Mikrohesaplayıcılı kontrol sistemi

Download
1979
Çalıkoğlu, Doğan
Gülçür, Özcan Halil
O.D.T.Ü. Elektrik Mühendisliği Bölümünün Kontrol Laboratuvarındaki deneylerinde kullanılmak üzere bir mikrohesaplayıcı sistemi geliştirilmiştir. IM6100 mikroişlemcisinin temelini oluşturduğu sistem, birr PDP-8 minihesaplayıcısı ile irtibatlandırılmış, aralarında program ve bilgi alış verişi kurulmuştur. Sistemin bir kısım hafızasını "Silinir Programlı Ancak Okunan Hafıza"lar oluşturmaktadır. Bunlar için PDP-8'in kontrolunda çalışan bir programlama ve silme cihazı yapılmıştır.

Suggestions

Bölgesel yağış ölçümleri için meteoroloji radarı
Hızal, Altunkan; Fer, Ferit Ahmet; Tanık, Yalçın; Canatan, Fatih; Gülçür, Özcan Halil(1984)
O.D.T.Ü. Elektrik Mühendisliği Bölümünde geliştirilmesine başlanan bilqisayar destekli meteoroloji radar dizgesi tanıtılmakta, niceliksel yağış ölçmelerinin bu yöntemle yapılmasında ortaya çıkan sorunlara değinilmektedir. Yapılan çalışmalar özetlenerek, bilgisayar denetiminde radarın döndürülmesi için sistem, radar-bilgisayar iletişimi için donanım, yankı darbe entegratörü, erim normalizasyon aygıtı ve yağmurdan yansıma analizi çalışmaları tanıtılmaktadır.
Radyo Frekansı Tanımlama Uygulamaları İçin Inkjet Anten Optimizasyonları
Ergül, Özgür Salih(2018)
1002 programı kapsamında TÜBITAK tarafından desteklenen Radyo Frekansı TanımlamaUygulamaları Için Inkjet Anten Optimizasyonları baslıklı bu projede, son yıllarda artarakkullanılan radyo-frekanslarında tanımlama (RFID) sistemleri için özgu?n ve etkin antenlerintasarlanması amaçlanmıs. Özellikle ucuz inkjet baskı yöntemine uygun olarak tasarlananRFID antenlerinin benzetim ve tasarımları, proje kapsamında gelistirilen ve sonlu yapılarınanalizlerini saglayan bir integral denklemi yönteminin genetik algoritmalar...
Kablosuz Vücut Algılayıcı Ağları Ve Uzaktan Hasta Takip Sistemi
Gökçe, Mustafa; Kaya, İsmail; Özdemir, Tayfun; Kayıkçıoğlu, Temel; Yılmaz, Ali Özgür(2017)
Bu projede, kalp yetmezligi, yüksek tansiyon, diyabet ve kronik obstrüktif akciger hastalıgı(KOAH ) gibi kronik hastalıklara sahip hastaların uzaktan izlenmesi için günümüz bilgi vemobil iletisim teknolojilerini kullanan bir teletıp sisteminin gerçeklestirilmesi amaçlanmıstır.Çalısmanın baslangıcını 2010 yılında dünya saglık örgütü (WHO) nun tele-tıp alanındagereksinim duydugu arastırmalar ve aynı yıllarda Eric TOPOL un yaptıgı bir dizi konferans vekitap yayınları olusturmustur. Ancak son yıllarda bu alanda...
Ters evrişim ve tamamen gözü kapalı kanal kestrimi
Tuncer, Engin T.(2010)
Bu proje çalışmasında, dört temel konu işlenmiştir. Ters evrişim konusunda yapılan çalışmada, FIR, IIR, ve Blok tabanlı Wiener ters evrişim yapıları incelenmiş, bu yapılara ait en küçük ortalama hata değerleri için kapalı formüller türetilmiştir. Bu tür yapıların giriş işaretinin sadece bir bölgesini elde etmek için kullanılması durumunda hata oranının düştüğü gösterilmiştir. Gözü-kapalı kanal kestirimi konusunda yapılan çalışmada, SISO ve SIMO yapısındaki sistemler için kanal derecesi, kanal katsayıları, ç...
X-bant Radar Uygulamaları için GaN Tabanda Alıcı/Verici Tümleşik Devreleri
Aydın Çivi, Hatice Özlem(2018)
GaN teknolojisiyle, X-bant radar alıcı/verici devre modüllerinde kullanılabilecek güçyükselteci, düsük gürültülü yükselteç, tek kutup çift atım RF anahtar ve vektör modülatörgelistirilmistir. Tasarlanan devreler 0.25 ?m Power GaN/SiC HEMT üretim süreci ile WINSemiconductor firmasında üretilmistir. Güç yükseltecinde 25W üzeri güç çıkısı, düsükgürültülü yükselteçte 20dB'den fazla kazanç, 2dBnin altında gürültü figürü elde edilmistir.Anahtarın araya girme kaybı 0.8 dB, izolasyonu 50 dB'dir. Ölçüm sonuçları, ge...
Citation Formats
D. Çalıkoğlu and Ö. H. Gülçür, “Mikrohesaplayıcılı kontrol sistemi,” 1979. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRJM09EZz0.