Çocuğun gelişiminde bağlanma, ilgi-bakım ve aile dinamiklerinin etkisi

Download
2009
Sümer, Nebi
Sayıl, Melike
Kazak Berument, Sibel
Doğruyol, Burak
Günaydın, Gül
Harma, Mehmet
Öztürk, Ahu
Salman, Selin
Selçuk, Emre

Suggestions

Çocuğun mizacı ve doğa ile ilişkisinin duygu düzenleme ve içselleştirme problemleri üzerindeki etkisi: kortisol seviyesinin aracı rolü
Kazak Berument, Sibel(2018-12-31)
Literatürdeki pek çok çalışma, doğal çevrenin çocukların psikolojik iyilik halleri ve fiziksel, bilişsel, sosyo-duygusal ve benlik gelişimleri üzerinde önemli bir etkisi olduğunu göstermektedir (örn; Kuo ve Taylor, 2004; Taylor, Kuo ve Sullivan, 2001; Wells, 2000). Bu proje kapsamında çocukların algısal hassasiyetleri, doğa ile kurdukları bağ, stres düzeyleri, duygu düzenleme becerileri ve içselleştirme problemleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Öncelikli olarak, çocukların doğa ile kurdu...
Türkiye’de Yüksek Öğretimin Uluslararasılaşması Kapsamında Üniversite Öğrencilerinin Erasmus Değişim Programı’na Katılım Kararını Belirleyen Etkenlerin ODTÜ Örneğinde İncelenmesi.
Zırh, Besim Can(2017-12-31)
Bu proje Türkiye yüksek öğretim sisteminin uluslararasılaşması doğrultusunda önemli bir eşik olan Erasmus Değişim Programı’na katılımının 10. Yılında üniversite öğrencilerinin katılım konusunda karar alma sürecini etkileyen etkenlerin ODTÜ örneğinde incelenmesini amaçlanmaktadır.
Engelli Bireylere Yönelik Tutumların İncelenmesi: ODTÜ Örneği
Sümer, Zeynep; Demirok, İpek(2014-12-31)
Bu çalışmanın temel amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) öğrenim görmekte olan öğrencilerin yanı sıra akademik ve idari personelin engelli bireylere yönelik tutumlarını incelemektir. Yapılacak bu çalışmanın öncelikli olarak Engelsiz Üniversite Birimleri’nin çalışmalarına ve bir bütün olarak yükseköğretimde engellerin kaldırılmasına yönelik çıkarımları olacağı öngörülmektedir.
Gençlerin Gelecek Beklentilerinde Sosyal Hareketlilik ve Zenginleşme Tahayyülleri
Kalaycıoğlu, Hediye Sibel(2017-12-31)
Son 20 yıldır Türkiye’de Gençlik üzerine yapılan kapsamlı pek çok araştırmanın sonuçları, gençliğin yükselme konusundaki beklentilerinde “para” ya verdiği önem tezini destekler niteliktedir. Bu araştırmalarda ortak sonuç olarak gençler gelecek için rahat ve konforlu bir hayat düşlemekte, en çok parasızlıktan ve işsizlikten korktuklarını belirtmektedirler. Önerilen araştırma ile görece daha donanımlı olan üniversite gençliğinin gelecek ufkunda yükselme ve zenginliğin nasıl tahayyül edilmekte olduğu anlaşılm...
Göz İzleme Temelli ve Ebeveyn Aracılı Ortak Dikkat Becerileri Erken Müdahale Programının OSB’li Çocukların Sosyal İletişim Becerileri Üzerine Etkisi
Özdemir, Selda; İşeri, Elvan; Büyüköztürk, Şener; Çağıltay, Kürşat; Özdemir, Suat(2018)
Bu araştırma projesinin birinci temel amacı OSB tanısı almış çocukların göz izleme beceriniinceleyerek OSB li çocuklarda gözlemlenen sıra dışı göz izleme örüntülerini saptamak veOSB li çocukların ortak dikkat becerilerini geliştirmeye yönelik bilgisayar aracılı bir erkeneğitim programı oluşturmaktır. Proje kapsamında araştırmanın birinci amacına yönelik olarakOSB li çocuklar (n=60) ve normal gelişim gösteren (NG li) çocuklardan (n=60) elde edilengöz izleme verileri içerisinde açıkça görülemeyen gizli kalmış...
Citation Formats
N. Sümer et al., “Çocuğun gelişiminde bağlanma, ilgi-bakım ve aile dinamiklerinin etkisi,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/T0RjME5qWT0.