USP32 proteinin hücre içi lokasyonunun belirlenmesi

Download
2010
Erson, Elif A.
Hücre içinde gerçekleştirilen önemli translasyon sonrası modifikasyonlardan biri de ubikuitinasyondur. Ubikuitinin proteinlere eklenmesi kadar çıkartılmasının da protein stabilitesinin değiştirilmesi gibi önemli etkileri vardır. Bu proje kapsamında amacımız henüz karakterize edilmemiş olan bir ubikuitin proetazın (USP32) hüçre içi lokalizasyonunun belirlenmesiydi. Bu amaca ulaşmak için öncelikle USP32 farklı domen ve bölgelerini içeren üç farklı GFP füzyon proteini klonlandı. Bu yapılar florosan koruma analizi ile test edildi. HeLa hücrelerinde digitonin muamelesi sonrasında sadece C terminal yapının hücre içinde serbest bulunduğu gösterildi. 100X analizlerde ise tüm uzunluktaki ve C-terminal yapıların Golgi’de bulundukları gösterildi. Golgi ise BODIPY-TR ile boyandı. Sonuç olarak, USP32 proteininin lokalizasyonu Golgi olarak belirlenmiş ve iki farklı yöntemle de doğrulanmıştır.
Citation Formats
E. A. Erson, “USP32 proteinin hücre içi lokasyonunun belirlenmesi,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRBd016QXc.