Çalıştay 2. Simülasyon ve Karakter (Personas): Görme Engeli Olan Çocukların Oyuncak Tasarımında Evrensel Tasarım Yaklaşımı ve Empati Yönteminin Rolü

2016
Afacan, Yasemin
Çalıştayın ana konusu evrensel tasarım yaklaşımında empati yönteminin rolünün araştırılmasıdır. Evrensel tasarım yaklaşımı ürün, yapılı çevre ve kentsel çevrenin yaş, boyut ve engel gözetmeksizin herkes için tasarlanmasını ve eşit olarak kullanılmasını amaçlamaktadır. Empati araçları, tasarımcıların kullanıcı anlayışı ile empati geliştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Her ne kadar bilimsel kaynaklarda ve standartlarda belirtilen farklı kullanıcı ihtiyaçları, kullanıcı kaynaklı sayısal ve ergonomik veriler ve farklı kullanıcı gruplarının (engelli, yaşlı, çocuk, vb.) bireysel bakış açılarını yansıtan fotoğraflar tasarımcılar için bilgi ve ilham kaynağı oluşturuyor olsa da, empati yöntemi tasarımcıların ilk elden deneyim kazanmasını ve kullanıcı gibi hissedebilmesini sağlamaktadır. Bu amaçla bu çalıştay kapsamında, simülasyon ve karakter (personas) olan empati araçları kullanılarak görme engeli olan çocukların oyuncak tasarımında ihtiyaç ve istekleri araştırılmış ve örnek oyuncak önerisi sunulmuştur. Çalıştay grup çalışması olarak yürütülmüştür. Gruplar simülatör aracını kullananlar, karakter olarak adlandırılan personas (kurgusal kullanıcı) aracını kullananlar, ve hem simülasyon hem de personas aracını birlikte kullananlar olarak çalışmıştır. Her grup üç görme bozukluğu altında (sarı nokta-makula dejenerasyon, diyabetik retinopati ve tavuk karası-retinitis pigmentosa) çalıştay yürütücüsü tarafından 3-6 yaş arası çocuklar için getirilmiş olan üç adet ahşap malzemeden üretilmiş oyuncağı evrensel tasarım prensipleri altında incelemişler ve problemli alanları tespit etmişlerdir. Sonuç olarak, kurguladıkları oyuncak için tasarım önerilerini görsel ve yazı kullanarak 50x70 cm poster formatında ve çalışma maketi ile sunmuşlardır.

Suggestions

Çalıştay 4. Disiplinler Arası Tasarım Deneyimi: Türkiye’deki Mültecilerin Geçici ve Kalıcı Yaşamları için Tasarım Fikri Geliştirme Çalıştayı
Yılmaz, Aslıhan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Bu çalıştay, endüstri ürünleri tasarımı lisans öğrencilerinin, tasarım disiplininin doğal dinamiği olan tasarım metodolojisini lisans eğitiminin odaklandığı ‘nesne’ tasarlamanın dışında kullanmaya yönelik bir deneyim atölyesidir. Bu deneyim atölyesi, değişen dünya düzeninde gelişen tasarım uygulamalarının farklılıkları ve benzerlikleri dönüştürerek tanımladığı yeni tasarım alanlarından ‘sosyal tasarım, toplumsal yenilik için tasarım’, ve yenilikçi fikirlerin etkinliğini artıran ‘servis tasarımı, kullanıcı d...
Çalıştay 10. Oyunlaştırma Öğeleri ile Yeniden Kurgulanmış Brief Tasarımı
Tütüncü Demirbaş, Duysal; Timur Öğüt, Şebnem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Yeni neslin belirgin özelliklerinden biri, günlük yaşam teknolojileri vasıtası ile erken yaşlardan itibaren dijital oyunlar ile tanışmış olmasıdır. Dijital oyunlarda kazanılmış olan reflekslerin öğrencilerin ‘motive olma’ ve ‘katılımcı olma’ süreçlerinde yeni beklentilere neden olduğu gözlenmektedir. Yakın dönem çalışmalarda oyun oynama alışkanlıklarının lisans eğitimi alanında öğrenme araçlarının ve ortamının tasarımında da etkili olduğu görülmektedir. Ürün tasarımı derslerinde kullanılan tasarım briefleri...
Çalıştay 6. Açık Tasarım: Mutfak Pratikleri
Bakırlıoğlu, Yekta; Oğur, Dilruba; Turhan, Senem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Bu çalıştay açık bir paylaşım ortamını taklit ederek, açık ve sürdürülebilir tasarım çözümlerinin bu geniş ve şeffaf beraber yaratım sürecinde nasıl geliştiğini veya değiştiğini keşfetmeyi amaçlamıştır. Çalıştay sürdürülebilir tasarım kapsamında ürün ve parça ömrünün uzatılması konusuna odaklanmıştır. Bu konuyla ilişkili olarak kişiselleştirme için tasarım, duygusal dayanıklılık, kullanım sonrası süreçler için tasarım (bakım, tamir, yeniden kullanım, yenileme) ve parça standartlaşması gibi konular da irdele...
Çalıştay 5. Tasarım Çizimi ve Maket Üretimi
Kapkın, Engin; Burgazlı, Levent (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Bu çalıştay endüstriyel tasarım sürecinde kullanılan ürün tasarımı çizimi konusunu ele almaktadır. Tasarım çizimi birçok yönü ile pek çok araştırmaya konu olmuştur. Bu konu kapsamında tartışmaların bir kısmı serbest el çizimi ile bilgisayar destekli çizim arasındaki farklılıklara yoğunlaşmıştır. Konu ile ilgili özellikle dikkatimizi çeken bir problem öğrencilerin tasarım sürecinde ürettikleri çizimler ile üç boyutlu modelleri ve maketleri arasında ürün formunda gözlemlenen farklılık ve tutarsızlıklar olmuşt...
Çalıştay 7. Ürün Tasarım Sürecinde Arka Plan
Curaoğlu, Füsun (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Endüstriyel tasarım eğitiminde proje dersleri ve proje jürilerinde öğrencilere yöneltilen eleştirilerin yoğunlaştığı öncelikli başlıklardan bir tanesi de ürün-arka plan ilişkisinin sorgulanmaması ve kurgulanmayan bu gerçekliğin yarattığı sorunlar üzerinedir. Bu kapsamda yürütülen araştırmada, öğrencinin problem tespiti ve çözümü için geliştirdiği proje sunumlarında ürünün arka planının bileşenlerine dair, ürün-kullanıcı ilişkisinin yer almakta olduğu, ancak aynı sunumda ürünün diğer bileşenlerle ilişkilerin...
Citation Formats
Y. Afacan, “Çalıştay 2. Simülasyon ve Karakter (Personas): Görme Engeli Olan Çocukların Oyuncak Tasarımında Evrensel Tasarım Yaklaşımı ve Empati Yönteminin Rolü,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Ankara, 2016, p. 770, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://utak.metu.edu.tr/utak-2016/.