Görüntü kalitesinin arttırılması için düşük alanlı manyetik rezonans görüntüleme sistemi parametrelerinin optimizasyonu

Download
1994
İder, Ziya Yusuf
Köymen, Hayrettin
Müftüler, Tugan
Tarakçı, Cem
Turan, Ender
Manyetik Rezonans Görüntüleme sistemlerinde son on yıldır büyük gelişmeler kaydedilmiş ve bu sistemler tıpta geniş bir uygulama alanı bulmuştur. Bu konuda hem araştırma çalışmaları yürütmek, hem de üniversitemiz sağlık merkezinde hizmet vermek amacıyla 0.15 Tesla gücünde bir Manyetik Rezonans Görüntüleme Sistemi kurulmuştur. Bu proje çerçevesinde mevcut soğutma sistemi iyileştirilmiş, hasta masası kurulmuş, RF ve gradient bobinleri geliştirilmiş, görüntülerde oluşan artifaktları ve gürültüyü yoketmek amacıyla yeni devreler ve bilgisayar yazılımları tasarlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Sistem klinik uygulamalar için hazır duruma getirilmiştir.
Citation Formats
Z. Y. İder, H. Köymen, T. Müftüler, C. Tarakçı, and E. Turan, “Görüntü kalitesinin arttırılması için düşük alanlı manyetik rezonans görüntüleme sistemi parametrelerinin optimizasyonu,” 1994. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TmpBd01BPT0.