Ultra-İnce Silisyum Üzerinde Üretilen Silisyum Nanotellerin Güneş Gözesi Uygulaması

Download
2016
Önerilen projede öncelikle 20 ila 35 μm kalınlığında ultra-ince silisyum pullar üretilmiştir.Üretimde kimyasal aşındırma yöntemi kullanılmıştır. Detaylı parametrik çalışmanınardından ultra-ince silisyum üzerinde dik hizalı silisyum nanoteler metal yardımlı aşındırmayöntemi ile üretilmiştir. Ultra-ince tek kristalli silisyum üzerinde üretilen nanotellerin yapısalve optik özellikleri (yansıtma, geçirgenlik, emilim vb.) detaylı şekilde incelenmiştir.Sonrasında ultra-ince silisyum ile tamamiyle çalışır halde homoeklemli güneş gözeleriüretilmiş ve cihazların verimlilikleri incelenmiştir.
Citation Formats
H. E. Ünalan, R. Turan, and P. Aurang, “Ultra-İnce Silisyum Üzerinde Üretilen Silisyum Nanotellerin Güneş Gözesi Uygulaması,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRneE56ZzQ.