Bölgesel yağış ölçümleri için meteoroloji radarı

Download
1984
Hızal, Altunkan
Fer, Ferit Ahmet
Tanık, Yalçın
Canatan, Fatih
Gülçür, Özcan Halil
O.D.T.Ü. Elektrik Mühendisliği Bölümünde geliştirilmesine başlanan bilqisayar destekli meteoroloji radar dizgesi tanıtılmakta, niceliksel yağış ölçmelerinin bu yöntemle yapılmasında ortaya çıkan sorunlara değinilmektedir. Yapılan çalışmalar özetlenerek, bilgisayar denetiminde radarın döndürülmesi için sistem, radar-bilgisayar iletişimi için donanım, yankı darbe entegratörü, erim normalizasyon aygıtı ve yağmurdan yansıma analizi çalışmaları tanıtılmaktadır.

Suggestions

Mikrohesaplayıcılı kontrol sistemi
Çalıkoğlu, Doğan; Gülçür, Özcan Halil(1979)
O.D.T.Ü. Elektrik Mühendisliği Bölümünün Kontrol Laboratuvarındaki deneylerinde kullanılmak üzere bir mikrohesaplayıcı sistemi geliştirilmiştir. IM6100 mikroişlemcisinin temelini oluşturduğu sistem, birr PDP-8 minihesaplayıcısı ile irtibatlandırılmış, aralarında program ve bilgi alış verişi kurulmuştur. Sistemin bir kısım hafızasını "Silinir Programlı Ancak Okunan Hafıza"lar oluşturmaktadır. Bunlar için PDP-8'in kontrolunda çalışan bir programlama ve silme cihazı yapılmıştır.
Türk dilinin elektriksel özellikleri
Yavus, Davras; Ergeneman, Cengiz(1977)
B.u çajışmada TUrk dilinin, anlaşılabilirlikle ilişkili olarak, elektriksel özellikleri incelenmektedir, Rasgele hecelerden oluşturul-muş dizilerle, anlaşılabilirlik deneyleri yapVI mı şti r, Ses işaretleri-nin süzgeçlenmesinin, tlirevlemmesinin, kırpılmasının anlaşılabilirliğe etkisi incelenmiştir, Bunlardan başka üç değişik türden gürültünün normal ses işaretlerine ve çeşitli işlemlerle değiştirilmiş ses işaret-lerine anlaşılabilirlik yönünden yaptığı etki incelenmiştir, Bulunan önemli sonuçlardan bazılar...
Sağlıklı bilgi sistemleri için web servisleri tabanlı bir P2P birlikte işlerlik platformu
Doğaç, Asuman(2005)
Günümüzde kullanılan Sağlık Bilgi sistemlerinin büyük çoğunluğu özel kullanımlar için geliştirilmiş olup çoğunlukla sağlık kurumlarının belli bölümlerine hizmet vermektedirler. Bunun ötesinde bir hastanın sağlık kayıtları birlikte çalışamayan birden fazla sağlık kurumunda bulunuyor olması mümkündür. Tüm bunlar sağlık personelinin bir hastanın sağlık kayıtlarının tamamına ulaşmasını çok zorlaştırmaktadır. Bu projenin amacı bu problemlere çözüm olarak, Sağlık Bilgi Sistemleri için Web Servis tabanlı P2P altya...
Radyo Frekansı Tanımlama Uygulamaları İçin Inkjet Anten Optimizasyonları
Ergül, Özgür Salih(2018)
1002 programı kapsamında TÜBITAK tarafından desteklenen Radyo Frekansı TanımlamaUygulamaları Için Inkjet Anten Optimizasyonları baslıklı bu projede, son yıllarda artarakkullanılan radyo-frekanslarında tanımlama (RFID) sistemleri için özgu?n ve etkin antenlerintasarlanması amaçlanmıs. Özellikle ucuz inkjet baskı yöntemine uygun olarak tasarlananRFID antenlerinin benzetim ve tasarımları, proje kapsamında gelistirilen ve sonlu yapılarınanalizlerini saglayan bir integral denklemi yönteminin genetik algoritmalar...
Ters evrişim ve tamamen gözü kapalı kanal kestrimi
Tuncer, Engin T.(2010)
Bu proje çalışmasında, dört temel konu işlenmiştir. Ters evrişim konusunda yapılan çalışmada, FIR, IIR, ve Blok tabanlı Wiener ters evrişim yapıları incelenmiş, bu yapılara ait en küçük ortalama hata değerleri için kapalı formüller türetilmiştir. Bu tür yapıların giriş işaretinin sadece bir bölgesini elde etmek için kullanılması durumunda hata oranının düştüğü gösterilmiştir. Gözü-kapalı kanal kestirimi konusunda yapılan çalışmada, SISO ve SIMO yapısındaki sistemler için kanal derecesi, kanal katsayıları, ç...
Citation Formats
A. Hızal, F. A. Fer, Y. Tanık, F. Canatan, and Ö. H. Gülçür, “Bölgesel yağış ölçümleri için meteoroloji radarı,” 1984. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRNME5qWT0.