Türkiye İnşaat Sektörü Alt Yüklenici Sözleşmelerinde İhtilafa Sebep Olan Konuların Delphi tekniği ile belirlenmesi

2019-07-01
Candaş, Ali Bedii
Tokdemir, Onur Behzat
<p>Bu makalede Türkiye inşaat sektöründe gerçekleştirilen işveren ve yüklenici arasında imzalanan alt yüklenici sözleşmelerinde taraf olarak yer alan firmalar arasında ihtilafa sebep olan ana konuların belirlenmesi hedeflenmiştir. İhtilafa neden olan ana konuların belirlenmesi ile inşaat projelerinde yaşanan ve yargı yoluna intikal edebilecek birçok uyuşmazlık konusu henüz sözleşme imzalanması evresinde çözüme kavuşturulabilecektir. Yazarlar bu makalede herhangi bir sektörde gerçekleştirilen projelerdeki yaşanmış olan ihtilaf hususları arasında sayılan zaman, maliyet ve sözleşmedeki belirsizliklerin inşaat sektörü için de geçerli olacağı ve bunların alt gruplar halinde sınıflandırılabileceği yönünde hipotezde bulunmuştur. Bu hipotez delfi araştırma yöntemi kullanılarak ve uzman görüşlerine başvurularak yapılan bu makale çalışmasında kanıtlanmıştır. Belirtilen hususlara ilave olarak inşaat sektörüne ait olabileceği değerlendirilen başka ihtilaf konuları da bu çalışmalar ile belirlenmiştir.<br></p>

Citation Formats
A. B. Candaş and O. B. Tokdemir, “Türkiye İnşaat Sektörü Alt Yüklenici Sözleşmelerinde İhtilafa Sebep Olan Konuların Delphi tekniği ile belirlenmesi,” Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol. 8, pp. 1005–1017, 2019, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/41093.