2018 Ulusal Mimarlık Ödülleri: Yapılar, Projeler, Fikirler

2020-09-01

Suggestions

2020 Mezuniyet Projeleri Kataloğu
Şener Pedgley, Bahar; Pedgley, Owaın Francıs (2020-08-01)
The 2017 Catalan independence referendum: an interplay between political elites and civil society
Ergan, Seren; Köksal, Pınar; Department of Political Science and Public Administration (2019)
This thesis explores the role of the Catalan political elites and the two most prominent Catalan civil society organizations, Assemblea Nacional Catalana – ANC (Catalan National Assembly) and Òmnium Cultural (All Cultural) on the transformation of the Catalan national movement that experienced a turning point in 2017 with an unofficial Catalan independence referendum. To that end, the historical background of the relations between Catalonia and Spain as well as the speeches of two Catalan presidents, Artur ...
18. Yüzyılda Edirne'de Gayrımenkul Fiyatları
Şeker, Nesim(2015-12-31)
Bu projenin araştırma konusu, 18. Yüzyıl Osmanlı Edirne’sinde gayrımenkul fiyatlarıdır. Bu çalışma ile varılmak istenen ilk hedef, imparatorluğun en büyük şehirlerinden biri olan Edirne şehrinde emlak fiyatlarında mahalleler arası bir dalgalanma/farklılaşmanın olup olmadığını görebilmektir. İkinci hedef ise, elde edeceğimiz gayrımenkul fiyatlarının, literatürde çalışıldığı şekliyle Osmanlı tarihinin genel fiyat serileri ve 18. Yüzyıldaki seyiri içindeki yerini analiz etmektir
2000'lerde İsrail Dış Politikası
Tür Küçükkaya, Özlem(2009-12-31)
İsrail, kurulduğu 1948 yılından itibaren Ortadoğu siyasetini etkileyen merkezî bir konumdadır. Altı savaş ve sayısız sınır ötesi çatışmayla yoğrulmuş altmış yıl boyunca İsrail siyaseti ‘güvenlik' temeline oturmuştur. Siyasetin bu belirleniş biçimine bağlı olarak ve onunla kaçınılmaz bir karşılıklı etkileşim içerisinde, ülkenin dış politikası da ‘güvenlik' parametresi üzerine kurulmuştur. Böylelikle belirlenen dış politikanın temel amacı bölgede ve uluslarası sistemde İsrail'in karşı karşıya kald...
An Overview of Turkey-KRG Relations After The 2017 Independence Referendum Initiative: From Securitizaton to Compartmentalization
Yıldırım, Zeynel; Altunışık, Meliha; Department of International Relations (2022-9)
The thesis concentrates fundamentally on Turkey- KRG bilateral relations after the 2017 independence referendum, based on a brief historical background in the 1990s and early 2000s. Although Turkey-KRG relations had faced several hardships stemming from the domestic politics of both sides, regional conflicts, and problems at the international level, bilateral links developed consistently between 2007-08 and 2017. This study examines the factors that convinced the Iraqi Kurdish leadership to hold an in...
Citation Formats
E. Kaymaz, 2018 Ulusal Mimarlık Ödülleri: Yapılar, Projeler, Fikirler. 2020.