Hide/Show Apps

Ultra-İnce Silisyum Üzerinde Üretilen Silisyum Nanotellerin Güneş Gözesi Uygulaması

Önerilen projede öncelikle 20 ila 35 μm kalınlığında ultra-ince silisyum pullar üretilmiştir.Üretimde kimyasal aşındırma yöntemi kullanılmıştır. Detaylı parametrik çalışmanınardından ultra-ince silisyum üzerinde dik hizalı silisyum nanoteler metal yardımlı aşındırmayöntemi ile üretilmiştir. Ultra-ince tek kristalli silisyum üzerinde üretilen nanotellerin yapısalve optik özellikleri (yansıtma, geçirgenlik, emilim vb.) detaylı şekilde incelenmiştir.Sonrasında ultra-ince silisyum ile tamamiyle çalışır halde homoeklemli güneş gözeleriüretilmiş ve cihazların verimlilikleri incelenmiştir.