilgün; Bilgiç, Reyhan (2009-01-01)
Çoklu Bellek Sistemleri Bakış Açısı ile Nörogelişimsel Bozuklukların, Stres ve Ergenlik Dönemi ile İlişkili Psikopatolojilerin İncelenmesi: Bir Derleme Çalışması
Konaç, Aslı; Ünal, Çağrı Temuçin (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2022-2)
Bu derleme çalışmasının amacı, belirli psikopatolojilerin incelenmesinde ve tedavisinde daha etkili seçeneklerin geliştirilmesine katkı sağlayabileceği düşünülen çoklu bellek sistemleri teorisini klinik psikoloji alan yazınına tanıtmaktır. Öncelikle psikopatolojinin tanımına ve disiplinler arası çalışmaların günümüzdeki önemine yer vererek başlayan çalışma, devamında çoklu bellek sistemlerini ve bu sistemlerin gelişimsel süreçte takip ettiği basamakları açıklamaktadır. Son olarak stres temelli bozukluklar, ...
An experimental investigation of gaze behavior modeling in virtual reality
Esmer, Elif; Çakır, Murat Perit; Acartürk, Cengiz; Department of Cognitive Sciences (2022-11)
The purpose of this study is to investigate if gaze behavior modeling on a robot avatar makes any difference in the engagement of human interlocutors. To that end, visual interaction patterns and impressions of participants during a one-on-one active conversation setting in the form of a mock-up job interview with an avatar agent have been analyzed. Experiments were conducted through eye-tracking methodology, questionnaires, and open-ended post-experimental evaluations. A robot avatar as an artificial agent...
THE IMPLICATIONS OF BIG DATA ON SUBJECTIVITY: A CASE STUDY OF CAMBRIDGE ANALYTICA
Şinşek, Muhammed Yasin; Bahçecik, Şerif Onur; Department of International Relations (2022-1)
This thesis analyzes the implications of big data on subjectivity with a genealogical approach through the case of Cambridge Analytica. The changes in the epistemology, episteme, rationalities and the regimes of truth as a result of data pervasion are discussed. The statistics and the cybernetics as the antecedents of data politics are reviewed and data politics as a new mode of power is put forward. The targets, the objectives, the technologies and the rationalities of this new mode of power are analyzed. ...
Citation Formats
N. B. Akçabozan Kayabol, D. Aydoğan, Z. Sümer, and Y. Özbay, “Gözden uzak olan gönülden de uzak mı olur? Uzak mesafe evlilik ilişkilerinin doğası,” Başkent University Journal of Education, vol. 9, no. 1, pp. 14–29, 2022, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/413.