Hide/Show Apps

Biyoteknolojik yöntemlerle kanser hastalığının DNA düzeyinde incelenmesi

1994
Gündüz, Ufuk
Eren, Emel
Aytaç, Uğur
Son yıllarda, kanser tanı ve tedavisinde önemli ilerlemeler kaydedilirken, özellikle kan ve lenf sistemi ile ilgili kanser türlerinde erken tanı sayesinde tamamen iyileşen vakaların sayılarında da belirgin bir artış dikkati çekmektedir. Moleküler biyoloji alanındaki en önemli gelişmelerin birisi de kansere neden olan moleküler değişikliklerin anlaşılmaya başlanmasıdır. Hücresel ve moleküler düzeyde bütün yaşamsal işlevlerimizin kontrol < merkezi olan DNA'da meydana gelecek bir bozukluk neticesinde kanser hastalığı başlayabilmektedir. Bu yolla oluşan kanser türlerine en önemli örnek olarak lösemi gösterilebilir. Lösemide en sık gözlenen genetik bozukluklardan birisi kromozomlar arası parça değişiklikleridir. Kronik Myeloid Lösemi'ye özel olan kromozomal değişiklik ise 9. ve 22. kromozomların uzun kollan arasındaki kopma ve yer değiştirmedir. Bunun sonucunda meydana gelen anormal kromozoma Philadelphia Kromozomu (Ph1) adı verilmektedir. Çalışmamızın amacı bu translokasyonun DNA düzeyinde belirlenmesidir. Amaca ulaşmak için iki ayrı yöntem kullanılmıştır. Bunlar, radyoaktif işaretltproblarm hibridizasyonumı içeren Southern blot yöntemi ile bölgeye özgün primer kullanılarak gerçekleştirilen Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) yöntemidir. Bu yöntemler ilk tanı sırasında ve tedavinin planlanmasında çok önemli olduğu gibi, tedavi edilen hastaların ne ölçüde iyileştiklerinin takibinde de son derece yararlı olmaktadır. Bahsedilen bu çalışmalar Türkiye'de bundan sonra yapılacak olan moleküler onkoloji alanındaki benzer araştırmalara zemin oluşturabilecek niteliktedir.