Türkiye’de iktisadî artık

2017-8
Baş Dinar, Gülenay
İktisadî artık, bir ülkede bir zaman diliminde üretilen hâsıladan, bunu üretmek için gerekli hâsıla miktarı çıkarıldıktan sonra arta kalan hâsıla payıdır. İktisadî artık toplumun lüks tüketimde veya üretim kapasitesini artırmak için yatırımda kullanabileceği veya çeşitli şekillerde israf edebileceği hâsıla payıdır. Bu çalışmanın amacı kavramın tarihçesini özetledikten sonra Baran ve Sweezy’nin 1966 yılında yayımlanan Tekelci Sermaye kitabında tanımladığı iktisadî artık kavramına dayanarak Türkiye için iktisadî artığı hesaplamak ve elde edilen artığın kullanılma biçimini ortaya koymaktır. İktisadî artığın büyüklüğünün ve kullanılma biçiminin gelişmekte olan ülkelerin büyüme ve kalkınma çabaları açısından önemine dikkat çekmek amaçlanmaktadır.

Citation Formats
G. Baş Dinar, “Türkiye’de iktisadî artık,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 44, no. 2, pp. 155–176, 2017, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/931.