Thermoplasma volcanium' dan 20S proteasom kompleksin izolasyonu, biyokimyasal ve genetik analizi

Download
2002
Kocabıyık, Semra
Seyit, Gönül
Özdemir, İnci
Bu projede ilk defa termofilik bir archaeon olan Thermoplasma volcanium'un 20S proteasomu üç kolon kromatografi ile saflaştırılmıştır. Tp. volcanium proteasomunun önemli ölçüde 'N-peptidylglutamyl peptidehydrolase' ve kimotripsin benzeri aktivitelere sahip olduğu, kimostatin tarafından inhibe edildiği, en yüksek aktiviteyi 55$\circ$C'de ve 250 mM'lara kadar $Ca^{+2}$ ve $Mg^{+2}$ ilavesi ile elde edildiği saptanmıştır. Çeşitli Archaea proteasomlarının homolog amino asit motifleri dikkate alınarak hazırlanan dejenere primerler ile $\alpha$-alt ünite gen dizilerini spesifik olarak çoğaltmak mümkün olmuştur. Elde edilen 366 bp büyüklüğündeki fragment hibridizasyon probu olarak başarı ile kullanılmıştır. Projenin son aşamasında, Tp. volcanium 20S proteasomunun $\alpha$- ve $\beta$-alt ünite genleri ilk defa, E. coli'de pUC 18 vektör kullanılarak klonlanmıştır.
Citation Formats
S. Kocabıyık, G. Seyit, and İ. Özdemir, “Thermoplasma volcanium’ dan 20S proteasom kompleksin izolasyonu, biyokimyasal ve genetik analizi,” 2002. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TXpVMk1qST0.