Faz-uyumlu (düşük faz kaymalı) Tümleşik Sayısal Zayıflatıcı Geliştirilmesi

Download
2018
Bu projede literatürde sunulan ve piyasada bulunan tümlesik sayısal sinyal zayıflatıcıların enbüyük sorunlarından biri olan zayıflatma derecesine ve frekansa baglı, istenmeyen fazkaymalarının azaltılması hedeflenmistir. Bu hedef gerçeklenirken mevcut sinyalzayıflatıcıların adım hatası (step error), durum hatası (state error), dogrusallık gibiözelliklerden ödün verilmemistir. Proje sonunda literatürde ve piyasada sunulan sayısalzayıflatıcılara benzer hata payları ve dogrusallık sunabilen ve aynı zamanda düsük fazkayması yaratan sayısal sinyal zayıflatıcılar gerçeklenmistir.Proje kapsamında sayısal sinyal zayıflatıcıların faz kayması sebepleri incelenmis, istenmeyenbu faz kaymasının önlenebilmesi için anahtarlanabilir çesitli faz kompansazyon elemanlarıstandart sinyal zayıflatıcı bloklarına eklenmistir. Paketlemeden kaynaklanan lehim teli etkisiüç boyutlu elektro-manyetik benzetimlerle arastırılmıs ve devrenin paket içinde yüksekperformans vermesi için gerekli optimizasyonlar yapılmıstır.Yüksek dogrusallıktaki sinyal zayıflatıcıların ölçülebilmesi için gerekli büyük isaret ölçümdüzenegi gelistirilmistir. Aynı zamanda sinyal zayıflatıcının 64 durumdaki ölçümünün hızlı vekolaylıkla yapılabilmesi için otomatik test programı yazılmıstır.Tasarlanan sayısal zinyal zayıflatıcıları IBM tarafından sunulan yalıtkan üzerinde silisyum(SOI) taban üzerinde iki fasılada üretilmistir. Birinci üretimde uygulanan özgün tekniklersayesinde 2.5 GHz frekansına kadar çalısan ve literatürdeki en düsük, faz kaymasınısunabilen sinyal zayıflatıcılar elde edilmis böylece teklif edilen devre tekniklerinindogrulanması saglanmıstır. Bu üretiminden alınan sonuçlar kullanılarak bir adet konferansbildirisi yayınlamıs, aynı zamanda bir adet patent bassvurusunda bulunulmustur. Ikinciüretimde ilk üretimde görülen rezonansların çözümüne yönelik devre çözümleri sistemeeklenmis, böylece tasarlanan sistemin daha yüksek frekanslarda da çalısması saglanmıstır.Sonuç olarak, bu çalısmanın sonucunda 400 MHz - 4000 MHz frekans bandında çalısan, 6-bitparalel girdi ile kontrol edilebilen, yüksek dogrusallık, düsük adım ve durum hatası sunan veaynı zamanda düsük faz kayması yaratan tümlesik sinyal zayıflatıcıları gerçeklenmesisaglanmıs ve böylece yeni nesil iletisim altyapılarında kullanılabilecek sinyal zayıflatıcılarliteratüre sunulmustur.

Suggestions

X-bant Radar Uygulamaları için GaN Tabanda Alıcı/Verici Tümleşik Devreleri
Aydın Çivi, Hatice Özlem(2018)
GaN teknolojisiyle, X-bant radar alıcı/verici devre modüllerinde kullanılabilecek güçyükselteci, düsük gürültülü yükselteç, tek kutup çift atım RF anahtar ve vektör modülatörgelistirilmistir. Tasarlanan devreler 0.25 ?m Power GaN/SiC HEMT üretim süreci ile WINSemiconductor firmasında üretilmistir. Güç yükseltecinde 25W üzeri güç çıkısı, düsükgürültülü yükselteçte 20dB'den fazla kazanç, 2dBnin altında gürültü figürü elde edilmistir.Anahtarın araya girme kaybı 0.8 dB, izolasyonu 50 dB'dir. Ölçüm sonuçları, ge...
Uzaktan algılanan verilerden hedef/nesne tanıma
Sayan, Gönül Turhan; Kuzuoğlu, Mustafa; Leblebicioğlu, Mehmet Kemal(2000)
Bu proje kapsamında, kuramsal ve uygulamalı olarak incelenerek geliştirilen iki farklı elektromanyetik hedef / nesne tanıma tekniği üzerinde çalışılmış, gerçekçi hedef tanıma senaryoları bilgisayar ortamında gerçekleştirilen benzetimler yoluyla test edilmiştir. İncelenen tekniklerden ilki olan, Yapay Sinir Ağları yardımı ile hedef tanıma tekniğinde Çok Katlı Perseptron ve Öz Örgütlemeli Harita tipi sinir ağları kullanılmış ve sinir ağlarının eğitiminde kullanılan hedef verilerine ait öznitelik vektörleri Za...
Analiz-temelli Sentez Yöntemleriyle Uzamsal Ses Üretimi
Hacıhabiboğlu, Hüseyin; Hacıhabiboğlu, Hüseyin(2018)
Bu projenin amacı terminalden bağımsız, sondan-sona bir nesne-temelli ses üretimi yöntemi geliştirilmesidir. Bu amaca yönelik olarak 1) açık küresel mikrofon dizisi tasarımı ve gerçekleştirilmesi, 2) ses nesnelerinin kaydedilmesine olanak sağlayacak mikrofon dizisi sinyal işleme yöntemleri geliştirilmesi, 3) ses sahnelerinin betimlenmesine olanak sağlayan bir metadata biçemi geliştirilmesi, 4) ses sahnesinin düzenlenebilmesine olanak sağlayacak bir editör geliştirilmesi ve 5) ses sahnelerinin etkileşimli ol...
Kablosuz Vücut Algılayıcı Ağları Ve Uzaktan Hasta Takip Sistemi
Gökçe, Mustafa; Kaya, İsmail; Özdemir, Tayfun; Kayıkçıoğlu, Temel; Yılmaz, Ali Özgür(2017)
Bu projede, kalp yetmezligi, yüksek tansiyon, diyabet ve kronik obstrüktif akciger hastalıgı(KOAH ) gibi kronik hastalıklara sahip hastaların uzaktan izlenmesi için günümüz bilgi vemobil iletisim teknolojilerini kullanan bir teletıp sisteminin gerçeklestirilmesi amaçlanmıstır.Çalısmanın baslangıcını 2010 yılında dünya saglık örgütü (WHO) nun tele-tıp alanındagereksinim duydugu arastırmalar ve aynı yıllarda Eric TOPOL un yaptıgı bir dizi konferans vekitap yayınları olusturmustur. Ancak son yıllarda bu alanda...
Analysis of the radiation from aparture/printed antennas in the presence of periodic structures through numerical and asymptotic techniques
Manara, Giuliano; Aydın Çivi, Hatice Özlem; Nepa, Paolo; Çetin, Ramazan(2010)
Proje kapsamında, yakınında saçıcıların bulunduğu elektriksel olarak büyük anten dizilerinin ışıma/saçınma problemini etkin bir şekilde analiz etmek için bir yöntem geliştirmek üzere çalışmalar yapılmıştır. Bu yöntem elektriksel olarak büyük dizilerin asimptotik ışın alan gösterimine ve dizi akımlarının Ayrık Fourier Dönüşüm ifadelerine dayanmaktadır. Gerçekçi anten dizilerinin üzerindeki akım dağılımının Ayrık Fourier Dönüşümünün, dizinin yakınında saçınmaya yol açabilecek nesneler olduğu durumda bile, bel...
Citation Formats
S. Kocaman, “Faz-uyumlu (düşük faz kaymalı) Tümleşik Sayısal Zayıflatıcı Geliştirilmesi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRrek9EUTA.