Hide/Show Apps

Okumada Bilişsel Süreçlerin İncelenmesi: Göz Hareketleri Kontrol Modellemesi için Türkçe Okuma Örüntüleri Derlemi

2017
Özkan, Ayşegül
Fal, Mehmetcan
Çoşkun, Melda
Fikri, Beken Figen
Yalçın, Nilay Özge
Kırkıcı, Bilal
Göl, Yasemin Aysel
Ormanoğlu, Zuhal
Bozkurt, Nur Tuğçe
Bozşahin, Hüseyin Cem
Zeyrek Bozşahin, Deniz
Acartürk, Cengiz
Okuma araştırmaları büyük ölçüde bilişsel psikoloji alanında yürütülen çalışmalar çerçevesinde geliştirilmektedir. Son yıllarda bilişsel bilimlerin disiplinlerarası araştırma çerçevesi, okuma araştırmalarının çerçevesini matematiksel modellerin geliştirilmesi gibi yeni yöntemler ile genişletmektedir. Bu proje okuma araştırmalarını ilk defa Türkçe’ye özel göz hareketi örüntülerinin sistematik olarak ortaya çıkarılması amacıyla ilerletmeyi hedeflemiştir. Bu araştırma kapsamında uluslararası araştırma literatürüne katkı sağlayabilecek nitelikte bulguların ortaya çıkarılabileceği bir araştırma altyapısının geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bu doğrultuda 200 katılımcıdan okuma sırasında göz hareketi örüntüleri kaydı alınmış, 300 katılımcıdan kelimelerin tahmin edilebilirlik skorları alınmış, kaydedilen veriler hem sessiz hem sesli okuma örüntülerini ortaya çıkarmak üzere analiz edilmiştir. Bu rapor, proje sonunda elde edilen bulguları sunmaktadır.