Bir Ürün Fikri Geliştirme Yöntemi Olarak Hikâye Tamamlama

2022
Tüfek, Tuğçe Ecem
Gelmez, Koray
Birer pratik olarak ele alındıklarında tasarlama ile yazma süreçleri arasında çeşitli paralelliklerden bahsedilebilir (Orr & Blythman, 2002). Yazma aktiviteleri, tasarımın pratik ve bilişsel süreçlerinin çeşitli aşamalarına bir teşvik unsuru olarak entegre edilebilir. Tasarım alanına başka alanlardan yazma aktiviteleri adapte edebileceği gibi sırf bu alana özel yazma pratiklerini geliştirilmesi de önemlidir (Lockheart & Wood, 2007). Hikâye tamamlama yöntemi kişilerin belirli konular hakkındaki deneyimlerini, görüşlerini ve anlamlandırma süreçlerini keşfetmek amacıyla özellikle psikoloji ve eğitim gibi farklı alanlarda uygulamaları olan nispeten yeni bir yaklaşımdır (Gravett & Winstone, 2021; Moller & Tischner, 2019). Hikâye tamamlama yöntemi kapsamında hem bireysel hem de çoklu katılımı destekleyen birtakım alt-teknikler geliştirilebilir. Bu yöntemde katılımcılar, araştırmacı tarafından araştırmanın hedeflerine göre önceden tasarlanmış bir ‘hikâye kökü’nden yola çıkarak bir hikâye kurgularlar. Hikâye tamamlama başta projektif bir veri toplama yöntemi olarak ortaya çıkmış olsa da gelecek öngörüleri oluşturmak için de kullanılabilmiştir (Troiano vd., 2021). Hikâye tamamlama yönteminin henüz yeni ve uyarlanabilir doğasından ötürü tasarım alanında çok sesliliği destekleyecek çeşitli uygulamaları olabilir. Bu çalıştay da hikâye tamamlama yönteminin ürün fikri geliştirme sürecine muhtemel entegrasyonunu ve etkilerini anlamak amacıyla kurgulanmıştır. Çalıştay kapsamında katılımcılara hikâye tamamlama bir ürün geliştirme yöntemi olarak tanıtılacaktır. Çalıştayın ilk aşamasında katılımcılara “hikâye tamamlama yöntemi” ve “kartopu yazma tekniği” hakkında bir bilgilendirme sunumu yapılacaktır. Sonrasında katılımcılarla verilecek tasarım problemine uygun birer hikâye şablonu paylaşılacaktır. Katılımcılar öğrendikleri yöntemleri kullanarak birer hikâye kurgulayacak ve storyboard oluşturacaklardır. Son aşamada üretilen bu çıktılar ürün fikri geliştirmek için kullanılacaktır. Çalıştay, çıktıların ve deneyimlerin paylaşıldığı bir oturum ile sonlandırılacaktır. Çalıştay kapsamında kurgulanan etkinlikler sayesinde katılımcıların, hikâye tamamlama yönteminin kullanıldığı ürün fikri geliştirme sürecini önceki deneyimleri ile karşılaştırması mümkün olabilecektir. Bu sayede yürütücüler bu yeni yöntemin ile katılımcıların normalde izledikleri süreçler arasındaki benzerlik ve farklılıklar hakkında bilgi alabileceklerdir. Çalıştay sonucunda hikâye tamamlama yönteminin ürün fikri geliştirme sürecine olası entegrasyonu ve etkilerine yönelik çıktılar elde edilmesi beklenmektedir.

Suggestions

Otonom Çatlak Tespitinde Kullanılan Görüntü İşleme Yöntemleri ve Teknolojinin Potansiyelleri
Özgenel, Çağlar Fırat (2016-11-26)
Yapı denetimi, özellikle strüktürel performansı sorgulanan yapılar için yapı, kullanıcı ve denetçinin güvenliği açısından büyük öneme sahiptir. Yapılarda gözlemlenen çatlaklar ise yapının neresinde bulunduğu, derinliği, sayısı, yönelimi gibi parametrelere bağlı olarak strüktürel performansa dair ipuçları vermekte ve yapıların kullanılabilirliği için önemli bir ölçüt oluşturmaktadır. Pratik uygulamaya bakıldığında, yapıların ve yapı kullanıcılarının hayatını doğrudan etkileyen denetim kararları çoğunlukla gö...
Karşıt Hisler Aracılığı ile Ürün Tasarımı
Bayırlı, Ümit; Yanpar, Zeliha Didem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Ürünler, fiziksel ve teknik özelliklerinin yanı sıra, kullanıcı üzerinde uyandırdıkları hisler ile ilişkili sıfatlarla da nitelendirilebilir. Bu hisler, hedef kitlenin satın alma kararlarını etkileyebildiği gibi tasarımcıların ürün geliştirme süreçlerini de şekillendirebilir. Çalıştayın amacı da tasarımcıların hisleri göz önünde bulundurarak tasarlamayı deneyimlemelerini ve bu deneyimin ürün tasarım sürecini nasıl etkilediğini değerlendirmelerini sağlamaktır. Çalıştayda, önceden belirlenmiş ürün grupları iç...
Tasarım Sürecinde Kullanılan Fikir Geliştirme Yöntemlerinin Etkisini Nicelik Yönünden Değerlendirmek İçin Bir Ölçüm Tekniği Önerisi
Bayırlı, Ümit; Börekçi, Naz Ayşe Güzide Z. (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2020)
Ürün geliştirme süreci içerisinde fikir geliştirme aşaması, sürecin geri kalanına ve son ürüne olan etkisi bakımından kritik öneme sahiptir. Bu aşamada tasarımcılardan olabildiğince fazla sayıda, yenilikçi ve çeşitlilik sunan fikirler geliştirmeleri beklenir. Bu beklentiyi karşılamak ve özellikle tasarım öğrencilerine destek olmak amacıyla pek çok fikir geliştirme yöntemi ve aracı geliştirilmiştir. Bu yöntem ve araçlar kullanılabilirlik, uygulanabilirlik ve etkileri bakımından test edilmelidirler. Ancak, ge...
Bir Aviyonik Sistemin Yazılım ve Sistem Gereksinimlerinin Uyumluluğunun Model Denetleyici ile Değerlendirilmesi
Betin Can, Aysu (2011-09-28)
Bu bildiride emniyet kritik bir gömülü aviyonik sisteminin içinde bulunan kritik bir yazılım bileşeninin gereksinimlerinin sistem güvenlik gereksinimleri ile uyumluluğu incelenmiştir. Bu inceleme sırasında otomatik bir doğrulama yöntemi olan model denetleme teknikleri ile yapılabilirliği sınanmıştır. Bu çalışmada sistem gereksinimleri zamansal mantık ile, yazılım bileşeninin gereksinimleri ise NuSMV aracı ile modellenmiştir. Modelleme adımları ve sonuçları aktarıldıktan sonra sonuçlar hakkında değer...
A Model Of Building Inventory
Çopur, Ülker (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1977)
This study attempts to demonstrate a model designating the transformation of the building profile of urban centers as a function of changing demographic, socio-economic, cultural and technological aspects of urban environment. More specifically, it deals with the processes of historic progression of building stock, namely of the construction, survival and demolition of architectural set up. The model makes explicit in the form of matrix notation, the distribution and changes in the composition of the buildi...
Citation Formats
T. E. Tüfek and K. Gelmez, “Bir Ürün Fikri Geliştirme Yöntemi Olarak Hikâye Tamamlama,” Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Ankara, Türkiye, 2022, p. 430, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://utak.metu.edu.tr/utak-2022/.