Hide/Show Apps

Tekil ve Çoklu Yatay Su Alma Yapısı Bulunan Hidroelektrik Santrallerde Girdap Oluşumu ve Önlenmesi için Gerekli Düzeneklerin Belirlenmesi

İçme/sulama suyu temini veya elektrik enerjisi üretmek amacıyla yapılan su alma yapılarında,rezervuardaki su kotunun belli bir değerin altına düşmesi durumunda su yüzeyinde girdaplaroluşur. Girdaplar, sistemden geçecek olan debinin azalmasına, ilave enerji kayıplarına,pompa ve türbin verimliliklerinin düşmesine neden olabilecek havanın aralıklı veya sürekliolarak su alma yapısı içine çekilmesine neden olurlar.Bu çalışmada, farklı çapta yatay su alma sistemlerinde girdapların hangi su kotlarındaoluştukları ve rezervuar yan duvarlarının girdap oluşmasına etkileri deneysel olarakincelenmiştir. Bu çalışma TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir