Halletmek: Gündelik Hayattan Bir Tasarım-Üretim Envanteri

2018
Horsanalı, Nur
Altay, Can
Öz, Gizem
Tasarımcılar, bir probleme veya ihtiyaca çözüm bulmak için araştırma, analiz, kavram haritaları, eskizler ve maketleri kapsayabilen uzun süreçler izliyor. İstanbul bağlamında, özellikle sokakta bunun tam tersine problemlerin kullanıcılar tarafından, sezgisel yollarla ve eldeki kısıtlı kaynaklarla çözüldüğünü gözlemliyoruz. Nesneler, oluşan bir ihtiyaca çözüm bulmak üzere tamir ediliyor, adaptasyon ya da tadilattan geçiyor, eklemleniyor ve sorunlar hallediliyor. Özellikle ürün tasarımı alanının, gündelik hayatın içinden çözümlere daha dikkatli bakması gerektiği kanısından yola çıkarak, İstanbul’da kent mekânlarında yer alan çözümleri, halletmek olarak tabir ettiğimiz dönüştürücü icraatları, incelemeye karar verdik. Bu incelemeyi yürütürken tasarımın bilgi alanı içerisinden hareket etmeyi önemsedik. Bağlam, malzeme, üretim (modifikasyon) teknikleri ve ilgili belgeleme ve çizim setleri ile ele aldığımız 6 üründen oluşan örneklem üzerinden, gündelik olanın tasarıma olası katkısını belli bir ciddiyetle ve ön yargılardan olabildikçe ayrışmış biçimde inceledik. Toplanan veriler ve inceleme sürecinde tanık olduğumuz örüntüler üzerinden, bir yandan belli eğilimler ve ayrışmalar tespit edilirken, bir yandan da örneklemin kentte dağılımı haritalandı. Sonuç olarak, belgeleme ve alıntılar üzerinden hazırladığımız envanter ile ürün tasarımı alanının halletmek diye tabir ettiğimiz kendiliğinden doğan bir tasarım-üretim biçimini nasıl tartışmaya açabileceği ve görünür kılabileceğine dair bir öneride bulunuyoruz.

Suggestions

Iot Odaklı İnovasyon ve Tasarım Çalıştayı
Dalcı, Mustafa; Aras, Caner (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Çalıştay, katılımcıların IoT bir ürüne ve servise yönelik fikirler geliştirmelerini destekleyici uygulamalar yürütmeleri üzerine kurgulanmıştır. Temelde elimizde, görevlerden ve IoT teknolojisinin geribildirim verme ve etkileşim biçimleri gibi tasarım odaklı uzantılarından oluşan kartlar bulunuyor. Katılımcılara rastgele bu kartlardan seçtirerek, onları, verdiğimiz görevleri yerine getiren bir ürün fikri ortaya çıkarmaya teşvik ediyoruz. Bu yolla, fikir üretme sürecini eğlenceli ve çizimlerle desteklenir ha...
Tasarım Süreçlerinde Trend Çalışmalarının Rolü: Türkiye Örneği
Akdeniz, Aysun Ateş; Turan, Gülname (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Trendler günlük hayatta sosyal medya ve benzeri mecralar aracılığıyla popüler kültürün sıkça telaffuz ettiği bir kelime olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünyada ün kazanmış trend araştırmacılarının davet edildiği etkinlikler ve yapılan iş birlikleri göstermektedir ki Türkiye’de endüstriyel ürün tasarım sektöründe önde gelen firmalarda da trend araştırmaları önem kazanmaktadır. Dünya genelinde de, ticari alanda birçok trend araştırma şirketi bulunmakta ve bu şirketler trendler üzerine yazılı kaynaklar üretmekte...
Otonom Çatlak Tespitinde Kullanılan Görüntü İşleme Yöntemleri ve Teknolojinin Potansiyelleri
Özgenel, Çağlar Fırat (2016-11-26)
Yapı denetimi, özellikle strüktürel performansı sorgulanan yapılar için yapı, kullanıcı ve denetçinin güvenliği açısından büyük öneme sahiptir. Yapılarda gözlemlenen çatlaklar ise yapının neresinde bulunduğu, derinliği, sayısı, yönelimi gibi parametrelere bağlı olarak strüktürel performansa dair ipuçları vermekte ve yapıların kullanılabilirliği için önemli bir ölçüt oluşturmaktadır. Pratik uygulamaya bakıldığında, yapıların ve yapı kullanıcılarının hayatını doğrudan etkileyen denetim kararları çoğunlukla gö...
Banyo Pratikleri: Gündelik Hayat ve Tasarım Perspektifinden Bir İnceleme
Aytaç, Aysun; Timur Öğüt, Şebnem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Bu çalışma konutun önemli ama mahrem alanlarından biri olan, günümüz evsel banyo mekanının kullanım pratiklerini anlamaya yöneliktir. Çalışmanın banyoyu odağına almasının sebebi, banyo pratiklerinin kültürden fazlasıyla etkilenebilir olması ve bu durumun da o coğrafyaya özelleşmiş pratikleri besleyebilir olmasıdır. Çalışma, kullanıcılar ve banyo mekanı arasındaki karşılıklı ilişkiyi ve banyonun gündelik hayat rutinine nasıl dahil edildiğini ortaya çıkartır. Banyonun kullanımı ve deneyimi hakkında derinlemes...
Endüstri Ürünleri Tasarımı Eğitiminde Zaman Temelli Görsel Anlatımın Algısal Etkileri
Özgen Koçyıldırım, Dalsu; Coşkun, Aykut; Bakırlıoğlu, Yekta (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2014)
Zaman temelli anlatımlar (hareket aracılığıyla zaman sürecinde değişimi görünür kılan anlatımlar), izleyicinin dikkatini çekmek ve etkin bir iletişim sağlamak için, başta reklamlarda olmak üzere farklı sektör ve ortamlarda, artan bir yaygınlıkta kullanılmaktadırlar. Bu anlatımların etkin olmalarının başlıca nedenleri hareket unsurunun evrimsel olarak algısal üstünlük sağlaması ve hikaye kullanımının insan iletişiminde temel bir unsur olmasıdır. Film ve animasyon gibi zaman temelli görsel anlatımlar, sağladı...
Citation Formats
N. Horsanalı, C. Altay, and G. Öz, “Halletmek: Gündelik Hayattan Bir Tasarım-Üretim Envanteri,” Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Ankara, Türkiye, 2018, p. 629, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://utak.metu.edu.tr/utak-2018.