Mersin Adaları bentik fauna ve florasının tanımlanması, bu adaların ekolojisi üzerindeki tehlikelerin belirlenmesi ve korunmalarına yönelik önerilerin hazırlanması

Download
1998
İçel kıyılarının doğu kesimindeki deniz yaşam alanları beton binalarla tahrip edilmiş, evsel, endüstriyel ve tarımsal atıklarla kirletilmiş iken, batı bölümü henüz tamamı ile tahrip edilmemiş kıyılar içermektedir. İçel'in batısında yer alan adalar yapısı bozulmamış alanların başında gelmektedir. Ancak bugüne kadar insanoğlunun yıkıcı etkisinden uzak kalabilmiş bu alanların çok yakın bir gelecekte aynı problemlerle karşı karşıya gelmeleri ve biyolojik zenginliklerini yitirmeleri kaçınılmazdır. Gerçekleştirilen araştırmanın amacı Mersin sahillerindeki bazı adalarda biyolojik çeşitliliğin tanımlanarak dökümünün yapılmasıdır. Yaygın olarak bulunan fauna ve flora elementlerini sualtında, doğal yaşam ortamlarında fotoğraflayarak bir çeşit tür atlası oluşturulmaya çalışılmıştır. Adalar ekosistemi mümkün olduğunca tanımlanmaya çalışılmış, mevcut ve potansiyel tehditler belirlenmiştir. Sonuç olarak adalar civarında anakaraya oranla yapısını çok daha iyi koruyabilmiş bentik komüniteler bulunmuştur/Akdeniz'de biyolojik çeşitliliğin korunması için adaların civarında kesin koruma alanları oluşturulması, buraların balıkçılık dahil tüm insan faaliyetlerine kapatılması önerilmiştir.
Citation Formats
A. C. Gücü, “Mersin Adaları bentik fauna ve florasının tanımlanması, bu adaların ekolojisi üzerindeki tehlikelerin belirlenmesi ve korunmalarına yönelik önerilerin hazırlanması,” 1998. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TlRReU1URT0.