Hide/Show Apps

Stokiyometrik Olmayan Oksitler Kullanılarak Hidrojen Üretim Süreç ve Teknolojilerinin Geliştirilmesi

2016
Kıncal, Serkan
Üner, Deniz
Projenin ana hedefi stokiyometrik olmayan metal oksitler üzerinde H2O moleküllerininkırılması ile ilave saflaştırma süreçlerine gerek duyulmaksızın yüksek saflıkta, ekonomik H2üretimidir. Bu kırılma reaksiyonu için gerekli yüksek sıcaklıklar güneş ışınlarının odaklanmasıile sağlanacaktır. Bu yaklaşımın günümüz fosil yakıt kaynaklı H2 üretim süreçleri ile rekabetedebilir olması için üretim maliyetlerinin kilogram H2 başına 3.5$ mertebesinde olmasıhedeflenmiştir. Bu proje ile Türkiye?nin enerji ve endüstriyel hammadde üretiminde fosilyakıtlara ve dolayısıyla yabancı kaynaklara olan bağımlılığının azaltılmasına katkıdabulunmayı amaçlıyoruz.Bu hedef doğrultusunda yürütülen deneysel ve teorik çalışmalar sonrasında Mullit monolitüzerine kaplanmış Pd-CeO2 ve SiC köpük monolit üzerine kaplanmış Pt-Co3O4 katalizörmalzemelerin söz konusu sürecin ekonomik bir şekilde sürdürülebilmesi yolunda gelecekvaad ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışmalara ek olarak güneş ışığı odaklanması ve takibikonularında ciddi bilgi birikimi elde edilmiştir.