UNIVERSITY YOUTH AND POLITICS IN TURKEY: THE CASE OF METU ENGINEERING STUDENTS

2022-6
YÜKSEK, PINAR
Today, where the whole world is changing and transforming radically and rapidly, the life experiences and all relationships of the young people who are at the "crossroads of all social reproduction processes" (Furlong and Cartmel, 2007:3) are changing and transforming in parallel. It is important to look at the new labor regime created by the neoliberal economic model that started to be implemented in the 1980s and the ideological, political, and cultural climate that accompanies this regime, in order to understand the life experiences of today's youth and to reveal its characteristics. Accordingly, this thesis study aims to examine how METU engineering students, who are among university youth, define politics under a neoliberal authoritarian regime, how they perceive the political field, and the characteristics of the relationship they establish with the political field. In this context, semi-structured in-depth interviews were conducted with 20 students studying at the METU Faculty of Engineering in Ankara, the capital city of Turkey.

Suggestions

Türkiye’de cep telefonu cihazı pazarında marka sadakati için bir model denemesi
Gölbaşı-Şimşek, Gülhayat; Noyan, Fatma (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2009-6-1)
Yapısal Eşitlik Modelleri aracılığıyla marka sadakatine etki eden unsurların belirlenmeye çalışıldığı bu makalede marka sadakati, güven, müşteri memnuniyeti, algılanan ürün değeri, algılanan kalite, müşteri beklentileri ve marka imajı latent değişkenleri için ölçme modeli kurulduktan sonra bu latent değişkenler arasındaki eşanlı ilişkiler belirlenmiş ve Türkiye’de cep telefonu cihazı pazarında, cep telefonu markaları için bir marka sadakati modeli oluşturulmuştur. 770 cep telefonu kullanıcısına (üniversite ...
University Organization And Scientific Productivity In Turkey
Özinönü, Kemal A.; Tinto, Vincent (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1976)
Bu yazıda üniversite reformu sorunu geniş bir çerçeve içerisinde, yüksek öğretim planlaması açısından ele alınarak bu reformun yüksek nitelikteki bilimsel insan gücü yetiştirilmesi üzerindeki etkileri tartışılmaktadır. Bu nedenle bu yazıda Türkiye'de üniversite örgütünde mevcut kürsü ve bölüm düzenlerinin bilimsel bilgi üretimine olan etkileri eğitim ve bunun bir öğesi olarak üniversite planlaması yönünden incelenmektedir. Makale, 1933- 1966 devresini kapsayan temel bilimlerdeki gelişmeyle ilgili yapılan bi...
Türkiye’deki Bisiklet Kullanıcılarının Trafikte Görünürlükleri ve Renk Değişkeninin Bu Bağlamda İncelenmesi
Özakay, Özgün; Koyuncu, Mehmet (2020-10-01)
Bu çalışmada, Türkiye’deki bisiklet kullanıcılarının, diğer yol kullanıcıları olan araba sürücüleri ve yayalar tarafındangörünürlüklerinin tespiti ve renk değişkeninin bu görünürlüğe etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda ikifarklı deney uygulanmıştır. Birinci çalışmada bisikletlilerin tespit edilmesinin karşılaştırılması amacıyla yaya, bisikletli vesürücü olmak üzere 62 katılımcının olduğu bir deney yürütülmüştür. Araba sürücüleri ve yayaların bisikletleri tespit etmesinin,bisikletliler...
'My state is my father': youth unemployment experiences under the weak state welfare provisions of Turkey
Celik, Kezban (Informa UK Limited, 2008-01-01)
Young people are expected to establish a sense of personal identity and become progressively more independent of their parents, maturing into adults and citizens. Paid work is the key to this transition. Without this, youth would not be able to shift from childhood to adulthood and from dependence to independence. Among the other conditions that influence this transition, two are particularly important: the family and the welfare system. This study focuses on the unemployment experiences of youth in Turkey....
Evolving Legal And Institutional Frameworks Of Neoliberal Urban Policies In Turkey
Kayasü, Serap; Yetişkul Şenbil, Emine (2014-01-01)
Bu çalışmada Türkiye’de neoliberal kentsel politikaların yasal ve kurumsal yapısının son otuz yılda geçirdiği değişimler incelenmektedir. İncelemede merkezi ve yerel yönetimler arasındaki yetki ve güç kaymalarına vurgu yapılarak, farklı toplumsal aktörlerin karar verme süreçlerine katılımına dikkat çekilmektedir. Türkiye’de farklı aşamalarla biçimlenen neoliberal kentsel politikalar, çekilme (roll-back) ve açılma (roll-out) aşamaları kapsamında tartışılmaktadır (Peck ve Tickell, 2002). Birinci aşama, 1980’l...
Citation Formats
P. YÜKSEK, “UNIVERSITY YOUTH AND POLITICS IN TURKEY: THE CASE OF METU ENGINEERING STUDENTS,” M.A. - Master of Arts, Middle East Technical University, 2022.