Dış gezegenler: 20 yıllık disiplinlerarası araştırmanın ardından neredeyiz?

Download
2022-5-17
Aydınoğlu, Arsev Umur
Denning, Kathryn
Berea, Anamaria
1993'te güneş sistemi dışında bir gezegenin ilk kez onaylanmasından bu yana, ötegezegenlerin incelenmesi en verimli ve heyecan verici araştırma alanlarından biri haline geldi. Bu çalışma, 1993 ile 2021 arasında yayınlanan 5858 bilimsel makaleyi araştırıyor. Alanın çok hızlı büyüdüğünü gördük, yılda %31. Araştırma astronomi, optik, mühendislik, biyoloji ve jeoloji dergilerinde yayınlandığı için ortak çalışmaya dayalı bir alandır (kağıt başına 11 ortak yazar) ve disiplinler arasıdır. Başlıklardaki, yazar anahtar sözcüklerindeki ve özetlerdeki temel kavramların bir analizi, ötegezegenlerden spektroskopiye, gezegen atmosferlerine, yıldızlara ve sıcak Jüpiterlere kadar uzanan benzer çeşitliliği ortaya çıkardı.
Astrobiology Science Conference

Suggestions

Dış Arazi Koşullarında Gidebilen Modüler Robot Platformu Kontrol Mimarisi Geliştirilmesi
Koku, Ahmet Buğra(2010-12-31)
Hareketli robot araştırmalarının zengin uygulama alanlar göz önüne alındığında, tek bir robot ile gerçekleştirilebilecek olan uygulamaların son derece sınırlı olduğu görülmektedir. Dolayısı ile hareketli robotlar konusunda çalışan bir araştırma grubu çalışmaları sürecinde birden çok, ve birbirinden farklı kabiliyetlere sahip robotlara ihtiyaç duyabilmektedir. Ne var ki, her farklı robot ihtiyacının satın alma süreci ile çözülmesi çok gerçekçi ve uygulanabilir bir çözüm değildir. Bu bakımdan bu çalışma ile g...
Dış Mekan Gözetleme İçin Olağandışı Olay Tespiti
Taşkaya Temizel, Tuğba(2012-12-31)
Projenin amacı birbiri ile ilişkili davranışları olan birçok nesneyi içeren karmaşık davranışların sergilendiği kalabalık alanlarda olağandışı olayları tespit etmek için bir çerçeve oluşturmaktır. Karmaşık davranışlar ve alanlar için otomatik olay tespiti özellikle davranış gösterim şeklinin ve model yapısının seçimi ile ilgili zorluklar içermektedir. Özellikle pek çok nesne içeren kalabalık ortamlarda bu nesnelerin ayrı ayrı takibi mümkün olamamaktadır ve bu nedenle nesneler arasındaki ilişkiler ve olağand...
Dışa açık büyüme modelinde sanayi politikalarının gelişimi: Türk imalat sanayiinin yapısı ve rekabet gücü (1980-2011)
Baştav, Leyla (2012-12-1)
Çalışmanın amacı dışa açık büyüme rejiminin benimsendiği 1980 yılı sonrasında Türk sanayi politikalarının, özellikle imalat sanayiinin izlediği gelişim sürecinin, dış ticaret ile ihracatın yapısının incelenmesi ve bu çerçevede diğer ülkelerle karşılaştırmalar yapılarak yeni politika önerileri getirilmesidir. Neoliberal görüş karşısındaki Yapısalcılara göre piyasalarda her zaman tam rekabetçi yapı bulunmamakta, devletin müdahale ve yönlendirmesi gerekmektedir. Türkiye’de 1980 sonrası sanayi politikalarında y...
Dışmerkez Çelik Çaprazlı Perdelerin Düşük Çevrimsel Yorulma Altında Davranışlarının İncelenmesi
Topkaya, Cem; Bozkurt, Mehmet Bakır(2017-12-31)
Önerilen bu çalışma, farklı yükleme protokolleri altında bağ kirişi elemanlarının düşük çevrimsel yorulma kapasitelerini ortaya çıkartacaktır. Böylece orta ve düşük şiddetteki depremler neticesinde bağ kirişi elemanlarının kalan ömürleri belirlenecek ve değiştirilip değiştirilmemesine karar verilebilecektir. Ayrıca farklı yükleme protokolleri altında test edilecek bu numuneler sayesinde mevcut ve eski yükleme protokolünün değerlendirilmesi sağlanmış olacaktır. Çalışma gerçek ölçekli deneyler ithiva etmekted...
Dış sıcaklık verisinin bina ısıtma enerji gereksinimine etkisinin ve TS 825 derece-gün bölge kümelendirmesinin geçerliliğinin incelenmesi
Altun, Murat; Akçamete Güngör, Aslı; Akgül, Çağla (2020-01-01)
Dış sıcaklık verisi, binaların enerji gereksinimi hesaplamasını etkileyen en önemli parametrelerden biridir. Hacimsel ısıtma ağırlıklı enerji tüketiminin görüldüğü Türkiye’de, binaların ısı yalıtımı tasarımının yapılması ve ısıtma enerji ihtiyacının hesaplanması, TS 825 “Binalarda Isı Yalıtım Kuralları” standardına göre yapılmaktadır. TS 825’te, iller, sahip oldukları iklimsel koşullara göre derece-gün bölgelerinde (DGB) kümelendirilmektedir. Bu DGB’leri birbirinden ayıran temel iklimsel parametre ise dış s...
Citation Formats
A. U. Aydınoğlu, K. Denning, and A. Berea, “Dış gezegenler: 20 yıllık disiplinlerarası araştırmanın ardından neredeyiz?,” presented at the Astrobiology Science Conference, Georgia, Amerika Birleşik Devletleri, 2022, Accessed: 00, 2023. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/101842.