Department of Turkish Language

Browse
Search within this community and its collections:
Collections in this community

Filters

Entity Type
Publication (57)

Has File(s)
No (56)
Yes (1)

Author
Yılmaz, Sibel (46)
Başer, Banu (5)
Akın Çelebi, Fatma (4)
Kondakçı, Esen (3)
Aydın, Sevgi (2)

Subject
Education (2)
Pedagogical content knowledge (2)
Adalet (1)
Akıl (1)
Approximation (1)

Date Issued
2004 - 2009 (1)
2010 - 2019 (34)
2020 - 2024 (22)

Item Type
Other (23)
Book Chapter (10)
Conference Paper (10)
Journal Article (9)
Book (2)

Recent Submissions

Kayaç Katmanlarını Parçalamak: Dünya Ağrısı'nda Metinlerarasılık
Yılmaz, Sibel (2024-05-23)
Öykü Kanonu Kurulurken Yayınevleri ve Dergiler
Yılmaz, Sibel (2023-11-24)
20. Yüzyılın Sonunda Öykücülüğümüz (1980-2000)
Yılmaz, Sibel (2023-10-01)
1930'ların Süreli Yayınlarında Nurullah Ataç ve Polemikleri
Yılmaz, Sibel (2023-09-23)
Avare Aşka Düşerse: Muzaffer Tayyip Uslu ve Evadoksiya Şiiri
Yılmaz, Sibel (Hiper Yayın, 2023-09-01)
Tarihî Kırım Türkçesinde Fiil -Kırım Diplomatik Yarlıkları-
Başer, Banu (Türk Dil Kurumu, 2023-01-01)
2000 ve Sonrasında Türk Edebiyatında Hikâye
Yılmaz, Sibel (Nobel Akademik Yayıncılık, 2023-01-01)
Karlı Öyküler: Öyküde Atmosfer Yaratma Aracı Olarak Kış ve Kar Manzaraları
Yılmaz, Sibel (Kitabevi Yayınları, 2023-01-01)
Varlık'tan Garip'e Şiirimizde Cumhuriyet İdeolojisinin Yansımaları
Yılmaz, Sibel (Ötüken Neşriyat, 2023-01-01)
Kırık Parçaların Toplamı: Şehrin Aynaları'ndan Yansıyanlar
Yılmaz, Sibel (Çizgi Kitabevi Yayınları, 2022-12-01)
Aynı Bedende İki Kadın ya da Lilith'in Güncel Bir Yorumu: Esra Pekin'in Lilith Romanı
Yılmaz, Sibel (2022-10-18)
Sümer mitolojisinde ve Tevrat’ta kendine yer bulan Lilith, Hz. Âdem’in ilk karısıdır. Tıpkı Âdem gibi topraktan yaratılan Lilith, eşitlik talebinin kabul görmemesi üzerine Âdem’le anlaşmazlığa düşer ve Tanrı tarafından cez...
Cenap Şahabettin Suriye Mektupları
Yılmaz, Sibel (Kırmızı Kedi Yayınları, 2022-10-01)
Servet-i Fünun döneminin önde gelen adlarından Cenap Şahabettin; Hac Yolunda, Avrupa Mektupları ve Âfâk-ı Irak gibi kitaplarıyla seyahat edebiyatımıza değerli katkılar sunmuştur. Ancak kendisinin gezilerinde kaleme aldığı ...
Bir Zamanlar Mısır'da: Mekân-İnsan Odağında Necib Mahfuz'un Üç Romanı
Yılmaz, Sibel (2022-06-02)
Edebiyat Tarihçiliği Tarihinde Kısa Bir Gezinti
Yılmaz, Sibel (Türk Edebiyatı Vakfı, 2022-03-01)
Yılanlı Öyküler: Yılanın Öyküde Metafor Olarak Kullanımı
Yılmaz, Sibel (2022-01-01)
Hafızanın Hatırla Dediği: Per Petterson Edebiyatı
Yılmaz, Sibel (2021-09-01)
Coetzee'nin Dünyasında Öteki Olana Yakından Bakmak
Yılmaz, Sibel (2021-04-01)
Öfke ve Umudun Şehirde Yankılanan Sesi: Cahit Irgat Şiiri
Yılmaz, Sibel (2020-12-01)
Gücünün Gölgesinde Tükenen İki Adam: Pedro Paramo ve Başkan Baba
Yılmaz, Sibel (2020-11-01)
Şiddetin Kişisel Tarihçesi: Denizi Yitiren Denizci
Yılmaz, Sibel (2020-10-01)
Citation Formats