Mikrohesaplayıcılı kontrol sistemi

Download
1979
Çalıkoğlu, Doğan
Gülçür, Özcan Halil
O.D.T.Ü. Elektrik Mühendisliği Bölümünün Kontrol Laboratuvarındaki deneylerinde kullanılmak üzere bir mikrohesaplayıcı sistemi geliştirilmiştir. IM6100 mikroişlemcisinin temelini oluşturduğu sistem, birr PDP-8 minihesaplayıcısı ile irtibatlandırılmış, aralarında program ve bilgi alış verişi kurulmuştur. Sistemin bir kısım hafızasını "Silinir Programlı Ancak Okunan Hafıza"lar oluşturmaktadır. Bunlar için PDP-8'in kontrolunda çalışan bir programlama ve silme cihazı yapılmıştır.
Citation Formats
D. Çalıkoğlu and Ö. H. Gülçür, “Mikrohesaplayıcılı kontrol sistemi,” 1979. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRJM09EZz0.