Department of Turkish Language

Browse
Search within this community and its collections:
Collections in this community

Filters

Entity Type
Publication (21)

Has File(s)
No (20)
Yes (1)

Author
Yılmaz, Sibel (11)
Akın Çelebi, Fatma (4)
Başer, Banu (4)
Kondakçı, Esen (3)
Aydın, Sevgi (2)

Subject
Education (2)
Pedagogical content knowledge (2)
Adalet (1)
Akıl (1)
Approximation (1)

Date Issued
2004 - 2009 (1)
2010 - 2020 (20)

Recent Submissions

Öfke ve Umudun Şehirde Yankılanan Sesi: Cahit Irgat Şiiri
Yılmaz, Sibel (2020-12-01)
Şavkar Altınel’in Gezi Yazılarında Anlatım Unsurları
Yılmaz, Sibel (Kitabevi Yayınları, 2019-12-01)
Öfke ve Umudun Şehirde Yankılanan Sesi: Cahit Irgat Şiiri
Yılmaz, Sibel (null; 2019-09-18)
Cahit (Saffet) Irgat (1915 – 1971), who was one of the poets of 1940 Socialist Realist Poetry Group,published his first poems with the signature of Cahit Saffet in the magazine Varlık in 1935. After writing those romantic...
Metin Turan Şiirinin Tematik Dünyası
Yılmaz, Sibel (Başkent Matbaacılık, 2019-01-01)
Diplomasi dili olarak Türkçe: Kırım diplomatik yarlıkları
Başer, Banu (2018-06-01)
Devletlerin resmî yazışma gelenekleri, onların uygarlık seviyeleri, idari teşkilatlanma konusundaki başarıları, içişleri ya da dışişleri ile ilgili meseleleri çözme yöntemleri, kültürel etkilenmeleri gibi konularda pek çok...
The nature of the interplay among components of pedagogical content knowledge in reaction rate and chemical equilibrium topics of novice and experienced chemistry teachers
Akın Çelebi, Fatma; Kondakçı, Esen (2018-01-01)
We examined the interactions among pedagogical content knowledge (PCK) components of novice and experienced chemistry teachers in teaching reaction rate and chemical equilibrium topics in this qualitative multiple-case des...
Oğuz Tansel in Şiirlerinde Yaşama Sevinci ve Umut
Yılmaz, Sibel (2016-10-21)
Ozanlığının yanı sıra halkbilimcisi ve masal derlemecisi olarak da tanıdığımız Oğuz Tansel, Cumhuriyet döneminde yetişmiş önemli kültür adamlarından biridir. 1930’ların ortasında şiir yazmaya başlayan Tansel’in ilk şiirler...
The nature and development of interaction among components of pedagogical content knowledge in practicum
Aydın, Sevgi; Demirdogen, Betul; Akın Çelebi, Fatma; Kondakçı, Esen; Tarkin, Aysegul (2015-02-01)
This secondary analysis study focused on how interactions among preservice teachers' pedagogical content knowledge (PCK) components developed throughout a 14-week CoRe-based mentoringenriched practicum course, and the natu...
Oğuzcanın Kuzey Sınırları: Kırım Yarlıklarında Oğuzca Öğeler
Akar, Ali; Başer, Banu (null; 2015-01-01)
Yaşar Nabi Nayır’ın Gözünden Balkanlar ve Türk Kültürü
Yılmaz, Sibel (Beder University Faculty of Humanities, 2014-10-01)
1930’lu yılların kültür ve sanat hayatı incelendiğinde, Türk edebiyatında Balkanlara yönelik yeni bir ilginin oluşmaya başladığı görülmektedir. Bu yeni yönelimin ortaya çıkmasında 1930 başlarında imzalanan Balkan Antantı i...
Yekta Kopan'ın Öykücülüğü: Modern Zamanlarda İnsanlık Hâlleri
Yılmaz, Sibel (2014-05-23)
2000'li yılların başından bu yana Türk öykücülüğünde önemli bir gelişim gözlenmektedir. Bu gelişime yazdığı nitelikli eserlerle katkıda bulunan yazarlardan biri de Yekta Kopan (1968-)'dır. Bugüne kadar yedi öykü kitabı yay...
A Miniature VGA SWIR Camera using MT6415CA ROIC
Eminoglu, Selim; Yılmaz, Sibel; Kocak, Serhat (2014-05-08)
This paper reports the development of a new miniature VGA SWIR camera called NanoCAM-6415, which is developed to demonstrate the key features of the MT6415CA ROIC such as high integration level, low-noise, and low-power in...
Abdülhalim Memduh- Tarih-i Edebiyat-ı Osmaniye
Yılmaz, Sibel (Kurgan Edebiyat, 2013-12-01)
Providing a Set of Research-Based Practices to Support Preservice Teachers' Long-Term Professional Development as Learners of Science Teaching
Aydın, Sevgi; Demirdogen, Betul; Tarkin, Aysegul; Kutucu, Selcan; EKİZ, Betul; Akın Çelebi, Fatma; TÜYSÜZ, Mustafa; Kondakçı, Esen (2013-11-01)
The purpose of this research was twofold. The first was to investigate the development of preservice teachers' knowledge base for science teaching on the rate of reaction topic within the 14-week content representation (Co...
Ask a Scientist Website: Trends in Chemistry Questions in Turkey
Elmas, Ridvan; Akın Çelebi, Fatma; Geban, Ömer (2013-11-01)
The purpose of this study was to investigate questions submitted by users of a website that is popular with Turkish students learning about chemistry and thereby to inform teachers about trends in student interest. The web...
Şinasi'nin Düşünce Dünyası ve Mustafa Reşid Paşa'ya Yazdığı Kasidelerin Tematik Tahlili
Yılmaz, Sibel (2013-10-01)
Lingua receptiva (LaRa) - remarks on the quintessence of receptive multilingualism
Rehbein, Jochen; ten Thije, Jan D.; Verschik, Anna (2012-09-01)
This article introduces and defines the notion lingua receptiva (LaRa) as a mode of multilingual communication in which interactants employ a language and/or a language variety different from their partner's and still unde...
Edip Cansever'in "Mendilimde Kan Sesleri" Şiiri Üzerine Bir İnceleme
Yılmaz, Sibel (2012-06-01)
Turfan Uygurlarından Kalan Bir Belge Tanıklığında Uygurlarda Evlat Edinme Geleneği
Başer, Banu (2011-12-01)
eneğinin varlığı açıkça görülmektedir. Evlat edinme uygulamaları, Orta Asya göçebe Türk topluluklarında, bozkır hayatının bir gereği olarak insan gücüne duyulan ihtiyacın karşılanması ve boyun güçlenmesi, büyümesi amacıyla...
MODELING THE COMPLIANCE OF A VARIABLE STIFFNESS C-SHAPED LEG USING CASTIGLIANO'S THEOREM
Ünlü Aydın, Yücel; Galloway, Kevin C.; Yazıcıoğlu, Yiğit; Koditschek, Daniel E. (2010-08-18)
This paper discusses the application of Castigliano's Theorem to a half circular beam intended for use as a shaped, tunable, passively compliant robot leg. We present closed-form equations characterizing the deflection beh...
Citation Formats