2008 Ekonomik krizinin olası etkileri ve Türkiye’de kentlerde evli çiftlerin yaşadığı hanelerde kullanılan başetme yöntemleri

Download
2013-8-1
Rankin, Bruce H.
Aytac, Işık A.
Birdal, N. Banu Kavaklı
Bu çalışma bireylerin ve ailelerin ekonomik kriz dönemleriyle nasıl başettiklerini incelemektedir. 2008 ekonomik krizinin ardından kentsel Türkiye’de ailelerin geliştirmiş olduğu başetme mekanizmalarından hangilerinin ne yoğunlukta kullanıldığını ve bunları belirleyen etkenleri sorgulayan bu çalışmada işgücü piyasası faaliyetleri, tüketim kararları, varlık ve borç kullanımı, hane yapısı ve düzeninde değişiklikler ve sosyal destek mekanizmaları gibi çeşitli başetme stratejileri üzerine yoğunlaşılmıştır. Türkiye genelinde kentlerde yaşayan 1100 haneden elde edilen veriler, ailelerin neredeyse tüm stratejilere başvururken, çoklu başetme yöntemlerini de eş zamanlı kullandıklarını gösteriyor. Ailelerin pek çoğu (yüzde 55 ile 89 arası) uyguladıkları başetme stratejilerinin ekonomik krizden kaynaklandığını belirtiyor. Bu da gösteriyor ki, belirgin bir çoğunluk bu davranış şeklini kriz ile ilişkilendirmektedir. Çoklu regresyon analizi sonuçları, tüm ekonomik zorluk değişkenlerinin (iş kaybı, uzun süre işsizlik, gelirde azalma gibi) kullanılan başetme stratejisi sayısı üstünde kuvvetli pozitif etkisi olduğunu göstermektedir. Ekonomik zorluklara ek olarak, diğer değişkenlerin etkilerinden arındırılmış olarak, hanede yaşanan ekonomik sıkıntı (fatura ödeyememe gibi) ile başetme stratejileri arasında da pozitif ve kuvvetli bir ilişki görülmektedir. Bu çalışma, ekonomik krizlerin sosyal sonuçlarını inceleyecek daha fazla deneysel çalışmaya ihtiyaç olduğunu da vurgulamaktadır.

Citation Formats
B. H. Rankin, I. A. Aytac, and N. B. K. Birdal, “2008 Ekonomik krizinin olası etkileri ve Türkiye’de kentlerde evli çiftlerin yaşadığı hanelerde kullanılan başetme yöntemleri,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 40, no. 2, pp. 317–338, 2013, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/680.