Conduritol, aminoconduritol ve quercitollerin yeni ve stereospesifik yöntemle sentezi

Download
1994
Balcı, Metin
Sütbeyaz, Yaşar
Seçen, Hasan
Salamcı, Emine
Gültekin, Serdar M.
Maraş, Ahmet
Citation Formats
M. Balcı, Y. Sütbeyaz, H. Seçen, E. Salamcı, S. M. Gültekin, and A. Maraş, “Conduritol, aminoconduritol ve quercitollerin yeni ve stereospesifik yöntemle sentezi,” 1994. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TXpVNU1URT0.