Center for Science, Technology, Engineering and Mathematic Education (BİLTEMM)

Browse
Search within this community and its collections:
Collections in this community

Filters

Entity Type
Publication (4)
Project (1)

Has File(s)
No (3)
Yes (2)

Author
Erbasan, Elçin (2)
Çakıroğlu, Erdinç (2)
Askar, M (1)
Baran Jovanovic, Evrim (1)
Duran, Nur Banu (1)

Subject
Eğitim (2)
Aksu ve Gönen Köy Enstitüsü (1)
Analog logic (1)
Current-mode (1)
High-speed (1)

Date Issued
1997 - 1999 (1)
2010 - 2019 (3)
2020 - 2022 (1)

Item Type
Conference Paper (2)
Journal Article (1)
Project (1)

Recent Submissions

Investigating middle school mathematics teachers' views on innovative learning activities
Erbasan, Elçin; Çakıroğlu, Erdinç (2022-02-02)
This paper describes a phenomenological study exploring middle school mathematics teachers’ views, enablers, and barriers regarding innovative mathematics learning activities by investigating their experiences. The study a...
Pre-Service Middle School Mathematics Teachers’ Views About Analogies
Erbasan, Elçin; Duran, Nur Banu; Işıksal Bostan, Mine (2019-07-13)
Kırda Bir Modernleşme Projesi Olarak Köy Enstitüleri: Aksu ve Gönen Örnekleri Üzerinden Yeni Bir Anlamlandırma Denemesi
Çetin, Sıdıka ; Kahya, Ahmet (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2017-6-15)
Köy Enstitüleri; temelde Erken Cumhuriyet Dönemi’nin teknik ve ekonomik yetersizliklerle dolu koşulları içinde, köylerde eğitim ve öğretim işlerini görecek ve sağlık, tarım gibi konularda köylüye öncülük edecek, kendisi de...
Stem Eğitimi Uygulamaları: Örnek Video Geliştirme Projesi
Çakıroğlu, Erdinç; Kalay, Yunus Eren; Öztürk, Gökhan(2016-12-31)
Önerilen bilimsel araştırma projesi (BAP); Yükseköğretim ortamlarında gerçekleştirilen STEM araştırma ve yaklaşımlarını okullarda öğretmen ve öğrencilerin kullanabilecekleri eğitim kaynaklarına dönüştürme sürecini inceleme...
A wired-AND current-mode logic circuit technique in CMOS for low-voltage, high-speed and mixed-signal VLSIC
Ungan, IE; Askar, M(1997-09-01)
A wired-AND current-mode logic (WCML) circuit technique in CMOS technology for low-voltage and high-speed VLSI circuits is proposed, and a WCML cell library is developed using standard 0.8 micron CMOS process. The proposed...
Citation Formats