Hide/Show Apps

Ters evrişim ve tamamen gözü kapalı kanal kestrimi

Download
2010
Tuncer, Engin T.
Bu proje çalışmasında, dört temel konu işlenmiştir. Ters evrişim konusunda yapılan çalışmada, FIR, IIR, ve Blok tabanlı Wiener ters evrişim yapıları incelenmiş, bu yapılara ait en küçük ortalama hata değerleri için kapalı formüller türetilmiştir. Bu tür yapıların giriş işaretinin sadece bir bölgesini elde etmek için kullanılması durumunda hata oranının düştüğü gösterilmiştir. Gözü-kapalı kanal kestirimi konusunda yapılan çalışmada, SISO ve SIMO yapısındaki sistemler için kanal derecesi, kanal katsayıları, çerçeve boyu, çerçeve kayması, ve giriş işareti gibi unsurların kestirimi üzerinde durulmuştur. Sıfır eklemeli ve Barker kod eklemeli sistemler karşılaştırılmıştır. SISO sistemler için, gerekirci ve cebirsel kapalı formüle dayalı kanal kestirim yöntemleri geliştirilmiştir. Etkin kanal derecesi kestirim konusu üzerinde durulmuş ve iki yeni algoritma önerilmiştir. Bu algoritmaların sıfır gürültü durumunda kanal derecesini hatasız buldukları, gürültülü durumda da performanslarının oldukça iyi olduğu gösterilmiştir. Düzensiz olarak örneklenmiş bir işaretin, düzenli aralıklı örneklerinin elde edilmesi için yeni yöntemler geliştirilmiştir. Bu geliştirilen yöntemlerin pratik durumlarda yaklaşık hatasız performans gösterdikleri ortaya konmuştur. Geliştirilen yöntemlerin kararlı bir karakteristik gösterdikleri ve etkin aradeğerleme yaklaşımı oldukları, yapılan bir dizi simülasyon ile gösterilmiştir. Alıcı dizileri ile işaret işleme konusu üzerinde çalışılmıştır. Wiener dizi aradeğerleme yaklaşımı geliştirilmiş ve düzensiz doğrusal diziler için çok yollu yansıma problemi dahil olmak üzere etkin bir şekilde geliş açısı kestiriminde kullanılabileceği gösterilmiştir. Zaman-frekans düzleminde geliş açısı kestirimi için yeni bir yöntem geliştirilmiştir. Bu yöntemin dizi geometrisinden bağımsız olarak tarama gerektirmeden açı kestiriminde kullanılabileceği gösterilmiştir. İşaretlerin anlık frekans izlerini otomatik olarak kestiren yöntemin, açısal kestirim doğruluğu oldukça iyi niteliktedir. Dar ve geniş bantlı işaretler için açı kestirim yöntemleri üzerinde çalışılmıştır. Yönlü algılama problemi üzerinde durulmuş ve veri bağımsız yönlenme algoritmasının kısa işaretler ve düşük SNR değerlerinde gürbüz yönlenme algoritmalarından daha iyi performans verdiği gösterilmiştir.