Çocuklarını Kurum Bakımına Bırakan Annelerin Annelik Deneyimlerinin Psikanalitik ve Kuram Oluşturma Perspektiflerinden Araştırılması

2022-2
Temel, Müyesser İrem
Yavuz Sever, Ayşe Elif
Tekdemir, Göklem
Bu çalışma, çocuklarını kurum bakımına bırakmış ve ardından çocukları koruyucu ailelere yerleştirilmiş olan kadınların öznel annelik deneyimlerini araştırmaktadır. Psikanalitik bir perspektif benimsenerek katılımcılarla gerçekleştirilen yarı-yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiş, bu görüşmeler sonucunda katılımcıların anneliklerine ve çocuklarına ilişkin zihinsel tasarımlarını ve öznel annelik deneyimlerini içeren araştırma verileri elde edilmiştir. Kuram oluşturma yöntemi ile gerçekleştirilen analiz sonucunda katılımcıların kendilerine ilişkin fedakâr, iyi, tümgüçlü annelik tasarımları sundukları gözlemlenmiş, bununla birlikte katılımcıların kendi anneliklerine ilişkin çifte değerli duygular hissettikleri anlaşılmıştır. Çocukları ile yaşadıkları ani ayrılıkların ve onlara fiziksel ve ruhsal bakım sağlayamamanın, katılımcıların kendilerini anne olarak konumlandırmakta ve anneliklerine ilişkin çifte değerliliği düzenlemekte güçlük çekmeleri ile ilintili olabileceği öne sürülmüştür. Gebelik dönemlerinde çocuklarına ilişkin olumsuz duygulanımlara sahip olduklarını ifade etmelerine rağmen katılımcıların kurum bakımına bıraktıkları çocuklarına ilişkin tutarlı bir biçimde olumlu zihinsel temsillere sahip oldukları gözlemlenmiştir. Evli olmayan annelere ilişkin toplumdaki sosyal damgalamanın, katılımcıların gebelik dönemlerinde çocuklarına ilişkin hislerini etkilemiş olabileceği düşünülmüştür. Çocuklarını kurum bakımına bırakan annelere öznel deneyimlerini seslendirebilecekleri bir alan açabilmenin, sosyal hizmet politikaları ve terapötik müdahalelerin geliştirilebilmesi ve çocukların kurum bakımına alınmaları ile sonuçlanan ilişkisel, sosyal ve ekonomik dinamiklerin iyileştirilebilmesi için önemli olduğu düşünülmektedir. Kurum bakımının kaçınılmaz olduğu durumlarda ise, biyolojik ebeveynlerin perspektiflerini içeriden duyabilmenin hem ebeveynler hem çocuklar için ani ayrılığın olumsuz etkilerini azaltmada etkili olacağı düşünülmüştür.

Suggestions

The Effects of Care Types and Temperament on Problem Behaviors of Children Under the Care of Social Services
Memişoğlu, Aybegüm; Kazak Berument, Sibel (null; 2015-07-07)
This study examined the moderating effects of temperamental characteristics on the child outcomes of social competence, externalization and internalization problems within a sample of children cared in different environmental settings (institutions, care villages, group homes, foster care, low SES biological family care) aged between 3-5 years. The interaction of temperament and care environment was tested based on the differential susceptibility hypothesis. Also, the differentiating results considering the...
The relationship between negative parenting and child and maternal temperament
Gölcük, Merve; Kazak Berument, Sibel (2021-07-01)
The purpose of the present study was to examine how negative parenting, namely coercive and abusive parenting, relates to maternal and child temperamental characteristics, based on Belsky's model of parenting. In addition to the unique effects of child temperamental characteristics (approach, perceptual sensitivity, soothability, persistence, and reactivity), we investigated how child temperamental characteristics play a moderating role between maternal temperamental characteristics (negative affect, effort...
The Effects of Parental Attitudes and Mothers' Psychological Well-Being on the Emotional and Behavioral Problems of Their Preschool Children
Yurdusen, Sema; EROL, NEŞE; Gençöz, Tülin (2013-01-01)
The aim of the present study was to examine the association between emotional and behavioral problems in preschool children and maternal attitudes. The predictor variables were parental attitudes, maternal depression and anxiety symptoms. Our sample consisted of the mothers of 204 preschool children attending different preschools in Ankara, Turkey. Mothers were asked to complete the parental attitude research instrument, the beck depression inventory, the trait anxiety inventory, and the child-behavior chec...
Predicting problem and prosocial behaviours in different care types: moderating role of temperament
Memişoğlu, Aybegüm; Kazak Berument, Sibel; Department of Psychology (2015)
This study was an attempt to investigate the problem behavior outcomes of children who are currently under the care of social services and raised in different care types. The problem behavior among children was investigated under three factors, namely, social competence, externalization and internalization problems. The temperamental characteristics of children that are anger frustration, inhibitory control, perceptual sensitivity, and soothability were also examined. A total of 185 children between the age...
Predicting depressive symptoms among the mothers of children with leukaemia: A caregiver stress model perspective
Demirtepe-Saygili, Dilek; Bozo Özen, Özlem (Informa UK Limited, 2011-01-01)
The aim of this study was to find out the predictors of depressive symptoms of mothers of children with leukaemia. The potential predictors were chosen in the light of the caregiver stress model [Pearlin, Mullan, Semple, and Skaff, 1990. Caregiving and the stress process: An overview of concepts and their measures. The Gerontologist, 30(5), 583-594.], which examines the caregiver stress as composed of many factors such as the background variables, primary and secondary stressors, mediators and psychological...
Citation Formats
M. İ. Temel, A. E. Yavuz Sever, and G. Tekdemir, “Çocuklarını Kurum Bakımına Bırakan Annelerin Annelik Deneyimlerinin Psikanalitik ve Kuram Oluşturma Perspektiflerinden Araştırılması,” Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, vol. 9, no. 1, pp. 234–258, 2022, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ayna/issue/68692/933241.