Öğretmen Adaylarının Fen Laboratuarlarında QR Kodlarla Zenginleştirilmiş Poster Kullanımları

2016-10-15
TEKİN, NURCAN
CANBAZOĞLU BİLİCİ, SEDEF
Karahan, Engin

Suggestions

Öğretmen Adaylarının Ders İmecesi (Lesson Study) Kapsamında Matematiksel Fark Etme Nitelikleri
Güner, Pınar; Akyüz, Didem (2017-06-01)
Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının ders imecesi mesleki gelişim modeli uygulaması kapsamında öğrencilerin matematiksel düşünmelerine yönelik ne fark ettiklerini ve nasıl fark ettiklerini araştırmaktır. Bu doğrultuda, ders imecesi modelinin temel üç adımı olan planlama, dersin öğretimi ve tartışma aşamalarının her birinde öğretmen adaylarının matematiksel fark etme becerileri analiz edilmiştir. Araştırma, özel durum çalışması niteliğinde olup çalışma grubunu ilköğretim matematik öğretmenliği programını...
Öğretmen Adaylarının Davranışsal Tutumlarının Yordayıcılarının ve Akıllı Tahta Kullanımına Yönelik Sağlayıcıların ve Engelleyicilerin Belirlenmesi
Aslan, Orhan; Kaplan, Göknur (null; 2018-05-04)
Öğretmen Adaylarının Ayrımcılığa Yönelik Tutumları
Özbek, Özlem Yeşim; Taneri, Pervin Oya (2018-11-01)
Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Yaklaşımları ve Deneyimlerinin Đncelenmesi
Akar, Hanife; Erden, Feyza (2010-01-01)
Classroom management is one of the crucial topics to be discussed in education. Classroom management refers to teaching and learning environments in which the physical setting is organized, procedures such as classroom rules and routines are set to monitor student behavior, and it provides students with optimum learning opportunities. This study is a qualitative study in which the researchers examined the classroom management behaviors of K-8 teachers with different credentials. Nineteen voluntary teachers ...
Öğretmen Adayları İçin Matematik Hakkındaki İnanışlar Ölçeği Geliştirilmesi.
Haser, Çiğdem(2010-12-31)
Eğitim araştırmalarında öğretmenlerin inanışları önemli bir role sahiptir. Bunun sebebi, öğretmenlerin alanlarına karşın olan inanışlarının öğretimlerini etkilediği yönündeki düşünceler ve bulgulardır (Clark & Peterson, 1986). Başka bir ifadeyle, sınıf ortamında ders süresince gerçekleşen eğitim ve öğretimin şekillenmesinde öğretmenin inanışlarının büyük rol oynadığı söylenmektedir (Ernest, 1988; Kagan, 1992; Nespor, 1987). Hersh'in (1986) belirttiği gibi, bir bireyin matematik hakkındaki inanışı, o kişinin...
Citation Formats
N. TEKİN, S. CANBAZOĞLU BİLİCİ, and E. Karahan, “Öğretmen Adaylarının Fen Laboratuarlarında QR Kodlarla Zenginleştirilmiş Poster Kullanımları,” presented at the International Eurasian Educational Research Congress (EJER), Muğla, Türkiye, 2016, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: http://ejercongress.org/pdf/bildirikitabi2016ejer.pdf.