UTAK 2014 Bildiri Kitabı Eğitim, Araştırma, Meslek Ve Sosyal Sorumluluk, (10-12 Eylül 2014)

Date of Issue
2014
Publisher
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
URI
http://utak.metu.edu.tr/utak-2014
https://hdl.handle.net/11511/97397
Editor
Kaygan, Pınar
Kaygan, Harun
Conference Location
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Amfisi
ISBN
978-975-429-337-1
Metadata
Giriş: Tasarım Araştırmalarıyla Endüstriyel Tasarımdaki Dönüşümleri Anlamak
Kaygan, Harun; Kaygan, Pınar (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2014)
Önsöz: Tasarım Araştırmaları Konferansının Önemi
Hasdoğan, Gülay Fatma (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2014)
Türkiye Endüstriyel Tasarım Yazını Üzerine Bir İnceleme: 1971 – 2009 Arası Akademik Çalışmaların Analizi
Cizrelioğlu Karaer, Fatma; Er, Alpay (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2014)
İstanbul Tasarım Haritası
Er, Özlem; Timur Öğüt, Şebnem; Er, Alpay; Baltacı, Feyza (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2014)
Günümüz dünyasında sahip olunan tasarım bilgi, beceri ve yenilikçi tasarım kapasitesi sadece firmaları değil, kentleri, bölgeleri ve hatta ülkeleri dahi birbirinden ayırt edecek rekabetçi bir öneme sahiptir. Öte yandan yen...
Endüstriyel Tasarım Tescili Başvurusunda Görsel Anlatımın Hazırlanmasına Yönelik Ulusal Bir Kılavuz Önerisi
Yalçıner, Irmak; Korkut, Fatma (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2014)
Görsel anlatım, tasarım tescilinde koruma kapsamını belirleyen en önemli unsurdur. Bu bildiride sunulan araştırma kapsamında, ulusal, bölgesel ve uluslararası tasarım tescil sistemlerindeki hukuki düzenlemeler ve kılavuzla...
Türkiye’de Endüstri Ürünleri Tasarımcılarının Motivasyon Faktörleri Üzerine Bir Çalışma
Etemoğlu, Şahika; Er, Alpay (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2014)
Türkiye’de endüstri ürünleri tasarımı mesleğinin önemi her geçen gün artmaktadır. Birçok üniversitede açılan endüstri ürünleri tasarımı bölümleri hızla çoğalmakta ve buna bağlı olarak mezun sayısında da artış görülmektedir...
Emeğin Tahayyülü: Türkiye’de Tasarım Emeğine Dair Bir Eleştirel Çözümleme
Şişman, Osman (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2014)
Post-Fordizm sadece üretimin değil emeğin de örgütlenmesini ve bununla birlikte emekçilerin tanımını ve öz algılarını da esnetti, dönüştürdü. Emek literatürünün son 30 yılına bakılınca, katı bürokratik tekniklerle fabrika ...
Endüstri Ürünleri Tasarımı Eğitiminin Girişimcilik Açısından Değerlendirilmesi
Temeltaş, Handan; Er, Özlem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2014)
Yeni iş imkanları yaratarak ekonomik kazanca ulaşmak tarihin her sürecinde önemli olmakla beraber son yıllarda yaşanan ekonomik krizler ve işsizliğin artmasıyla girişimcilik daha da önem kazanmıştır. Endüstri ürünleri tasa...
Kamusal Alan İçin Tasarım: İstanbul’da Yerel Yönetimlerle İşbirliği İçerisinde Yürütülen Disiplinler Arası Projelerde Tasarımcının Konumu
Çatalyürekli, Selen; Kaya, Çiğdem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2014)
Bu çalışmada, kamusal alanlar için tasarlanan ürünlerin ana kullanıcısı olan kamunun, tasarım sürecine sosyal ve ekonomik etmenlerle birlikte katılım hakkı olduğu fikrinden yola çıkılmıştır. Türkiye’de kamusal alan için di...
Endüstriyel Tasarım Eğitiminde ‘Açık-Kaynak-Tasarım’ Yönteminin Stüdyo Derslerine Uyarlanma Örneği
Ovacık, Mine; Merter, Sevi; Gençtürk, Selin (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2014)
Geleneksel tasarım eğitimine eleştirel bir gözle baktığımızda; temelinde, stüdyo kritikleri, jüri değerlendirmesi ve sonuçta eğitmenin not verdiği, hiyerarşik, demokratik olmayan bir eğitim ilişkisi görüyoruz. Bu hiyerarşi...
Citation Formats
“UTAK 2014 Bildiri Kitabı Eğitim, Araştırma, Meslek Ve Sosyal Sorumluluk, (10-12 Eylül 2014),” 00, 2014, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: http://utak.metu.edu.tr/utak-2014.