İçerde Oyuncak Var

2016
Şekercioğlu, Gözde
Timur, Mustafa
İçerde Oyuncak Var, Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı bünyesindeki İçerde Çocuk Var projesi aracılığıyla haberdar olunan bir ihtiyacın ürün tanımına dönüşmesi ile doğmuştur. Sosyal etki için tasarlayan, kâr amacı gütmeyen tasarım girişimi Önemsiyoruz, tasarım öğrencileri ile ortak bir proje yürütmüştür. Projede mesleki sorumluluğun sorgulanması, toplum yararına çalışma kültürü ve gönüllülük kavramı ön plandadır. Anadolu Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Moda Tasarımı Bölümü Topluma Hizmet Uygulamaları (THU203) dersi ve Tasarım Kulübü ile düzenlenen çalıştay kapsamında 40 öğrenci, bireysel ve grup çalışmalarında ürün tasarlamıştır. Hapishanede annesiyle yaşamak durumunda olan 0-6 yaş aralığındaki çocuklar için kriterlere uygun, çocukları eğitime hazırlayan ürünler geliştirilmiş ve maketleri üretilmiştir.

Suggestions

Assessing The Spaciousness Of Interiors
İmamoğlu, Vacit (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1986)
The research carried out, aimed to understand the meaning and structure of spaciousness of interiors and its relationship to some architectural variables like, window size, window position, room proportion. The exploratory studies aimed to understand the significance of the concept for assessing interiors and to gain some insight as to which variables need to be considered in the future experiments. These studies, consisting of open—ended questionnaires, card-sorting, survey of newspapers, suggested that sp...
How english language instructors coped with the onset of the pandemic and remote language teaching: a case study
Erkan, Gökçe; Balbay, Seher (2021-01-01)
This paper reports on the emergency remote education period of the instructors at the School of Foreign Languages of a Turkish state university. The university the study was conducted in, along with all other higher education institutions in Turkey, switched to online education with the sudden spread of the COVID 19 pandemic. To evaluate how the instructors dealt with this sudden transition, 110 participants teaching at the School of Foreign Languages completed an online survey at the end of the emergency r...
İngilizce hazırlık okullarındaki okutmanların toplumsallaşmaları
Kondakçı, Yaşar (2014-01-01)
Bu çalışmanın amacı, deneyim, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim, mentörlük, tazminat ve ek ödemeler ve sosyal hizmetlerden duyulan memnuniyetin örgüte yönelik toplumsallaşma ile göreve yönelik toplumsallaşmayı ne düzeyde yordadığını ortaya koymaktır. Bu amaca yönelik olarak çalışma ilişkisel bir çalışma olarak desenlenmiş ve uyarlanan bir ölçek Ankara’da bulunan dört devlet üniversitesinin İngilizce hazırlık okullarında çalışan toplam 228 öğretim elemanına uygulanmıştır. Elde edilen verilerle yapılan doğru...
İki amaçlı çok ürünlü açık arttırmalar için etkileşimli bir yaklaşım
Karakaya, Gülşah (null; 2015-09-11)
Bu çalışmada kombinatoryel açık arttırmalar olarak da bilinen çok ürünlü açık arttırma problemleri için etkileşimli bir yaklaşım geliştirdik. Tekliflerin ürün kombinasyonları için verildiği bu tür açık arttırmalarda kazanan(lar)ı belirlemek zordur. İki amaçlı, çok ürünlü, çok turlu açık arttırma problemlerinde alıcının doğrusal olmayan tercih fonksiyonuna sahip olduğu durum için geliştirdiğimiz etkileşimli yaklaşımda, her turda satıcıların tekliflerine göre...
İki Ürün Değerlendirmesi Kullanım Senaryosu Fiziksel Etkileşim ve Çözüm
Börekçi, Naz Ayşe Güzide Z. (2006-12-01)
ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde öğrencilerin lisans eğitimlerinin son döneminde, eğitim ekibinin yanı sıra firmaların danışmanlığı paralelinde geliştirdikleri mezuniyet projelerinin amacı, öğrencilerin eğitim yaşantıları boyunca edindikleri becerileri ve oluşturdukları tasarım yaklaşımını, bir dış paydaşın danışmanlığında, gerçek yaşamdan bir proje ile yansıtmasıdır. Bu işbirliğinden eğitim kurumunun beklentisi iyi bir eğitim deneyimi kurgulamak ve öğrenciyi mesleki yaşama hazırlayabilmektir. Bu ...
Citation Formats
G. Şekercioğlu and M. Timur, “İçerde Oyuncak Var,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Ankara, 2016, p. 764, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://utak.metu.edu.tr/utak-2016/.