Hide/Show Apps

Turkish Armed Forces Modeling and Simulation R&D Center (TSK-MODSİMMER)

Browse
Search within this community and its collections:

Collections in this community

Recent Submissions

Askeri Eğitimde İlk Yardım Tekniklerinin Öğretilmesi Amaçlı Oyunlaştırılmış Mobil Platform
Karagöz, Pınar; Dalgıç, Ceylan; Sürer, Elif(2017-12-31)
Savaş koşullarında oluşan yaralanmalarda dakikalar içinde yapılacak doğru tıbbi müdahale hayat kurtarıcı olurken, etkin müdahalenin gecikmesi ölümle sonuçlanabilmektedir. Bu müdahalenin kişinin kendisi ya da en yakınındaki...
Yerel Voksel Ağları ile Beyin Sinyalleri Kullanarak Bilişsel Süreçlerin Modellenmesi ve Otomatik Olarak Sınıflandırılması
Yarman Vural, Fatoş Tunay; Ekmekci, Ömer; Velioğlu, Burak; Önal Ertuğrul, Itır; Firat, Orhan; Aksan, Emre(2014-12-31)
Bu projenin amacı, FMRG verisi kullanılarak, beyinde bilişsel süreçler sırasında işlenen bilgi ve işlem tiplerini tanıyabilen ve birbirinden ayırt etmeyi öğrenebilen bir makine öğrenme algoritması geliştirmektir. Üç seneye...
Pilotların Göz Hareketlerinin Durumsal Farkındalık Açısından İncelenmesi
Say, Bilge(2010-12-31)
Durumsal farkındalık, pek çok tanıma göre algı süreciyle başlayan ve karar vermeye kadar devam eden bilişsel bir durumdur. Algıda meydana gelen bir zafiyet, durumsal farkındalığı olumsuz yönde etkilerken, özellikle deneyim...
Second Life Sanal Ortamında Odtü Ek Kampüsü Ve Böte Bölümü Geliştirilmesi Projesi
Tokel, Saniye Tuğba(2010-12-31)
Proje kapsamında geliştirilecek olan METU ek kampüsü ve BÖTE bölümü, Türkiye'de uygulanmakta olan uzaktan eğitime yeni bir bakış açısı getirecektir. Ayrıca, Türkiye'deki diğer BÖTE bölümü öğrencileri ile iletişim sağlanıp ...
Güvenlik İçin Sensör Füzyen Modellemesi
Yarman Vural, Fatoş Tunay(2012-12-31)
Yaşlanma Sürecinde Bilişsel İşlevleri Normal Ve Bozuk Olan Farelerde Pioglitazon Ve Curcumin'in Davranış, Beyin Morfolojisi Ve Dokosaheksaenoik Asit Düzeyi Üzerinde Etkisinin İncelenmesi
Doğru, Havva(2010-12-31)
Kapsam: Mevcut çalışmada, sıçanlarda normal yaşlanma sürecinde nörodejeneratif durumu tetikleyen mekanizmaların sinir sisteminde çok yaygın olan docosahexaenoic acid (DHA) ile ilişkisi araştırılacaktır. Ayrıca daha önceki ...
EXAMINING THE STUDENTS' PERCEPTIONS OF COLLABORATION, SOCIALIZATION AND TASK COMPLEXITY IN AN ONLINE COLLABORATIVE LEARNING ENVIRONMENT
Akin, Tayfun; KESKİN, SİNAN; ÇIRALI SARICA, HATİCE; Dalgıç, Ceylan; ERDEM, MUKADDES (2015-07-08)