Toprak korumalı konut

Download
1995
Erbatur, Fuat
Özkaya, Meltem
Bu çalışma, toprak korumalı konutu inceler. İsminden de anlaşılacağı gibi toprak korumalı konut, yaşama mekanları toprak seviyesinin altında olan konuttur. Bu tür konut, enerji kullanımı, çevre ve ekolojik denge açısından pek çok yararlar sağlar. Toprak korumalı konut, yeni bir fikir değildir. Toprak seviyesinin altında inşa edilmiş çok eski yaşama birimleri mevcuttur. Günümüzde, toprak altındaki yaşamın çeşitli yönleri ile toprak korumalı konutun yapısal ve mimari tasarım ilkeleri ciddi ve detaylı olarak araştırılmaktadır. Bu çalışma, toprak korumalı konutun tasarım ilkelerini, yapısal özelliklerini, verimliliğini, güvenliğini ve toprak korumalı konuttaki yaşamı inceler. Çalışmanın son sayfalarında toprak korumalı konutun Türkiye'deki potansiyel kullanım alanlarına da kısaca değinilmiş, böylece bu konuda ileride yapılabilecek olan çalışmalara yol açılması amaçlanmıştır.
Citation Formats
F. Erbatur and M. Özkaya, “Toprak korumalı konut,” 1995. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TnpVME5BPT0.