Disaster Management Center (AFET)

Browse
Search within this community and its collections:
Collections in this community

Filters

Entity Type
Project (6)
Publication (1)

Has File(s)
No (7)

Author
Başbuğ Erkan, Berna Burçak (6)
Hasgül, Etkin (4)
Aydın, Mevlüt Türker (1)
Kestel, A. Sevtap (1)
Yolcu Okur, Yeliz (1)

Subject
GLM (1)
Lee-Carter (1)
Mortality trend model (1)
Random walk (1)
Simulation (1)

Date Issued
2010 - 2020 (7)

Item Type
Project (6)
Journal Article (1)

Recent Submissions

FORECASTING MORTALITY RATES WITH A GENERAL STOCHASTIC MORTALITY TREND MODEL
Hasgül, Etkin; Kestel, A. Sevtap; Yolcu Okur, Yeliz (2020-01-01)
This paper presents a model, which can closely predict the future mortality rates whose efficiency is performed through the comparisons with respect to Lee-Carter and mortality trend models. This general model estimates th...
Afet ve Acil Durumlara Hazır ODTÜ Kampusü Proje Serisi: İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
Hasgül, Etkin; Başbuğ Erkan, Berna Burçak(2017-12-31)
Afet ve acil durumlara hazırlıklı kampus ortamını yaratmak. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ni ülkemizde örnek alınabilecek şekilde afet ve acil durumlara hazırlıklı hale getirmek. Önceki yıllarda yapılmış olan kütüphane ve...
ODTÜ Yurtları’nın Afet ve Acil Durumlara Hazırlanması
Hasgül, Etkin; Başbuğ Erkan, Berna Burçak(2015-12-31)
2013-14 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesi için gerçekleştirmiş olduğumuz “afet ve acil durumlara hazırlık eğitim ve farkındalık geliştirme” çalışmalarını, 2014-15 akademik yılında, ihtiyacın da birimimize b...
KOBİ’LERİN AFETLERE KARŞI HAZIRLIKLI OLMALARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ: BİR ANKET ÇALIŞMASI
Özdemir, Özlem; Başbuğ Erkan, Berna Burçak(2015-12-31)
Mali bilançosu veya net satış hasılatları yıllık 25 milyon TL’yi aşmayan ve yıllık 250’den az kişiye istihdam olanakları sağlayan işletmeye genel olarak küçük ve orta büyüklükteki işletme, kısaca KOBİ denilir. KOBİ’ler de ...
Afet ve Acil Durumlara Hazır ODTÜ Kampusü
Başbuğ Erkan, Berna Burçak(2014-12-31)
Afet ve acil durumlara hazırlıklı kampüs ortamını yaratmak. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ni ülkemizde örnek alınabilecek şekilde afet ve acil durumlara hazırlıklı hale getirmek. Çok geniş bir arazide kurulu olan kampusümü...
Afet Riski Yönetiminde Risk Azaltıcı Mekanizmaların Karşılaştırılması: Piyasada Mevcut Sigortalar Ve Bireysel Önlemler.
Başbuğ Erkan, Berna Burçak(2012-12-31)
Bu projenin amacı bireylerin düşük olasıklı risklerden gelen zararları azaltıcı önlemler alırken hangi risk yönetimini ve nasıl bir şekilde tercih edeceklerini ortaya çıkarmaktır. Bunun yanında risk azaltıcı mekanizmaları ...
Türkiye'de Bireylerin Doğal Afet Sigortası Ve Genel Sigorta Talebi Ve Satın Alma Eğilimlerini Etkileyen Faktörler
Başbuğ Erkan, Berna Burçak(2010-12-31)
Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de farklı bölgelerde yaşayan doğal afet sigortası (zorunlu deprem sigortası) ve herhangi bir sigorta çeşidine sahip olan ve olmayan bireylerle yapılacak anketlerle, ne gibi faktörlerin sigorta ...
Citation Formats