Faz-uyumlu (düşük faz kaymalı) Tümleşik Sayısal Zayıflatıcı Geliştirilmesi

Download
2018
Bu projede literatürde sunulan ve piyasada bulunan tümlesik sayısal sinyal zayıflatıcıların enbüyük sorunlarından biri olan zayıflatma derecesine ve frekansa baglı, istenmeyen fazkaymalarının azaltılması hedeflenmistir. Bu hedef gerçeklenirken mevcut sinyalzayıflatıcıların adım hatası (step error), durum hatası (state error), dogrusallık gibiözelliklerden ödün verilmemistir. Proje sonunda literatürde ve piyasada sunulan sayısalzayıflatıcılara benzer hata payları ve dogrusallık sunabilen ve aynı zamanda düsük fazkayması yaratan sayısal sinyal zayıflatıcılar gerçeklenmistir.Proje kapsamında sayısal sinyal zayıflatıcıların faz kayması sebepleri incelenmis, istenmeyenbu faz kaymasının önlenebilmesi için anahtarlanabilir çesitli faz kompansazyon elemanlarıstandart sinyal zayıflatıcı bloklarına eklenmistir. Paketlemeden kaynaklanan lehim teli etkisiüç boyutlu elektro-manyetik benzetimlerle arastırılmıs ve devrenin paket içinde yüksekperformans vermesi için gerekli optimizasyonlar yapılmıstır.Yüksek dogrusallıktaki sinyal zayıflatıcıların ölçülebilmesi için gerekli büyük isaret ölçümdüzenegi gelistirilmistir. Aynı zamanda sinyal zayıflatıcının 64 durumdaki ölçümünün hızlı vekolaylıkla yapılabilmesi için otomatik test programı yazılmıstır.Tasarlanan sayısal zinyal zayıflatıcıları IBM tarafından sunulan yalıtkan üzerinde silisyum(SOI) taban üzerinde iki fasılada üretilmistir. Birinci üretimde uygulanan özgün tekniklersayesinde 2.5 GHz frekansına kadar çalısan ve literatürdeki en düsük, faz kaymasınısunabilen sinyal zayıflatıcılar elde edilmis böylece teklif edilen devre tekniklerinindogrulanması saglanmıstır. Bu üretiminden alınan sonuçlar kullanılarak bir adet konferansbildirisi yayınlamıs, aynı zamanda bir adet patent bassvurusunda bulunulmustur. Ikinciüretimde ilk üretimde görülen rezonansların çözümüne yönelik devre çözümleri sistemeeklenmis, böylece tasarlanan sistemin daha yüksek frekanslarda da çalısması saglanmıstır.Sonuç olarak, bu çalısmanın sonucunda 400 MHz - 4000 MHz frekans bandında çalısan, 6-bitparalel girdi ile kontrol edilebilen, yüksek dogrusallık, düsük adım ve durum hatası sunan veaynı zamanda düsük faz kayması yaratan tümlesik sinyal zayıflatıcıları gerçeklenmesisaglanmıs ve böylece yeni nesil iletisim altyapılarında kullanılabilecek sinyal zayıflatıcılarliteratüre sunulmustur.
Citation Formats
S. Kocaman, “Faz-uyumlu (düşük faz kaymalı) Tümleşik Sayısal Zayıflatıcı Geliştirilmesi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRrek9EUTA.