Modelleme Kartları ve Taslak Model Kullanarak Form Geliştirme

2018
Karadoğaner, Alper
Oğur, Dilruba
Üç boyutlu model ve taslak model, profesyonel tasarımcıların ve tasarım öğrencilerinin form geliştirme sürecine olumlu katkılar sağlayan araçlardır. Form geliştirme sürecinde, tasarım fikirlerinin el çizimlerinden üç boyutlu modele ve taslak modele geçiş yapılarak birbirlerini destekleyecek şekilde kullanılmaları, tasarım sürecini daha etkili hale getirmektedir. Bu tasarım fikirlerinin üç boyutlu modele etkili bir şekilde aktarılması tasarımcılar açısından önemli bir süreçtir. Bu kapsamda çalıştay yürütücüleri tarafından geliştirilen modelleme kartları, el çizimlerinin üç boyutlu modele aktarılması sürecinde, tasarımcılara destek olabilecek bir tasarım aracıdır. Bu kartlar, farklı formların üç boyutlu modellenmesi sürecinde kullanılan modelleme komutlarını aşamalar halinde gösterir. Modelleme kartları kullanılarak hazırlanacak üç boyutlu modellerin geliştirilmesinde taslak model hazırlanması önemlidir. Tasarımcıların, hazırladıkları üç boyutlu modelleri taslak model üzerinden görerek değerlendirme yapması ve model üzerinden geliştirmeye devam etmesi form geliştirme sürecini hızlandıracak ve sürece pozitif katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda düzenlenecek çalıştay, modelleme kartlarının ve taslak modellerin üç boyutlu modelleme ile form geliştirme sürecine entegre edilmesini ve bu araçların form geliştirme sürecine sağladığı katkının değerlendirilmesini amaçlamaktadır. İki farklı gün ve iki aşamada gerçekleştirilmesi planlanan çalıştayın ilk aşamasında, modelleme kartlarının tanıtılması ve bu kartlarda yer alan üç boyutlu modellerin ve bu modellerden üretilmiş taslak model örneklerinin gösterilmesi planlanmaktadır. Sonrasında, katılımcılardan çalıştay öncesinde hazırlayacakları ilham paftalarını kullanarak hızlı fikir geliştirme seansını gerçekleştirmeleri ve geliştirilen fikirlerden (azami) iki farklı formu seçerek bunları üç boyutlu olarak modellemeleri beklenmektedir. İlk aşama bitiminde tamamlanan üç boyutlu modellerden çalıştay yürütücüleri tarafından üç eksenli CNC ile taslak modeller oluşturulacaktır. Çalıştayın ikinci aşamasında, hazırlanan taslak modeller katılımcılar ile birlikte değerlendirilecek ve her katılımcı seçtiği taslak modeli dijital model üzerinden geliştirecek ve detaylandıracaktır. Çalıştay sonu

Suggestions

Form Stratejileri İle Birlikte Kâğıttan Form Geliştirme Yöntemi Üzerine Değerlendirme
Karadoğaner, Alper (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2020)
Form oluşturma veya geliştirme çalışmaları endüstriyel tasarım öğrencilerinin ürün geliştirme sürecinde önemli rol oynamaktadır. Bu süreçte form araştırması yaparak veya doğadan ilham alarak, farklı stratejilerle ve çizim, maket veya üç boyutlu model gibi tasarım temsil araçla rıyla ürünün formunu oluşturmak ve geliştirmek için kullanılmaktadır. Kullanılan bu strate jiler ve araçlar kimi zaman öğrencinin yetenekleri ve becerilerine göre geliştirme sürecinde uzun zaman alabilmektedir. Örnek olarak, gelişt...
Modelleme Etkinliğinde Matematik Öğretmen Adaylarının Bireysel ve Grup Gelişiminin İncelenmesi
Sevinç, Şerife (2020-12-01)
This study aims to understand individual and group models developed by mathematics pre-service teachers during a model-eliciting activity called “Kim 500 Milyar İster?” To achieve this purpose, we developed a monitoring system, composed of a kanban board and instructions for how to use it, to understand both individual and group models developed as solutions to the model-eliciting activity. This study is designed as a multiple-case study using qualitative data collection and analysis methods. The case parti...
An investigation of pre-service mathematics teachers' semiotic representations and modeling routes in a mathematical modeling activity
Çetinbaş, Merve; Çetinkaya, Bülent; Department of Mathematics Education (2022-9-1)
This study aimed to examine the characteristics of pre-service mathematics teachers' mathematical modeling processes in terms of semiotic representations and the modeling routes varying within the scope of these characteristics. Participants were 13 pre-service teachers studying at a state university in Ankara and enrolled in an elective course entitled “Mathematical Modeling for Teachers.” Data were collected through a technology-integrated mathematical modeling activity. The pre-service mathematics teache...
Modeling guided heat pipe design methodology and experimental validation for flat grooved heat pipes
Saygan, Samet; Dursunkaya, Zafer; Çetin, Barbaros; Department of Mechanical Engineering (2021-2-24)
Heat pipes are commonly preferred thermal management devices due to their rapid heat transfer characteristics, small size and reliability. It is crucial to design heat pipes that accurately match the requirements of the system to be thermally managed. In the present study, a numerical design and diagnosis simulation tool for heat pipes is developed and verified for grooved heat pipes. A modular heat pipe experimental setup is designed and manufactured. In order to decide on the geometric parameters of the h...
Algılanan marka otantikliği ölçeğinin Türkçe geçerlemesi
İpek, İlayda; Duman, Sumeyra; Genç, Furkan; Kılıç, Betül; Dikkaya, Dilay (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2020-6)
Son yıllarda artan rekabet koşullarının etkisi ile birlikte, marka otantikliği hem pazarlama araştırmacıları hem de uygulamacıları arasında önemli bir yer teşkil eden bir kavram olarak gösterilmektedir. Buna bağlı olarak, tüketicilerin markalarla olan bağları ve marka otantikliğini nasıl algıladıkları konularına verilen önem giderek artmasına rağmen, Türkiye bağlamında marka otantikliği üzerine yapılan ampirik çalışmaların sayısı oldukça kısıtlıdır. Marka otantikliğinin kültüre özgü bir kavram olmasına...
Citation Formats
A. Karadoğaner and D. Oğur, “Modelleme Kartları ve Taslak Model Kullanarak Form Geliştirme,” Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Ankara, Türkiye, 2018, p. 659, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://utak.metu.edu.tr/utak-2018.