Conduritol, aminoconduritol ve quercitollerin yeni ve stereospesifik yöntemle sentezi

Download
1994
Balcı, Metin
Sütbeyaz, Yaşar
Seçen, Hasan
Salamcı, Emine
Gültekin, Serdar M.
Maraş, Ahmet