Linyitle yakılan akışkan yataklı yakıcılarda azot oksit (NOx) emisyonlarının belirlenmesi

Download
1998
Selçuk, Nevin
Değirmenci, Engin
Oymak, Olcay
Organ, Levent
Bu çalışmada ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü'nde kumlu olan 0.3 MW ısıl güçteki akışkan yataklı yakıcı üzerinde tipik bir Türk linyitini temsil eden kül, uçucu madde ve kükürt içeriği kaliteli kömürlere göre yüksek olan Beypazarı linyitinin yakılmasıyla ortaya çıkan NOX ve diğer baca gazlarının $(CO_2, CO, O_2 ve SO_2)$ emisyonları on-line ölçümlerle belirlenmiştir. NOx'in yakıcı boyunca dağılımının ve baca gazındaki emisyonunun fazla hava ve kireçtaşı katkısı ile değişimi incelenmiştir. Bulgular, NOx'in daha ziyade linyitin uçucu madde içeriğinden kaynaklandığını ve bu nedenle NOX oluşumunun çalışılan sıcaklık aralığında (857-918°C) sıcaklıktan etkilenmediğini göstermiştir. Baca gazındaki NOX emisyonunun hava fazlasıyla arttığı, kireçtaşı katkısıyla da azaldığı tesbit edilmiştir. Ölçümlerle belirlenen baca gazı emisyonları, günümüzdeki ulusal ve uluslararası standart aralıklarıyla karşılaştırılmış ve izin verilebilir değerlerin altında kaldığı görülmüştür.
Citation Formats
N. Selçuk, E. Değirmenci, O. Oymak, and L. Organ, “Linyitle yakılan akışkan yataklı yakıcılarda azot oksit (NOx) emisyonlarının belirlenmesi,” 1998. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRVMU56Yz0.