Klorotoksin Peptit Yapısına Dayalı Matriks Metalloproteinaz-2 İnhibitörlerinin Geliştirilmesi

Download
2017
Bu projenin amacı, kanser gibi temel hastalıkların terapisinde önemli bir moleküler hedef olanMMP-2 enzimine spesifik, klorotoksin peptit yapısına dayalı, yüksek etkinlikte ve seçicilikteözgün bir inhibitör geliştirmektir.Geliştirilmeye çalışılan inhibitör, 36 amino asitten oluşan (4 kDa) ve akrep zehrinden izoleedilmiş seçici bir MMP-2 inhibitörü olan klorotoksin (CLTX) peptidinin yapısınadayanmaktadır. Proje stratejisi, ön çalışmalarımız sonucu CLTX yapısında belirlediğimiz dörtkritik pozisyonda (H10, K15, K23 ve K27) farklı karbon zinciri eklemeleriyle toplam 20 adettiyol ve azido alanin modifikasyonu gerçekleştirerek MMP-2 yapısındaki çinko elementinekoordinasyon sağlama prensibine dayanmaktadır.Proje süresinde lizin modifikasyonlarda sentezlerdeki sıkıntılardan dolayı strateji değiştirmeyegidilmesi gerekmiştir. Bu nedenle her bir lizinden 3 farklı modifikasyon sentezlenmiş ancakbunlardan da ikişer tanesinin katlanması başarı ile gerçekleşmiştir. Histidin modifikasyonumodel peptitte başarılı olunmasına rağmen esas peptitte click tepkimesinin başarısızlığınedeniyle gerçekleşememiştir. Elde edilen CLTX türevlerinin MMP-2 aktiviteleri ölçülmüşancak beklenen aksine inhibe etmek yerine aktive ettiği görülmüştür.
Citation Formats
S. Özçubukçu and C. Özen, “Klorotoksin Peptit Yapısına Dayalı Matriks Metalloproteinaz-2 İnhibitörlerinin Geliştirilmesi,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRnMU1UWTI.